broj 199 / srpanj 2015.

3. REGIONALNA E-LEARNING KONFERENCIJA U PODRAVKI

Znanje u fokusu

2015+: Orwell ili Harmonija?

NEKE OPCIJE NAŠE BLISKE BUDUĆNOSTI

Moj brilijantni prijatelj prof. dr. sc. Slavko Vidović uvjerava me da je tvrtka Infodom u stanju posložiti ključne poslovodne procese, a i organizaciju pametnih gradova (smart cities) u kojima će u ovom XXI. stoljeću živjeti do 98 % pučanstva našeg planeta. Zvuči ohrabrujuće, no za cijelu civilizaciju izazovi su mnogo veći! Naime, do 2030. bit će nas više od osam milijardi, a većina ljudi živjet će u Aziji, bez dovoljno vode i resursa. To u praksi implicira nemire i ratove, a razne obavještajne i vojne agencije to stanje sustavno prate i najavljuju centre glavnih sukoba. Jasno je da nisu svi t

ŠTO SVAKI MENADŽER TREBA ZNATI O UPRAVLJANJU ZNANJEM

Znanje o znanju

Ovaj članak mogao bi se zvati i knowledge management for dummies... ili not-so-dummies. U vrijeme dok je vodio Microsoft Bill Gates je često ponavljao kako se puno više boji pametnih klinaca koji će u garaži realizirati neku novu ideju i napravili preokret na tržištu negoli svoje aktualne konkurencije. Gates je rano uvidio da sve što njegova kompanija trenutno ima - proizvode, brand, zalihu gotovine itd. ne može parirati kombinaciji izvanredne nove ideje i znanja da se ona provede u djelo.

Hrvatske tvrtke, vlada i sveučilišta između digitalne ekonomije i društva znanja

Fokus na pojedinca

Razvoj društva znanja, u čijem je središtu gospodarstvo temeljeno na inovacijskim faktorima, usmjerava se i potiče različitim instrumentarijima za potpuno nove izazove pred kojima su vlade, gospodarstva i sveučilišta. Svrha gospodarstva temeljenog na inovacijskim faktorima je povećanje nacionalnog blagostanja te održivi gospodarski i društveni razvoj koji se u cjelini ogleda kao društvo znanja uz novu proaktivnu ulogu sveučilišta. Društvo znanja i digitalna ekonomija su uzročno-posljedično povezani i daju nove odgovore na ta pitanja nacionalnog razvoja.

STUDIJ IEDC NA POSLOVNOJ ŠKOLI BLED

Umjetnost i liderstvo

MBA program IEDC Poslovne škole Bled nagrađen je prestižnom nagradom The MBA Innovation Award za inovativnost u obrazovanju. Ocijenjen je kao jedan od četiri najinovativnija studija među sedamsto AMBA programa 199 poslovnih škola u 75 zemalja.

ZNANJE JE TEMELJ KONKURENTNOSTI U ICT INDUSTRIJI I ZATO NJEGUJEMO KULTURU CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA

Technology for good

OVO ŠTO SE DOGAĐA U IT OBRAZOVANJU UKAZUJE NA JAZ IZMEĐU PROFILA KOJI STVARAJU OBRAZOVNE INSTITUCIJE I POTREBA REALNOG SEKTORA

IT.hr žrtva sustava i navika?

Sada kada smo konačno i na političkim razinama prihvatili da je suvremena tehnologija jedna od osnovnih pretpostavki budućeg razvoja hrvatskog gospodarstva i društva, odjednom je postao aktualan godinama poznat problem kurikuluma i prakse visokih škola tehnološkog usmjerenja. Nekad na europskoj i svjetskoj razini priznate ustanove danas, navodno, isporučuju gospodarstvu inženjerski kadar nesposoban za brzo i ravnopravno uključivanje u poslovne i proizvodne tokove.

Članak 2.0

Web 2.0 označava nove tipove sadržaja, ali što je još značajnije i nov način njihovog korištenja te autorove interakcije s brojnim sudionicima putem interneta. Enterprise 2.0 pak podrazumijeva kompanije koje primjenjuju nove tehnologije i alate uglavnom zasnovane na društvenim mrežama i suradnji, kao i nove načine prikupljanja, pohrane i dostupa znanju. U ovom posebnom tematskom izdanju OpenInfoTrenda posvećenom znanju, učenju i inovacijama, pripremili smo mali eksperiment pod gornjim naslovom. Budući da je riječ o multimedijskom projektu nije dovoljno reći samo pročitajte nego: uključite se u

Upravljanje znanjem kao put do poslovne izvrsnosti

Stvaranje novog znanja

Jedna od važnih karakteristika društva u kojem živimo je informatizacija rada i svakodnevnog života. No, ta sveprisutna informatizacija donosi i ovisnost o obradi, pohrani i pronalaženju informacija. Paradoks je da - iako smo okruženi informacijama kao nikada dosad - danas prosječni zaposlenik provede više od polovice svog vremena baš u potrazi za informacijama.

