Prva konferencija o elektroničkoj upravi

Po mjeri građana

Prateći životni ciklus svakoga građanina, državna mu uprava treba omogućiti ispunjavanje obveza prema njoj bez napora, glatko i učinkovito. Pri tome je potrebna e-spremnost, osposobljenost državnih službenika za rad s novim tehnologijama, ali i raspoloživost širokopojasnog Interneta, kako bi građani uistinu mogli dohvatiti sve što im se u internetskom prostoru državne uprave nudi.
U Zagrebu je 14. studenoga, u organizaciji Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku, Središnjeg državnog ureda za upravu i Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije održana prva konferencija o elektroničkoj upravi pod nazivom „e-uprava: uprava po mjeri građana”.

Međusobni odnosi triju društvenih cjelina, države (government, G), poslovanja (business, B) i građani (citizens, C) prikazuju se jednostavnom, dobro poznatom tablicom devet mogućih odnosa triju cjelina.
Odnosi značajni za ovu konferenciju su oni odnosi u kojima se pojavljuje država, dakle G2G, G2B, G2C, B2G i C2G. Odnosi G2G nisu ovom prilikom bili predmetom rasprave, iako su i oni vrlo važni pri ocjeni svekolikoga stanja državne uprave. Konferencija je naglasak imala na odnosima uprave i građana, te na mogućnostima uprave u pomaganju poslovanju.

Moderna i učinkovita državna uprava
Moderna i učinkovita državna uprava jedan od preduvjeta za ulazak u EU, ali je i nužna za vraćanje povjerenja građana u funkcioniranje pravne države
Konferenciju je vodio TV voditelj Duško Čurlić, a nazočilo je dvjestotinjak sudionika iz javne uprave, ICT zajednice kao i predstavnika znanstvene zajednice te brojni zainteresirani za pitanja unapređenja učinkovitosti javne uprave. Sudionike su najprije pozdravili državni tajnici iz središnjih državnih ureda – organizatora konferencije. Igor Lučić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku vidi e-upravu okrenutu onim dodatnim vrijednostima koje u naše živote dovode nove tehnologije. Od početnih je koraka, učinjenih 2003. godine do danas, preko HITRO-HR usluge, portala e-uprave i brojnih pojedinačnih elektroničkih usluga, ostvaren značajan napredak na planu e-Uprave. Donošenjem nove strategije, s građaninom usredištu, objedinit će se sve do sada ostvareno i zacrtati budući smjerovi razvoja. Hrvoje Dolenec, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije, pozvao je poslovni sektor da se mnogo više nego dosad okrene pretpristupnim EU fondovima, posebice na projektima unapređivanja e-uprave. Antun Palarić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu, vidi unapređenje elektroničke državne uprave ne samo kao trajni zadatak svojeg ureda, već i kao sredstvo približavanja državne uprave građanima. S druge strane, reforma državne uprave je i zadaća postavljena od strane EU tijekom pregovora o članstvu. Administrativne se prepreke uklanjaju, a državna uprava postaje sve bliža građanima.

Konferenciju je svečano otvorio predsjednik Vlade Republike Hrvatske, dr. sc. Ivo Sanader. U kraćem je izlaganju naglasio da je moderna i učinkovita državna uprava jedan od preduvjeta za ulazak u EU, ali je i nužna za vraćanje povjerenja građana u funkcioniranje pravne države. Istaknuo je da je u tijeku završna faza pregovora o ulasku Hrvatske u EU, napomenuvši kako zadnji izvještaj Europske komisije svjedoči o napretku Hrvatske i uvjetovanom završetku pregovora do kraja 2009, a tom će cilju, kaže, doprinijeti i moderna i učinkovita državna uprava.

mojauprava.hr - portal

„To je preduvjet ulaska u EU, ali i da građani na temelju iskustva budu svjesni da je državna uprava servis građana, da je tu radi građana, a ne obrnuto”, rekao je dr. Sanader. Naglasio je da je zato i moto konferencije „Uprava po mjeri građana” – po mjeri građana jačati modernu, profesionalnu i učinkovitu državnu upravu, po mjeri građana onemogućiti mito i korupciju, po mjeri građana ukidati administrativne barijere. „Time će se povratiti povjerenje građana u funkcioniranje pravne države i to nam je jedan od glavnih ciljeva”, poručio je Sanader, dodavši kako su koraci koji su činjeni i čine se u razvoju državne uprave potvrda da je Vlada odabrala jasan smjer društvenog i gospodarskog razvitka, da Hrvatska bude ravnopravan čimbenik na međunarodnoj sceni.

Kao prednosti e-uprave istaknuo je financijske i koristi veće kvalitete usluga te jačanje vladavine prava, ali i racionalizaciju troškova državne uprave, što je, kazao je, vrlo važno za ukidanje državnog deficita, posebno u vrijeme otežanih gospodarskih i financijskih okolnosti. Ali i u takvim okolnostima, ustvrdio je, Hrvatska neće prestati napredovati i ulagati u razvoj.

Reforma državne uprave

Konferencija je organizirana kroz tri modula, gdje je svaki državni ured bio nositelj jednoga. Prvi je modul imao za cilj upoznavanje javnosti s aktualnim ostvarenjima na području reforme javne uprave u Hrvatskoj, drugom je cilj bio predstaviti mogućnosti koje za hrvatski ICT sektor postoje u okviru raznih fondova Europske unije, dok je treći imao cilj upoznati javnost sa stanjem i perspektivama razvoja elektroničke uprave u Hrvatskoj.
Reforma državne uprave trajni je zadatak, jer državna uprava treba slijediti razvoj društva. Od instrumenta vlasti nad narodom, državna uprava prelazi u fazu služenja narodu. Tehnološki napredak omogućuje da ovu tranziciju državna uprava obavlja dosta bezbolno. Posebno je tu važna uloga državne tvrtke pod nazivom „Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama”, kao nositelja aktivnosti primjene tih novih tehnologija. Usluge državne uprave prema građanima višestruke su, a građanin njihovim korisnikom postaje samim rođenjem, kada ga se upisuje u matice rođenih i državljana.
Uz rođenje, samo je još smrt stanje koje građanin ostvaruje mimo svoje volje, a sama se činjenica smrti upisuje u maticu umrlih! Prilikom vjenčanja, građanin se upisuje u maticu vjenčanih (gdje se bilježe i razvodi), a s napunjenih 18 godina upisuje se u evidenciju o biračkom pravu.
Ova je evidencija danas elektronička, i treba biračko pravo učiniti potpuno transparentnim. Komunikacija s njome danas je moguća Internetom i SMS porukama.

(cijeli članak pročitajte u Infotrendu 166)

Marijan Prević