Rješenje za upravljanje poslovnim procesima

ABIT BPMS

ABIT BPMS rješenje za upravljanje poslovnim procesima je informatički sustav pomoću kojega je moguće na osnovi procesnog modela preslikati operativne poslovne procese u poduzeću, izvršavati ih i upravljati njima.
Osnovni zadatak današnjih rješenja za upravljanje poslovnim procesima (BPMS - Business Process Management System) je da u potpunosti preslikaju i automatiziraju poslovne procese u poduzećima. Uvođenje takvog rješenja u poduzeće je vrlo zahtjevan zadatak koji utječe na ukupno poslovanje poduzeća.

BPMS mora često spojiti vrlo različite poglede na svijet, pogled IT stručnjaka koji će raditi na automatizaciji poslovnih procesa i pogled uprave na operativne procese u poduzeću ili dijelu poduzeća. S obzirom da struktura operativnih procesa često nije primjerena za automatizaciju, to svakako nije jednostavan zadatak. Pored toga, mnoga poduzeća imaju problem da se unutar nekog operativnog procesa koristi više pojedinačnih aplikacija koje izvršavaju pojedine operacije u procesu i ne vode brigu o izvršavanju cjelokupnog procesa te u praksi često imaju problema sa sinkronizacijom. Uvođenje sustava za upravljanje poslovnim procesima omogućuje povezivanje pojedinačnih koraka i manjih aplikacija u jedinstvenu i povezanu cjelinu radi pojednostavljenja upravljanja cjelokupnim podacima i procesima u poduzeću.

ABIT BPMS rješenje za upravljanje poslovnim procesima je informatički sustav pomoću kojega je moguće na osnovi procesnog modela preslikati operativne poslovne procese u poduzeću, izvršavati ih i upravljati njima. ABIT BPMS nudi mogućnost ujedinjavanja poslovnog i IT pogleda na poslovne procese, a kod toga bitno smanjuje vrijeme potrebno za implementaciju jer je već u osnovnom rješenju ugrađena osnovna funkcionalnost za upravljanje radnim tokom, infrastruktura za integraciju vanjskih sustava kao i logika za upravljanje pravima pristupa i funkcionalnim pravima korisnika.


Životni ciklus poslovnih procesa
ABIT BPMS rješenje se zasniva na standardiziranom sustavu za upravljanje poslovnim procesima koji omogućuje automatizaciju te pokriva sve korake u životnom ciklusu poslovnih procesa, od prepoznavanja, modeliranja i integracije s vanjskim sustavima, pa sve do monitoriranja i optimizacije (Slika 1.).

• Prepoznavanje: identifi kacija i snimanje poslovnih procesa, neučinkovitosti i uskih grla u poslovanju.
• Modeliranje: formaliziranje tijeka poslovnog procesa pomoću flow-charta.
• Dizajniranje: implementacija i povezivanje modela procesa s ulogama sudionika, planiranje svih tehničkih detalja i obrada iznimki – sve grafički, bez kodiranja.
• Deployment: postavljanje dizajniranog poslovnog procesa u run-time okruženje.
• Izvršavanje: izvršavanje poslovnih procesa na serveru.
• Interakcija: interaktivno izvršavanje zadaća definiranih poslovnim procesom.
• Nadzor: nadzor izvršavanja poslovnih procesa.
• Analiza: identifikacija neočekivanog ponašanja, uskih grla, neoptimiziranih tokova.
• Optimizacija: optimizacija poslovnih procesa na osnovi rezultata analize.

ABIT BPMS - životni ciklus poslovnih procesa
Slika 1.: ABIT BPMS – Životni ciklus poslovnih procesa


Predefinirani modeli poslovnih procesa
ABIT na osnovi svojeg dugogodišnjeg iskustva na pojedinim područjima nudi niz predefiniranih modela poslovnih procesa u području bankarstva i fi nancijskih usluga te poslovnih procesa za lokalnu samoupravu.

Osim toga, upravi poduzeća i ljudima odgovornima za planiranje poslovnih procesa nudimo mogućnost da pomoću grafičkog alata sami planiranju i modeliraju procese te ih kasnije nadograđuju i optimiziraju. Pri tome je tako izrađen model poslovnog procesa sastavni dio konačne implementacije.

Postojeća infrastruktura i predefi nirani procesi omogućuju automatizaciju poslovnih procesa u korisnika kod kojih je potrebno prilagoditi sustav specifi čnim potrebama, a da pri tome nije potrebno dodatno programiranje.

Na taj smo način u mogućnosti, na osnovi korisničkih specifikacija i u suradnji s partnerima, ostvariti projekte i na drugim područjima. Tako u suradnji s IBM-om radimo na automatizaciji poslovnih procesa u Istarskom vodovodu prema Zakonu o javnoj nabavi, a sa slovenskom tvrtkom IB-PROCADD i Fakultetom za građevinarstvo i geodeziju iz Ljubljane na automatizaciji poslovnih procesa za umještanje velikih infrastrukturnih objekata u okoliš i prostor, koji se sufi nanciraju iz programa Europske unije.

Sve dodatne informacije u vezi Abitovih rješenja možete zatražiti putem telefona: 042-242-040, e-mailon na info@abit.hr ili na www.abit.hr. IT podrška Vašem uspjehu. ABITPripremljeno u suradnji s tvrtkom