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE ZAGREB

Primijenjena znanost

Tehničko veleučilište osim što pruža studentima stručna znanja, nastoji ih povezati primijenjenim znanstvenim projektima. Ambiciozan cilj ustanove je primijenjena znanost pa u tom smislu još od 2003. godine imamo znanstvenu registraciju.

E-LEARNING TRENDOVI: NEKAD, SAD I ŠTO NAS ČEKA. JESMO LI SPREMNI?

Početnica novih generacija

Prije desetak godina u Hrvatskoj je bila velika potražnja za učioničkim IT obrazovanjem. Nekoliko vodećih tvrtki povećavalo je kapacitete, bilježio se organski rast. Tada je primjena e-learninga bila u počecima, a najviše je na tomu radio CARNet u sklopu svoje E-learning akademije. Međutim, danas je situacija malo drukčija.

UČINAK OBRAZOVANJA NA POSLOVANJE

ROI za znanje

Kad je riječ o obrazovanju, bez obzira provodi li se na tradicionalan način ili uz pomoć novih tehnologija, prikupljaju se razne informacije - o broju polaznika, utrošenim satima tijekom određenog razdoblja, o cijeni i pripadajućim troškovima. Nakon završenog tečaja ili treninga provodi se anketa kako bi se ustanovilo koliko su polaznici zadovoljni te da se ocijeni kvaliteta učenja i njegove sastavnice. Ponekad se polaznici nakon tečaja testiraju kako bi se izmjerilo stečeno znanje i vještine, a ako je provedeno predtestiranje mogu se usporediti rezultati i procijeniti napredak.

IMPLEMENTACIJA E-LEARNINGA U KORPORATIVNOM OKRUŽENJU

Ključni faktori

U želji da se e-learning što brže implementira griješi se zbog nepoznavanja tehnologije i pogrešne procjene sredstava potrebnih za implementaciju. No, kako je e-learning za mnoge kompanije novo i neistraženo područje ne bi nas trebalo čuditi da često dolazi do grešaka.

ANALIZA IT TRŽIŠTA Rast na krilima izvoza i tehnologije

IT - industrija oporavka

Ukupni prihod sto najvećih hrvatskih IT tvrtki bio je u 2014. godini 8,76 milijardi kuna. U odnosu na 2013. to je porast za 6,9 posto pri čemu je na stranim tržištima ostvaren s 13,8 posto, a u zemlji 5 posto. Dobit je istodobno povećana za 13,7 posto, a broj zaposlenih za 3,9 posto. Na Top 100 otpada gotovo 70 posto ukupnog prihoda hrvatske IT industrije i 38 posto zaposlenih.

38. međunarodni skup za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektronikU i mikroelektroniku

MIPRO 2015

U petak 29. svibnja završio je 38. MIPRO i to savjetovanjima iz područja CE Računala u obrazovanju, CTI Telekomunikacije i informacije, MEET - Mikroelektronika, elektronika i elektronička tehnologija te DC VIS - Raspodijeljeno računalstvo, vizualizacija i biomedicinsko inženjerstvo.

Robotika mijenja sliku suvremenog društva

Ključna znanost 21. stoljeća

Robotika je strateška tehnologija koja će promijeniti svijet u ekonomskom i društvenom smislu. No, kod nas još ne postoji svijest da robotika nije samo jedna od tehnologija već svojevrsni civilizacijski preokret. Iako je Hrvatska tehnološki zaostala valja istaknuti da još ima temeljne potencijale u sektoru bez kojeg nema napretka, a to je obrazovanje i znanost.

Korijeni digitalne ekonomije sežu u vrijeme kada internet još nije postojao

Sve je digitalno

Nicholas Negroponte objavio je prije dvadeset godina knjigu Being Digital u kojoj razmatra razliku između bitova i atoma. Atomi čine opipljive predmete dok su bitovi najmanji dijelovi informacija. Njegovu često ponavljanu izjavu move bits not atoms - možemo pretvoriti u izmišljenu Negropontevu skalu na kojoj se lako vidi koliko je što digitalno. Što se više bavimo bitovima više smo digitalni.

Windays 2015

Oblak i obrazovanje

Konferencija Business WinDasy15 završila je središnjom svečanosti na kojoj je bio ujedno najavljen početak Technology Windays15

Odabrane aktualne teme

eBiz2015

e-Government – kako to rade u svijetu, a kako u našem okruženju

Kako rade vlade

Uspostava sustava za korištenje usluga javne države preko interneta više nije neka novost u većini država diljem svijeta pa tako ni u Hrvatskoj. Ta je tema u globalnim razmjerima prisutna već gotovo dva desetljeća pa je možda vrijeme da se napravi kratka rekapitulacija kako na tom planu stoje stvari u Hrvatskoj, u nama sličnim zemljama i u svijetu.