W4 BPM Suite – učinkovito rješenje za upravljanje poslovnim procesima

BPM kao imperativ

Svaka tvrtka je danas suočena s izazovom promjena. Promjene nam svakodnevno nameću sve zahtjevniji kupci, sve oštrija konkurencija, sve naprednija tehnologija, sve kraći rokovi i sve veća financijska očekivanja naših dioničara, investitora ili vlasnika.
Da bismo se uspješno prilagodili ili, još bolje, sami potaknuli promjene i time stekli konkurentsku prednost, moramo upravljati svojim poslovnim procesima brže i učinkovitije od drugih. Rješenje BPM (Business Process Management) to omogućuje sintezom prakse uspješnog upravljanja poslovnim procesima i informatičke tehnologije.


Uvod (... ili na putu prema poslovnoj izvrsnosti)
Poslovni proces nerijetko uključuje sudionike i sustave unutar ili izvan tvrtke, kupce, poslovne partnere, dobavljače, kritične poslovne aplikacije (uključujući web i e-trgovinu) te upravljanje podacima i dokumentima. Integracijom svih tih čimbenika, BPM rješenje olakšava praćenje, kontrolu i neprekidno poboljšavanje procesa u stvarnom vremenu.

Sve organizacije koje teže poslovnoj izvrsnosti (bez obzira na to primjenjuju li TQM ili ISO standard) nalaze brojne prednosti u primjeni BPM rješenja jer im ono obično osigurava pružanje superiorne usluge kupcima, povećava produktivnost i profi tabilnost, definira i potiče pozitivna organizacijska ponašanja, a potiskuje disfunkcionalnosti.

Zbog učinaka globalizacije, kao i povećane trgovine preko Interneta, zanimanje za BPM neprestano raste. Prema analitičarima Gartnera, svjetsko tržište BPM rješenja dostići će do 2011. godine prihod od 2,6 milijardi USD. Procjenjuje se da će BPM biti jedna od najbrže rastućih grana softvera s rastom ukupnog prihoda od 24% na godinu (CAGR).


Vizionar usredotočen na BPM (... ili kako upravljati procesima brže i učinkovitije)
Jedan od vodećih europskih proizvođača softvera okrenutih isključivo BPM-u je W4. U lipnju 2004. tvrtka W4 dobiva rang „Visionary” u Gartnerovu magičnom kvadrantu za Business Process Management i ujedno epitet ključnog proizvođača humano usmjerenih procesnih rješenja. U prosincu 2007. TIS Grupa, jedan od regionalnih lidera u području sistem integracije, potpisuje ugovor o suradnji i time postaje ekskluzivni zastupnik za Hrvatsku i Sloveniju u distribuciji, prodaji, implementaciji, pružanju savjetodavnih usluga i održavanju W4 BPM Suite rješenja. W4 BPM Suite je jedinstvena platforma temeljena na servisno orijentiranoj arhitekturi, a omogućuje rad u različitim okružjima (Unix/Linux/Windows – Java/.NET) i osigurava jednostavnu integraciju s postojećim IT sustavima. W4 BPM Suite kao komplementarno rješenje štiti već postojeće investicije i povezuje standardna rješenja (ERP, CRM, SCM, ECM) implementirana u organizaciji. Rješenje se sastoji od pet softverskih komponenti namijenjenih: menadžerima (W4 Control Center), poslovnim
korisnicima (W4 BPM Workspace), konzultantima za poslovne procese (WinDesign), IT stručnjacima (W4 BPM Studio) te zajedničke platforme (W4 BPM Engine).


Poslovne primjene (... ili što to konkretno znači za moju organizaciju?)
W4 BPM Suite danas upotrebljava više od 500 uglednih tvrtki iz različitih gospodarskih sektora uključujući banke, osiguravajuća društva, telekomunikacijske tvrtke, trgovačke lance, farmaceutsku i drugu industriju, medije te javni sektor pomažući im u poboljšanju učinkovitosti poslovanja, podizanju kvalitete usluge i povećanju povrata uloženoga kapitala.

Tipične primjene u bankarskom poslovanju su otvaranje korisničkih računa i upravljanje zahtjevima za prekoračenje dopuštenog limita ili upravljanje zloporabama kreditnih kartica, dok su u osiguravajućim društvima tipične implementacije za upravljanje policama osiguranja i procesiranje zahtjeva za naknadu štete. Rezultati pokazuju da se vrijeme procesiranja zahtjeva primjenom W4 BPM-a smanjilo do 75%, a ROI (Return On Investment) se smanjio ispod 2 godine.

Primjeri primjene u telekomunikacijskim tvrtkama su aktiviranje xDSL linija (x označava bilo koju od DSL tehnologija, DSLDigital Subscriber Line) ili prepaid mobilnih računa, upravljanje podrškom korisnicima, pa sve do upravljanja ljudskim resursima. Implementacija rješenja je rezultirala smanjenjem vremena potrebnog za procesiranje podatkovnih zapisa za 50%, potpunim uklanjanjem razmjene fizičkih dokumenata, a time i smanjenjem administrativnih troškova.

Prateći trend lansiranja vlastitih brandova na tržište, rješenje je primijenjeno u velikim trgovačkim lancima za upravljanje vlastitim proizvodnim brandovima, ali isto tako i za opzimizaciju nabavnog procesa, upravljanje pritužbama kupaca, trgovinu preko Interneta, provjeru valjanosti faktura ili upravljanje marketingom. Rezultat je rast prodaje i veća lojalnost kupaca.

W4 BPM Suite se primjenjuje još u farmaceutskoj industriji, medijima i javnom sektoru (upravljanje podatkovnim zapisima, izdavanje dozvola, upravljanje zahtjevima za naturalizaciju i slično).

Neki od najvećih korisnika danas su Barclays Bank, BNP Paribas, Orange, BT, Swisscom, Telefonica, Alcatel Space, Siemens Transportation Systems, Mexx, EMI Music France, Boehringer Ingelheim, Glaxo Smith Kline, Ipsen, Novartis, Pfi zer UK, Kodak, L`Oreal, Philips, Renault.


Umjesto zaključka (... ili BPM kao imperativ)
U mnoštvu rješenja, tržište je prepoznalo W4 BPM Suite po njegovoj tehničkoj zrelosti i sposobnosti ispunjavanja korisničkih zahtjeva i očekivanja. Kao dodatak i nadogradnja, ovo rješenje uzima u obzir postojeća IT rješenja i investicije te ih objedinjuje u skladnu cjelinu. W4 BPM Suite pomaže tvrtkama u unapređenju učinkovitosti i agilnosti na tržištu stvarajući od sudionika poslovnog procesa (zaposlenika, partnera, kupaca, aplikacija) virtualni tim usmjeren prema ostvarenju strateških poslovnih ciljeva.

Alan Legin
TIS PU d.o.o. – Poslovno umrežavanje
alan.legin@tis.hr
tel: +385 1 2355 700
www.tis.hr
 
Pripremljeno u suradnji s tvrtkom