broj 202 / srpanj 2016.

45. godina Sveučilišnog računskog centra

Srce snažna otkucaja

Srce je javna ustanova i u svemu što radimo polazimo od javnog interesa, odnosno, svi naši ciljevi i aktivnosti jesu i trebaju biti u službi toga javnog interesa i naših korisnika

NOVE TEHNOLOGIJE PROIZVELE SU NOVE MEDIJE, A NOVI MEDIJI SU PO PRIRODI INDIVIDUALISTIČKI ŠTO JOŠ DODATNO POTENCIRA INDIVIDUALIZAM. OTVORENO DRUŠTVO JE NEOSPORNO - OTVORENO DRUŠTVO. NO, S NALIČJA TO JE OTUĐENO DRUŠTVO

Djeca tehnokulture u paralelnom svijetu

Sad su već stasale generacije koje su rođene u informatičkom društvu pa nemaju sposobnost socijalne usporedbe s onim što je bilo ranije, nego jednostavno žive taj tip forme društva, kulture i tehnologije. Oni su djeca tehnoznanosti i tehnokulture.

Pred odlukama smo koje će imati neslučen utjecaj na život sljedećih generacija i položaj Hrvatske u globalnom društvu nacija

Digitalni rascjep... na kojoj smo strani?

Digitalizacija, odnosno primjena suvremene ICT tehnologije u državnoj upravi i gospodarstvu je conditio sine qua non povećanja produktivnosti i konkurentnosti zemlje. Tu nije u pitanju samo poželjno povećanje društvenog proizvoda i blagostanja nacije koje omogućuju nove tehnologije već je riječ o imperativu zadržavanja priključka s ostalim zemljama u uvjetima rastućih kompetitivnih pritisaka globalizirane ekonomije. Gdje smo sad u tom pogledu?

DIGITALNA TRANSFORMACIJA

Smjer prema gore?

Odnos hrvatske države, našeg gospodarstva i društva prema digitalnoj ekonomiji presudno će utjecati na budući položaj Hrvatske u Europi i svijetu - pristup prema digitalnoj tehnološkoj revoluciji je važan dio odgovora na pitanje izlaska iz siromašnije europske periferije i pomicanje prema krugu razvijenijih zemalja.

Nova norma Europskog odbora za normizaciju

e-Kompetencije 3.0

Trinaest godina nakon što je Europski odbor za normizaciju osnovao Radionicu o profilima i kurikulima za IT, usvojena je prva europska norma o e-Kompetencijama.

DIGITALNO PODUZEĆE

Digitalna ekonomija i hrvatsko gospodarstvo

Digitalna transformacija prema digitalnom poduzeću je preobrazba, a ne jednokratni čin pa treba mudro odabrati etape puta i ciljeve pojedinih etapa. Ciljevi bi trebali biti odabrani tako da omoguće usvajanje potrebnih organizacijskih sposobnosti koje se inkrementalno razvijaju i dodaju, kako bi se stiglo do potpuno digitalnog poduzeća.

UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA ZA POSTIZANJE AGILNOSTI BPM 4 AGILITY U UVJETIMA TRANSFORMACIJE

Agilnost digitalne kompanije

U složenim tržišnim uvjetima i velikoj brzini promjene, temelj opstanka je postizanje agilnosti. Analitička kompanija Gartner definira agilnost kao sposobnost organizacije da osjeti promjene u okolini i odgovori na njih efikasno i efektivno. Ključni faktor agilnih poslovnih procesa je upotreba digitalne tehnologije kroz digitalnu transformaciju.

DIGITALNA TRANSFORMACIJA

Industrie 4.0 primjena interneta stvari u industriji

U ovom članku osvrćemo se na značajnu i vitalnu primjenu interneta stvari u gospodarstvu, a posebno u prerađivačkoj industriji. Inicijativa je nastala u industrijskoj velesili - Njemačkoj, na sajmu u Hannoveru 2011. gdje je pokrenuta platforma Industrie 4.0, a već 2012. posebni industrijsko-znanstveni konzorcij osmislio je strategiju uvođenja s preporukama njemačkoj vladi. Vlada je inicijativu prihvatila i ugradila Industrie 4.0 u svoju novu High-tech strategiju 2020.

VERZIONIRANJEM POSLOVNIH PROCESA MOGUĆI SU RAZLIČITI PRISTUPI SUSTAVU NABAVE

Prednosti e-Nabave

Veliki projekti zahtijevaju niz kontrola, odobrenja i suglasnosti pa u nabavi prirodno postoji nekoliko verzija istog procesa koje softver treba moći podržati. To je moguće realizirati primjenom različitih aplikacija pri čemu svaka podržava drukčiju verziju procesa, ali bolje rješenje je razvoj posebnog programskog modula koji treba omogućiti podršku za različite procese nabave.

RAZMJENA E-RAČUNA U JAVNOJ NABAVI

Sto razloga za sto izgovora protiv

Europska komisija je još 2010. godine, u svom priopćenju Ubiranje plodova elektroničkog računa u Europskoj uniji (COM/2010/712) postavila cilj da u EU do 2020. godine prevlada elektronički račun. Kako je tada daleka 2020. sve bliže, zemlje članice moraju uložiti dodatne napore kako bi se ostvarili zacrtani strateški ciljevi.

ISTRAŽIVANJE: OBRAZOVANJE IT KADROVA

Neželjeni STEM?

RAČUNALSTVO U OBLAKU

Udarni val računalstva u oblaku

Računalstvo u oblaku temelji se na isporuci računalnih resursa putem mreže, najčešće interneta, iako kroz malo proširen pojam uslužnog računalstva postoji još od početka šezdesetih godina prošlog stoljeća

ŠTO MORATE ZNATI O UPRAVLJANJU I OPTIMIZACIJI VAŠE IT IMOVINE?

Minsko polje intelektualnih prava

Kvalitetnim upravljanjem softverskom imovinom tvrtke je štite i imaju nad njom kontrolu. Lakše se i brže donose odluke o novim IT investicijama, a nabava novog softvera usmjerena je prema stvarnim potrebama.

OSNOVNI PROGRAM ZAŠTITE POSLOVNE TAJNE

Nije zaštićeno? Ne može biti otuđeno!

Poslovne informacije i ostali nematerijalni resursi predstavljaju više od 80 posto tržišne vrijednosti mnogih tvrtki. Zbog toga, poremećaji vezani uz integritet informacija mogu biti poražavajući za poduzeće i njegove rukovoditelje.

OSVRT: WINDAYS

Kultura uspjeha

NAPADNUTI SMO

Kako? Zašto? Što uraditi?

Više nije upitno hoćete li biti hakirani, danas je pitanje kada. To je svojevrsni poraz u borbi protiv cyber-kriminala, ali i dugo očekivano priznanje o nesavršenosti antivirusnih alata što je snažno potaklo razmišljanja o novim smjerovima borbe.

OSVRT: KONFERENCIJA PAMETNI GRADOVI

Prvi korak - jasna strategija

KUHARICA ZA AKTIVNE UPRAVLJAČE

Kako opametiti svoj grad

ODRŽANA PRVA POSLOVNA KONFERENCIJA O BESPILOTNIM LETJELICAMA U HRVATSKOJ

Posebno iskustvo

ICT VIJESTI

BiH

ICT VIJESTI

SRBIJA