savjeti

O burzi i dionicama

U ovom te u sljedeća dva broja, tvrtka KD Upravljanje imovinom, sestrinska tvrtka KD Investmentsa, dati će vam dodatne savjete u vezi financijskih ulaganja. U ovom ćemo se broju usredotočiti na općenite informacije o burzi i dionicama.
Zagrebačka burza
Iako u Hrvatskoj postoji burza u nekom obliku još od 1907. godine, obnova Burze u Hrvatskoj uslijedila je tek 1991. godine, kada je 25 banaka uz 2 osiguravajuća društva utemeljilo Zagrebačku burzu kao središnje mjesto trgovine vrijednosnim papirima u Republici Hrvatskoj.
Rastom i razvojem trgovanja, od početnih 25 članova broj se povećao na četrdesetak aktivnih trgovaca: banaka i privatnih brokerskih kuća.
Godine 1994. uveden je elektronički trgovinski sustav koji omogućava da brokeri-članovi Burze budu telekomunikacijski povezani i trguju na Burzi ne napuštajući svoje urede diljem Hrvatske.
Trgovina je otvorena svakim radnim danom od 10.00 do 16.00 sati, osim praznicima koji su
navedeni na internetskim stranicama Burze.
Da bi privatna osoba mogla ulagati u vrijednosne papire, ona prvo mora otvoriti brokerski
račun kod jednog od ovlaštenih brokerskih društava, kao što je KD Upravljanje imovinom.
Nakon otvaranja računa, uplaćuje se novac na isti, te se onda kontaktiranjem brokera telefonom, e-mailom ili Internet
trgovanjem, može zadati nalog za kupnju ili prodaju.
Jednostavno i razumljivo, dionica predstavlja postotak u vlasništvu određene tvrtke, i kao takva daje vlasniku pravo na kapital i zaradu iste tvrtke. Kako netko stječe više dionica tako povećava i svoj postotak vlasništva.

Biti vlasnik dionica znači da ste jedan od mnogih dioničara tvrtke, i kao takav imate pravo (iako najčešće veoma malo) na sve što tvrtka posjeduje. Tehnički, to znači da ste Vi vlasnik malog dijela svakog komada namještaja, zemljišta ili ugovora tvrtke. Kao vlasnik, imate pravo na Vaš udio u zaradi tvrtke kao i pravo glasa koje je vezano uz vlasništvo dionica.

U prošlosti, dionice su bile izdavane u papirnatom obliku kao dionički certifikati, najčešće umjetnički obrađeni, i predstavljali su dokaz Vašeg vlasništva.

U današnjem kompjuterskom dobu, Vi nećete u stvarnosti nikada vidjeti dionički certifikat već će Vaša brokerska kuća voditi evidenciju elektronski. Postupak je takav zato da se omogući lakše trgovanje dionicama. Ovlaštena brokerska kuća otvara posebne račune za čuvanje dionica klijenata, i oni su u svakom trenutku odvojeni od poslovanja brokerske kuće. To znači da (čak i u najgorem scenariju) ukoliko brokerska kuća koju ste izabrali za trgovanje propadne, Vaše dionice ostaju sigurne.

Biti dioničar tvrtke ne znači da Vi imate utjecaj na dnevno poslovanje iste. Jedini način na koji kao dioničar možete utjecati na poslovanje je sudjelovanje u izboru Upravnog odbora na Skupštini diončkog društva. Najčešće je slučaj da svaka dionica nosi sa sobom jedan glas. Uprava tvrtke ima zadatak da podigne vrijednost iste za svoje dioničare. Ako se ovo ne ostvari, dioničari mogu na Skupštini izglasati promjenu uprave. Najčešće, pojedini dioničari nisu ni zainteresirani za upravljanje tvrtke. Njima je prvenstveno bitno da imaju pravo na dio dobiti i kapitala. Dioničarima se dobit tvrtke isplaćuje u obliku dividenda. Pravo na kapital je jedino bitan u slučaju da tvrtka uđe u stečajni postupak, u postupku kojeg će dioničarima biti isplaćen dio vrijednosti koji ostane nakon isplate dugovanja tvrtke.

Još jedna veoma važna osobina dionice je ograničena odgovornost dioničara. Dioničar nije osobno odogovoran za postupke tvrtke. U praksi to znači da bez obzira što se dogodi, najveća vrijednost koju dioničar može izgubiti jest iznos kojeg je platio za svoje dionice. Čak i ako tvrtka ode u stečaj, dioničari nisu za to odgovorni svojim vlastitim kapitalom kao što je stan, kuća, prihodi itd.

Treba naglasiti da pri kupnji dionica određene tvrtke nema nikakvih jamstava. Neke tvrtke plaćaju dividende, ali mnoge ne. Tvrtke nemaju obvezu isplate dividendi, pa i ako su povijesno to radile mogu u bilo kojem trenutku promijeniti tu odluku. Bez isplate dividendi, dioničari mogu zaraditi kroz porast cijene dionica na tržištu. Pojednostavljeno, bolje poslovanje tvrtke i povećanje profitabilnosti tvrtke trebalo bi se odraziti u rastu vrijednosti dionice iste tvrtke na tržištu.

Rizici povezani uz vlasništvo dionica, to jest mogućnost gubitka vrijednosti, mogu zvučati veoma negativno, ali postoji i druga strana. Ulaganje u dionice povijesno donosi daleko veći prinos od drugih načina ulaganja kao što su obveznice ili razne vrste štednje, i u prosjeku se godišnji prinos kreće oko 10-12%.

Burzovni mešetariKako trgovati dionicama?
Većina dionica trguje na burzama, mjestima gdje se prodavači i kupci nalaze i dogovaraju o cijeni. Neke burze su fizička mjesta na kojima se transakcije provode na „podu burze”. Najvjerojatnije ste vidjeli slike „poda burze” na kojima trgovci mašu rukama, viču i signaliziraju jedni drugima. Drugi tip burzi je virtualan, i sastoji se od mreže računala preko koje se trgovina provodi elektronskim putem.

Treba naglasiti da pri kupnji dioCilj postojanja burze je da omogući razmjenu dionica i drugih vrijednosnih papira između prodavača i kupaca, smanjujući rizik ulaganja. Bez postojanja burzi proces kupovine i prodaje vrijednosnih papira bio bi iznimno težak, ako ne i nemoguć. U svojoj biti, burza je super sofisticirani plac na kojem se susreću prodavači i kupci.

Neke od najpoznatijih svjetskih burzi su New York Stock Exchange (NYSE) koja je primjer burze na kojoj se transakcije provode na „podu burze”. Druga najpoznatija svjetska burza je NASDAQ, koja je primjer virtualne burze. Osim SAD-a, gdje su smještene navedene burze, njih ima skoro u svakoj zemlji na svijetu. Iako su burze i tržišta SAD-a najveći, oni predstavljaju samo maleni postotak ukupnih ulaganja u cijelom svijetu.


Kristijan Cvjetović