broj 187 / veljača 2012.

Uprava za e-Hrvatsku: Uvođenje reda u informatizaciju javnog sektora

Želimo biti dobri gospodari

Darko Parić: Ne namjeravamo se ponašati kao da je svijet počeo od nas niti to smijemo. Stvari koje su napravljene i koje su dobre, treba prihvatiti i nastaviti raditi na njima a ono što ne valja, moramo popraviti.

Najava

MIPRO 2012

U Opatiji će se od 21. do 25. svibnja 2012. okupiti domaća i strana ICT elita na jubilarnome trideset i petome međunarodnom skupu MIPRO-a.