broj 167 / veljača 2009.

uvodnik

info uvodnik

Geoinformatika

Časopis InfoTrend iza sebe ima 17 godina neprekidnog izlaženja; iza nas je 167 brojeva časopisa koji promiče korištenje suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija u društvu, gospodarstvu, državnoj upravi i lokalnoj samoupravi. Povremeno, kada važnost tematike to zahtijeva, redakcija u suradnji sa stručnjacima pojedinih područja priprema posebna izdanja koja primaju svi čitatelji InfoTrenda, ali i posebno zainteresirane osobe i ustanove, po posebno pripremljenom adresaru.

prilog

Uspostava geografskih informacijskih sustava

Hrvatska geodezija - moderna struka u službi razvoja moderne Hrvatske

Razvijajući modernu geodeziju, uloga DGU je omogućiti stvaranje okvira djelovanja subjekata struke i, šire, cijelog geo-kompleksa, te oblikovanje sustava kroz definiranje programa i provedbu aktivnosti kao odgovor na potrebe korisnika.

Geoinformatika na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

U potrazi za kompetencijama

Prof. dr. sc. Zdravko Galić gostujući je profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, autor knjige Geoprostorne baze podataka, voditelj nekoliko znanstvenih projekata i ugledni stručnjak s međunarodnim iskustvom u oblasti geoinformacijskih sustava. S profesorom Galićem razgovarali smo o pripremi i raspoloživosti informatičkih kadrova, danas vrlo potrebnih geoinformatičkoj branši.

Razvoj GIS sustava

GIS Sustavi za Općine i Gradove

Z-Općina je vlastito programsko rješenje tvrtke ZELJKO d.o.o., koje se temelji na smjernicama Vlade o uspostavi sustava E-Uprava. Osnovna prednost ovog sustava je u tome što se sve informacije nalaze na jednom mjestu, podaci se redovito obnavljaju, maksimalno su zaštićeni a opet dostupni korisnicima 0-24 h.

Zavod za fotogrametriju

Tradicija, stručnost, pouzdanost

Zavod za fotogrametriju d.d. (ZZF) jedna je od najvećih hrvatskih geodetskih tvrtki s dugogodišnjom tradicijom i iskustvom u izvođenju svih geodetskih radova, posebno usmjerena na strateške geodetske zadatke za potrebe velikih upravnih, infrastrukturnih i gospodarskih sustava.

Funkcionalni geoinformatički sustavi

MULTISOFT u geoinformatici

Proizvodi koje danas MULTISOFT ima gotove i spremne za implementaciju, omogućuju izuzetno brzi početak rada s njima i povrat investicije.

Integralni geoinformacijski sustav katastra komunalnih vodova

Strateški alat lokalnog razvojastrane

Zacijelo se mnogobrojnim čitateljima ovog teksta više puta dogodilo da u nenajavljeno vrijeme u danu ili tjednu jednostavno prestanu biti opskrbljivani potrebnim energentima kao što su plin ili električna energija. No, ukoliko u bližoj okolici postoji građevinsko radilište, tada opisane situacije polako prestaju zadirati u sferu slučajnosti te sve više ulaze u oblast (više ili manje) očekivanog događaja uzrokovanog prekidom nekog od komunalnih, energetskih ili općenito infrastrukturnih vodova, a taj je pak prekid uzrokovan nepoznavanjem smještaja vodova u prostoru.

Sustavi satelitskog pozicioniranja

CROPOS – novi servis e-Hrvatske

CROPOS sustav sastoji se od 30 referentnih GNSS postaja na međusobnoj udaljenosti od 70 km, raspoređenih tako da pokrivaju cijelo područje Republike Hrvatske.

Evidentiranje i uporaba podataka u digitalnom obliku

Središnji registar prostornih jedinica

Središnji registar prostornih jedinica je ustrojen u Središnjem uredu Državne geodetske uprave sa svrhom evidentiranja i stavljanja u uporabu podataka o imenima, područjima i granicama županija, gradova i općina, jedinica mjesne samouprave, naselja, katastarskih općina i statističkih krugova. Uz njega se središnje vode i pisani podaci o svim ulicama i kućnim brojevima.

Evidencija vodova

Četrdeset godina katastra vodova na geodetskim načelima

Prikaz vodova na geodetskim kartama i planovima začetak je današnjeg katastra vodova. Evidencija vodova ili katastar vodova na geodetskim načelima zakonska je obveza ustrojena u bivšoj Jugoslaviji 1969. godine, kada je objavljen Pravilnik o metodama i načinu rada pri premjeru podzemnih instalacija i objekata.

Navigacijski GPS prijemnici

GPS dragocijeni terenski pomoćnik

Od samih početaka razvoja GIS-a i GPS-a ove su tehnologije neraskidivo povezane. S obzirom na složenost klasičnih geodetskih metoda i ovisno o zahtjevanim točnostima koje se razlikuju od projekta do projekta, GPS prijemnici su glavno sredstvo terenskog prikupljanja podataka za različite geografsko-informacijske sustave.

TK25

Službena topografija u Republici Hrvatskoj

Procesom započetim definicijom „Službenog topografsko kartografskog informacijskog sustava“ ( STOKIS), te nastavljenim razradom „Hrvatskog topografskog informacijskog sustava“ (CROTIS), postavljeni su standardi u izradi službenih prostornih podataka u Republici Hrvatskoj.