broj 171 / svibanj 2009.

Info Uvodnik

I CROPOS konferencija

O prvoj CROPOS konferenciji svoja mišljenja iznose: prof. dr. sc. Željko Bačić, ravnatelj Državne geodetske uprave i dipl. ing. geod. Jožef Delak, predsjednik Hrvatskog geodetskog društva...

GEOINFORMATIKA

Sadržaj

Hrvatska je uspostavila jedan od najmodernijih sustava za pozicioniranje u Europi

CROPOS - CROatian Positioning System

Pozicioniranje i navigacija pomoću satelita danas je postalo dio svakodnevnih navika velikoga broja profesionalaca i građana. Sa svrhom što efikasnijega korištenja satelitskih sustava za pozicioniranje i navigaciju u svijetu, razvijaju se mreže permanentnih stanica koje stalno registriraju opažanja tih satelita i mobilinim komunikacijama te podatke stavljaju na raspolaganje korisnicima, čime se efikasnost korištenja sustava udvostručuje, a pouzdanost višestruko povećava Marinko BOSILJEVAC dipl.ing., pomoćnik ravnatelja DGU

GEOINFORMATIKA

CROPOS priznanja istaknutim pojedincima i ustanovama

Povodom uspostave CROPOS sustava i prigodom 1. CROPOS konferencije, koja se 8. i 9. lipnja održava u Zagrebu, Državna će geodetska uprava na konferenciji istaknutim pojedincima i organizacijama dodijeliti priznanja za poseban doprinos razvoju i primjeni GNSS tehnologije u Hrvatskoj i izgradnji CROPOS sustava.

Studij geodezije i geoinformatike za potrebe raznih oblika ljudske djelatnosti.

Digitalna revolucija

Akademske godine 2005/06. Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, upisao je prvu generaciju studenata na preddiplomski studij geodezije i geoinformatike po tzv. Bolonjskom procesu i nakon 3 godine završne ispite položilo je 39 studentica i studenata, prvih inžinjera geodezije i geoinformatike

Državna geodetska uprava

Sustav digitalne arhive DGU

Sustav digitalnoga arhiva (SDA) daje nužan okvir za razvoj potpuno funkcionalnoga digitalnog arhiva koji obuhvaća cjelokupnu arhivsku građu Državne geodetske uprave. SDA je u skladu s jednim od prioriteta Vlade Republike Hrvatske o uspostavi djelotvorne i učinkovite državne uprave koja će moći ispuniti potrebe građana i gospodarstva te doprinijeti općem razvoju Republike Hrvatske

Multisoft i Smallword tehnologija

Jednostavnost i produktivnost

Smallworld Field Information System (SFIS) omogućava poduzećima da značajno unaprijede efikasnost korištenja svojih prostorno- informacijskih sustava temeljenih na Smallworld tehnologiji. SFIS omogućava djelatnicima ili ekipama prilikom rada na terenu izravni uvid u sve geografske, topološke i atributne podatke objekata za koje su zainteresirani, na primjer stupova, vodova i opreme nisko naponske elektrodistribucijske mreže.

Znanje i dugogodišnje iskustvo jamstvo su kvalitete, potvrđene ISO certifikatom

Geo Grupa Zagreb

Geo Grupa d.o.o. jedna je od onih samozatajnih tvrtki koje smatraju da o njima najbolje govore njihova djela. No, kada se baci pogled na impresivnu referentnu listu, jasno je da se radi o jednoj od većih geodetskih tvrtki u Hrvatskoj. O organizaciji i djelatnosti tvrtke razgovarali smo sa direktorom Geo Grupe d.o.o., inžinjerom geodezije Željkom Perićem.

Geofoto

VoGIS – Vojni geoinformacijski sustav

Republika Hrvatska je potpisom ugovora 2000. godine o pristupanju Partnerstvu za mir prihvatila uobičajene obveze o opskrbljivanju drugih članica NATO saveza geografskim i kartografskim podacima područja Republike Hrvatske, koji moraju biti usklađeni s NATO standardima.

Novi pristup prostornom prikupljanju podataka

3D lasersko skeniranje

LIDAR (Light Detection And Ranging) tehnologija temelji se na poznavanju brzine svjetlosti i uskom koherentnom snopu laserske zrake koju uređaj emitira u prostor. LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) naziv je za optičku napravu koja emitira koherentni snop fotona. Zraka se kreće brzinom svjetlosti i odbija se od fizičke prepreke i vraća u prijemnik koji se nalazi u uređaju iz kojega je i odaslana. Uređaj mjeri vrijeme potrebno pulsu laserske zrake da napravi putovanje do prepreke i nazad do senzora Zlatan NOVAK, dipl.ing.geod.

Usporedni test GNSS prijamnika

Nova tehnologija za nova vremena

Potaknuta čestim upitima kolega o prednostima i manama pojedinih GNSS uređaja, tvrtka CADCOM odlučila je testirati sve dostupne prijemnike koji se koriste na području Republike Hrvatske. Ovime se testom ispitivalo ponašanje naših prijemnika u realnim terenskim uvjetima, a ne u uvjetima laboratorijskoga ispitivanja, čije podatke često srećemo u publikacijama. Darko CAR dipl. ing. geod