Praćenje promjena komponenata sustava, odnosno njihove konfiguracije

Upravljanje konfiguracijom

Današnja privreda traži različite inačice istih proizvoda za različite tržišne segmente. Štoviše, takva praksa ide i dublje: sve više tvrtki ima potrebu za stvaranjem posebne konfiguracije za pojedine klijente. Takvi zahtjevi pretpostavljaju jaki konfiguracijski menadžment koji omogućuje brzi razvoj novog proizvoda s utvrđenim pravilima, ali dovoljno podatnim za inačice mogućnosti, izbore opcija, alternative ili zamjenjive komponente.
Stalna usklađenost proizvoda za vrijeme trajanja njegova životnog ciklusa jeftinija je nego naknadne korektivne akcije
Dosadašnji monolitni sustavi nevjerovatnom se brzinom preobražavaju u složene, otvorene i promjenjive. U takvim uvjetima, njihove komponente se uvode i/ili nadograđuju u stvarnom vremenu, što značajno utječe na njihovu međusobnu uskladivost i konfiguraciju cjelokupnog sustava. Stoga se javlja prijeka potreba pomnog praćenja promjena komponenata sustava, odnosno njihove konfiguracije.

Pojmovno određenje
Upravljanje konfiguracijom je pojam koji je ne samo vrlo složen, već je i zahtjevan za objašnjavanje jer obuhvaća skupinu vrlo šarolikih pojmova.
Configuration dolazi iz latinske riječi kom, koja znači „sa” ili „zajedno” i figurare: „uobličiti”. Znači također i „relativno uređenje komponenti”. Konfiguracijski menadžment se pojavljuje još kasnih 60-ih godina prošlog stoljeća u vojnim standardima vlade SAD-a, što se kasnije brzo proširilo i na mnoge druge standarde.
Najšire rečeno, upravljanje konfiguracijom predstavlja disciplinu koja živući sustav usklađuje s potrebom za tim sustavom. Njegov je smisao postojanja, u stvari, sprečavanje pogrešaka izazvanih ljudskim neznanjem, greškama, zabludama i zloupotrebama. Stalna usklađenost proizvoda za vrijeme trajanja njegovog životnog ciklusa jeftinija je nego naknadne korektivne akcije.Upravljanje konfiguracijom je postupak:
- prepoznavanja i utvrđivanja konfiguracijskih komponenti u sustavu
- praćenja statusa konfiguracijskih komponenti
- praćenja zahtjeva za izmjenu konfiguracijskih komponenti
- provjera cjelovitosti i ispravnosti konfiguracijskih komponenti

Uočimo da svaki od navedenih elemenata postoji puno ranije od pojavljivanja CM-a. Iz toga proizlazi da je upravljanje konfiguracijom zapravo (novo)uređeni skup – od ranije postojećih elemenata.
Neki autori s pravom proširuju opseg upravljanja konfiguracijom na segmente koji utječu na sigurnost, kvalitetu, terminski plan, cijenu, dobit ili okolinu....

(cijeli tekst u pročitajte u PDF verziji Infotrenda 166)

Nenad Stojiljković
Autor je član uprave tvrtke
SWING Informatika