Cjelovit pristup organizaciji kroz povezivanje svih poslovnih procesa

WinTask

Poslovni informacijski sustav WinTask tvrtke Task d.o.o. karakterizira cjelovit pristup organizaciji kroz povezivanje svih poslovnih procesa, te centralizirana i jedinstvena baza podataka.
Microsoft Certified PartnerTASK d.o.o. je osnovan 1992. godine i u 17 godina se razvio u tvrtku koja pruža cjelovitu informatičku potporu, pritom uvažavajući sve potrebe korisnika i stalne inovacije u informacijskim tehnologijama.

Primarna djelatnost je projektiranje informacijskih sustava, te razvoj, uvođenje i održavanje poslovnih aplikacija. Mada se poduzeće TASK d.o.o specijaliziralo za razvoj programske opreme, ono – po želji korisnika i u suradnji s poslovnim partnerima – isporučuje cjelovito rješenje informatizacije poslovnih sustava, uključujući računala, prateću opremu, sistemsku podršku, instalaciju mreže, potrošni materijal itd.

TASK d.o.o. trenutno ima više od 400 korisnika poslovnih aplikacija s područja gotovo cijele države. Radi se o korisnicima različitih profila (poduzeća, obrtnici, korisnici proračuna, fondovi, udruge) s različim djelatnostima iz područja proizvodnje, trgovine, usluga.

Kao rezultat dugogodišnjeg iskustva u razvoju poslovnih informacijskih sustava, rada s korisnicima na terenu i znanja o najnovijim informacijskim tehnologijama i trendovima, razvijen je WinTask – poslovni informacijski sustav.

Po svojim mogućnostima WinTask spada u ERP sustave (Enterprise Resource Planning). Za razliku od najčešćih knjigovodstvenih aplikacija namijenjenih ograničenom praćenju poslovanja za potrebe računovodstva i financija, WinTask je namijenjen planiranju, upravljanju i provođenju svih poslovnih procesa poduzeća, od operativne do strateške razine. WinTask u potpunosti objedinjuje poslovne informacije i omogućava provođenje i nadzor operativnih aktivnosti.

Poslovni informacijski sustav WinTask pruža mogućnost praćenja i upravljanja poslovanjem kroz sljedeća poslovna područja:
- upravljanje nabavom (planiranje, evidencija i praćenje narudžbi prema dobavljačima)
- upravljanje zalihama i skladišno poslovanje
- planiranje proizvodnje i resursa
- praćenje i obračun proizvodnje
- upravljanje prodajom i otpremom (planiranje, evidencija i praćenje narudžbi kupaca i uvjeta prodaje, veleprodajno i maloprodajno poslovanje, PC kase)
- obračun poslovanja, knjigovodstvo (plan i analiza, financijsko knjigovodstvo, platni promet, blagajničko poslovanje)
- vanjskotrgovinsko poslovanje
- upravljanje ljudskim resursima i obračun plaća
- upravljanje imovinom

Bitne prednosti koje ostvaruju korisnici sustava WinTask su:
- stvaranje tržišne prednosti kroz raspolaganje kvalitetnim informacijama u pravo vrijeme
- cjelovit pristup organizaciji kroz povezivanje svih poslovnih procesa
- centralizirana i jedinstvena baza podataka

HRN EN ISO 9001WinTask je zasnovan na najnovijim informacijskim tehnologijama kao što su SQL relacijska baza podataka i Windows grafičko okruženje. U razvoju su korišteni razvojni alati Microsoft Visual Studio, generator izvještaja Seagate Crystal Report i baza podataka Microsoft SQL Server.

Zahvaljujući korištenju Microsoftove platforme i razvojnih alata, svi podaci iz WinTaska mogu se vrlo jednostavno prenositi i koristiti u drugim alatima Microsofta kao što je npr. Microsoft Office. Na taj način znatno su proširene mogućnosti korištenja podataka od strane korisnika.

WinTask je integrirani poslovni informacijski sustav, što znači da se podaci vezani uz poslovni događaj unose u sustav samo jednom i nakon toga su dostupni svim ovlaštenim sudionicima uključenim u tijek obrade poslovnog događaja na svim razinama organizacije.

WinTask je modularni poslovni informacijski sustav, što znači da korisnik prema vlastitim potrebama odabire module koji pokrivaju pojedine poslovne procese iz njegovog poslovanja, te na taj način stvara informacijski sustav prilagođen vlastitoj organizaciji i poslovanju.

Osim standardnih Windows aplikacija, uz primjenu .NET razvojnih alata u Tasku razvijaju i internet aplikacije koje predstavljaju spoj klasičnih poslovnih informacijskih sustava i naprednih internetskih tehnologija.

Tvrtka TASK d.o.o. u svim svojim segmentima okrenuta je stalnom unapređenju i poboljšanju poslovanja i stvaranju okruženja povjerenja, suradnje i međusobnog uvažavanja s korisnicima – gdje rješenja, usluge i poslovne aplikacije zadovoljavaju kriterije kvalitete, pouzdanosti, prilagodljivosti i inovativnosti.

U suvremeno opremljenim prostorima trenutno radi 16 djelatnika: 2 magistra informacijskih znanosti, 6 diplomiranih informatičara, 3 diplomirana ekonomista, 1 diplomirani inženjer matematike, 3 informatičara i poslovna tajnica. Ovoliki broj djelatnika i njihova obrazovanost jamstvo je korisnicima da će uvijek moći zatražiti i dobiti pomoć oko nekog problema vezanog uz funkcioniranje informacijskog sustava, te da će svaki korisnički zahtjev biti obrađen u najkraćem mogućem vremenu.

Zaposleni djelatnici koji rade na razvoju programske opreme imaju certifikat Microsoft Certified Professional ili Microsoft Certified Solution Developer, a TASK d.o.o. ima status Microsoft Certified Partner, što je potvrda da se u razvoju i implementaciji informacijskih sustava primjenjuju svjetski priznati standardi u području informacijskih tehnologija. Osim toga, tvrtka primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000.

Spoj znanja, stalnog praćenja, prepoznavanja i udovoljavanja zahtjevima kupaca i korisnika te pravovremenog prihvaćanja i uvođenja najnovijih tehnoloških dostignuća – jamstvo su nastanka kvalitetnog krajnjeg proizvoda čija se kvaliteta mjeri zadovoljstvom korisnika.

Više o proizvodima i uslugama poduzeća Task d.o.o. možete pročitati na www.task.hr ili saznati
na adresi:
TASK d.o.o. informacijski sustavi
Hrašćica, Nikole Tavelića 13
HR-42000 Varaždin
tel. 042/209-900
fax. 042/209-901
e-mail: info@task.hr

- tekst je pripremljen u suradnji s tvrtkom TASK d.o.o.