broj 203 / ožujak 2017.

RAZGOVOR S DRŽAVNIM TAJNIKOM MARIJANOM LALIĆEM, ČELNIKOM SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA

IMAM ZNANJA, ISKUSTVA I ENERGIJE

Marijan Lalić, novi državni tajnik, svestrana je ličnost, zanimljiv i otvoren sugovornik i - svakako hrabar čovjek s obzirom na zadatke s kojima se namjerava uhvatiti ukoštac.

ILBA – ustanova za obrazovanje odraslih

Inkubator liderstva

Nova vrst liderstva: Kako digitalizacija podrazumijeva cjelokupnu transformaciju poslovanja kroz stalno učenje i inovacijski proces, otvorenost i primjenu organizacijske kulture, jasno je da je za upravljanje potrebna nova vrst liderstva. Programi izobrazbe: ILBA je pripremila nekoliko programa kroz koje će se obrađivati teme kao što su digitalno liderstvo, digitalno poduzeće, smart city, upravljanje inovacijama, podacima i projektima.

Deset odgovora na ključna pitanja o inovaciji

Strogo kontrolirane inovacije

U nas se često inovacijski proces pogrešno ili reducirano izjednačuje s izumom, otkrićem, patentom ili čak s prototipom koji na nekom natjecanju dobije medalju.

Analitika velikih podataka izvor je za stvaranje društvenih vrijednosti

Izazovi implementacije

Često se pretpostavlja da vrijednost čuvanih velikih podataka mora biti veća od troškova čuvanja što je malokad realnost pa vrlo malo tvrtki uspijeva iz podataka stvoriti značajne poslovne vrijednosti.

Prediktivnost - novi alat poslovnog odlučivanja omoguĆUJE punu iskoristivost skrivenih znanja BIG DATA baza podataka

Intuicija više nije dovoljna

Intuicija već odavno nije dovoljna, posebno ako se vaša konkurencija oslanja na sofisticirane alate za poslovnu inteligenciju i rudarenje podataka koji se vuku iz skladišta podataka ili Big Data baza. Prediktivna analitika postaje nezaobilazna u poslovnom odlučivanju - danas menadžeri donose odluke na temelju obrađenog znanja u sustavu koji se generira metodama podatkovne analitike.

Agilnost je jedna od suštinskih poluga za učinkovitu provedbu digitalne transformacije

Zašto je teško biti agilan?

Živimo u vrijeme kad je agilan pristup u razvoju softvera odavno prešao svoju prekretničku točku (tipping point) i udomaćio se u brojnim organizacijama širom svijeta pa tako i kod nas. Razmjenjuju se iskustva i ideje kroz bezbrojne forume, blogove i konferencije, sve su brojnije edukacije i savjetovanja za one koji su novi u svijetu agilea.

Ameba menadžment metodologija za brz odaziv tržišta

Povratak u budućnost

Današnjim rigidnim pristupom izrade podrške u IT sustavima moguće je usporiti ili čak zaustaviti dinamične promjene procesa u organizacijama.

Razgovor s profesorom Petrom Biljanovićem predsjednikom međunarodnog programskog odbora skupa MIPRO

Uvijek avangardni koncept

KAKO UPRAVLJATI KRITIČNOM INFRASTRUKTUROM

Plan-Do-Check-Act

Kritična infrastruktura se definira kao sustav, tehnologija, proces... ili bilo kakav strukturirani oblik koji služi održavanju osnovnih društvenih potreba, a najčešće se razmatra na nacionalnoj razini iako se taj pojam može primijeniti i na pojedinu kompaniju ili organizaciju.

OSNOVNI MODELI ISPORUKE USLUGA RAČUNALSTVA U OBLAKU

Poslovanje u oblaku

Primjećujemo da u klasičnoj ICT korisničkoj infrastrukturi klijent nije potrošač usluge već aktivni sudionik upravljanja i podrške korisničkim servisima, što u pravilu nije njegova bazična djelatnost. Istraživanja pokazuju da je krajnjem korisniku presudna značajka primjene oblaka vremenski dobitak u primjeni i održavanju aplikacija i usluga.

Tko je odgovoran ako robot ne ispunjuje naša očekivanja?

Suživot s robotima

Trebaju li nas zabrinjavati tehnološki uljezi koje ne može zaustaviti nijedna granična policija? Roboti su već tu. Sve su inteligentniji, šute, rade i radit će umjesto ljudi, razmišljati kao ljudi, razgovarati s ljudima, no hoće li poprimiti i loše karakterne crte svog stvoritelja?

ICT kao alat za podršku odlučivanju u jedinicama lokalne samouprave

ICT za najbolju odluku

Donošenje odluka u javnom sektoru redovito ima dugoročne, a često i skupe posljedice. Stoga je očito da proces odlučivanja treba poboljšati kako bi porezni obveznici bili zadovoljni učincima donesenih odluka, a da se istodobno osigura i njihova održivost. Metode podrške odlučivanju pomoću ICT alata prisutne su već nekoliko desetljeća, no primjeri njihova korištenja u javnom sektoru su iznimno rijetki.

Preporuke i primjeri dobre prakse e-učenja u hrvatskom visokom školstvu

e-Izazov visokoškolskim ustanovama

Stanje primjene e-učenja u europskom visokom školstvu detaljno je opisano u studiji E-učenje u prostoru europskog visokog obrazovanja (E-learning in European Higher Education Institutions) koju je izradila Europska sveučilišna udruga (European University Association – EUA), a provedena je na uzorku od 249 visokih učilišta iz 36 europskih država među kojima i dva hrvatska.

ISTRAŽIVANJE: Digitalno radno okruženje radikalno mijenja organizacijski ustroj i strategiju prema talentima

Razgradnja klasičnog upravljanja

Digitalna tehnologija, promjena demografske strukture radne snage i brzina inovacija primoravaju tvrtke na organizacijsko preustrojavanje, razvijanje modela vodstva i poticanje kulture i iskustva sa zaposlenikom kao glavnim ishodištem.

Blockchain je riješio nekoliko otvorenih pitanja koja su stajala na putu razvoja novih primjena IT tehnologija u smislu kako dosad nije primjenjivano

Platforma dijeljenja

Dok nam je internet donio mogućnost brze razmjene podataka s bilo kojom osobom na svijetu i s pravom je nazvan Internet-Of-Data, blockchain je platforma ili protokol za dijeljenje vrijednosti različitih vrsta i oblika pa se za njega s pravom koristi termin Internet-Of-Value.

Mobilne tehnologije i privatnost

Bitka bez pobjednika

Tehnologija nam donosi brojne mogućnosti koje se mogu iskoristiti i u najgore zamislive svrhe – no uklanjanje ili modifikacija tehnologije nije pravi put borbe protiv loših aspekata ljudske prirode.

Zaštita privatnosti u multimedijskim sadržajima

Deidentifikacija ili prikrivanje otkrivenoga

Iako postoje opravdani razlozi za prikupljanje multimedijskih podataka, nužno je zaštititi privatnost osoba koje su nenamjerno snimljene te čiji su zvučni i vizualni identiteti zabilježeni i pohranjeni.