Europski program certifikacije IT profesionalaca - European Certification of Informatics Professionals

EUCIP

EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) je CEPIS-ov (Council of European Professional Informatics Societies) međunarodno priznat program certificiranja profesionalnih informatičara kojeg u Hrvatskoj provodi članica CEPIS-a Hrvatski informatički zbor (HIZ) uz pomoć svojih obrazovnih i ispitnih centara.
Certifikat EUCIP Professional jamči kompetentnost profesionalca u određenom ICT području. EUCIP Professional profili prikladni su i za informatičare u ICT tvrtkama i za informatičare u sektorima informatike neinformatičkih tvrtki i tijelima državne uprave.
Preduvjeti za pristupanje certificiranju prema programu EUCIP Professional su uspješno položena sva tri ispita EUCIP Core. Certifikat EUCIP Core obuhvaća temeljna znanja i kompetencije potrebne svakom ICT profesionalcu.
Razina certificiranja EUCIP Professional obuhvaća specijalističke kompetencije koje kandidati stječu različitim obrazovnim modulima i radnim iskustvom. Broj različitih specijalizacija u ICT-u može biti velik, te trenutno postoje različiti modeli klasifikacije kompetencija u ICT-u. Certifikacija prema programu EUCIP Professional omogućuje kandidatima:
- izbor različitih ICT profila/zanimanja
- izbor akreditiranih modula učenja
- izbor smjernica za izgrađivanje posebnih vještina koje će ICT profesionalcu omogućiti učinkovito i dosljedno obavljanje radne uloge

U programu EUCIP Professional postoji 21 izborni profil, koji obuhvaća sve tipove informatičkih poslova trenutno prisutnih u zemljama EU:
1. Information Systems Analyst (Analitičar informacijskih sustava)
2. Bussiness Analyst (Analitičar poslovnih procesa)
3. Software Developer (Programski inženjer)
4. Network Manager (Mrežni menadžer)
5. Enterprise Solutions Consultant (Konzultant za poslovna rješenja)
6. X-Systems Engineer (Sistemski inženjer)
7. Database Manager (Menadžer baza podataka)
8. Information Systems Project Manager (Projektni menadžer za informacijske sustave)
9. Information Systems Manager (Menadžer za informacijske sustave)
10. Information Systems Auditor (Revizor kvalitete informacijskih sustava)
11. Logistics & Automation Consultant (Konzultant za logistiku i automatizaciju)
12. Sales & Application Consultant (Konzultant za prodaju i primjenu)
13. Client Manager (Menadžer za usluge klijentima)
14. IT Systems Architect (Arhitekt IT sustava)
15. Web & Multimedia Master (Urednik weba i multimedije)
16. Systems Integration & Testing Engineer (Inženjer za integraciju sustava i testiranje)
17. Telecommunications Architect (Arhitekt telekomunikacijskih sustava)
18. Security Adviser (Savjetnik za IT sigurnost)
19. Data Centre & Configuration Manager (Menadžer za razvojnu okolinu)
20. Help Desk Supervisor (Nadzornik stola pomoći)
21. IT Trainer (Trener za IT)

Mjerenje kompetencija koje proizlaze iz radnog iskustva temelji se na:
- Ukupnom radnom stažu izraženom u danima
- Postotku radnog vremena po razdobljima koje je kandidat utrošio na poslove relevantne za traženi profesionalni profil
- Vremenu pripreme za postizanje radne produktivnosti

Stoga EUCIP zahtijeva od kandidata koji se prijavljuje za EUCIP Professional certifikaciju da opiše svoje osobno radno iskustvo s obzirom na:
- Radno opterećenje – prosječan broj radnih sati na dan, ukupan broj radnih dana
- Kontekst i specifične zadaće koje su obavljane na poslu, relevantne za pojedini profesionalni profil
- Trening koji je kandidat prošao na radnom mjestu, a nije dio nekog od certifikata proizvođača računalne i programske opreme priznatih od strane EUCIP-a

graf 1 - odnosi

Strukovna komisija će izvesti zaključak o normiranom radnom stažu mjereći relevantnost za traženi EUCIP Professional profil i kategorije vještina. Vrijeme pripreme za postizanje radne produktivnosti bit će procijenjeno prema grafu 1.
Procijenjeno relativno vrijeme pripreme za postizanje radne produktivnosti (postotak ukupnog radnog vremena koji je utrošen na pripremu, označen plavom linijom na grafu) opada eksponencijalno s radnim opterećenjem, počevši od 100% radnog vremena na prvi dan, asimptotski se približavajući određenom postotku radnog vremena, koji je određen zbrojem postotka inovacija u poslu i postotka radnog vremena eksplicitno namijenjenog za pripremu. Kao posljedica toga, vrijeme pripreme za punu produktivnost na radnom mjestu (crvena površina) pada nakon prvih nekoliko mjeseci, tako da prirast normiranog radnog iskustva postaje stalan. Certifikacija za razinu Professional prema programu EUCIP uzima u obzir tri osnovne dimenzije:
- Formalno obrazovanje, uključujući cjeloživotno obrazovanje i profesionalan razvoj
- Stečene certifikate
- Radno iskustvo

EUCIP ne propisuje minimalne zahtjeve u prvoj dimenziji (formalno obrazovanje), ali za preostale dvije dimenzije propisani su minimalni pragovi. Minimalan zahtjev u certifikatima ostvaruje se stjecanjem kvalifikacijskih elemenata nositelja licence kao i proizvođača računalne i programske opreme kao što su Cisco, IBM, Microsoft, Oracle, Sun itd. Svaki modul/kvalifikacija boduje se s do 10 EUCIP bodova. Kandidat može pristupiti konačnom vrednovanju nakon što skupi 32 boda (ekvivalent 800 sati učenja i pripadajuće prakse) kako je propisano EUCIP-ovim dokumentom koji definira odabrani profil.


EUCIP - ispitni centri u Hrvatskoj

Proces vrednovanja za EUCIP Professional certifikaciju temelji se na dva elementa:
1. Prezentacija portfelja, koja pokazuje projekte na kojima je kandidat radio, te njegov curriculum vitae et studiorum s pripadajućim certifikatima. Svi dokumenti se moraju predati unaprijed kako bi se omogućila njihova procjena.
2. Usmeni intervju, koji se sastoji od 20-30 minuta rasprave o portfelju i 20-30 minuta razgovora o kandidatovom praktičnom primijenjenom iskustvu na projektima.

Portfelj prikazuje razinu znanja i vještina koje je kandidat stekao radom ili u simuliranom radnom okruženju. Strukovna komisija treba provjeriti i teoretske i praktične kompetencije navedene u kandidatovom portfelju. Kandidat neće biti pozvan na usmeni intervju prije nego su svi dokumenti pregledani i svi upiti riješeni..

(cijeli članak pročitajte u PDF izdanju Infotrenda 166)