6. konferencija o elektroničkom poslovanju

e-biz2008 (31.03-02.04.)

- Strateški cilj EU je prijelaz na informatičko društvo i uvođenje e-ekonomije. - Akcijskim planom „e-Europe 2010” želi se postići povećanje produktivnosti, konkurentnosti, razvoj novih tehnologija, obrazovanja i zapošljavanja. - Hrvatska u sklopu pristupanja i prilagođavanja EU ostvaruje strategiju „e-Hrvatska 2007”. - Napravljena je „Studija uvođenja elektroničkog poslovanja u Hrvatsku” kao i nedavna „Strategija razvitka elektroničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. - 2010.”
Temeljem tih okvira organizira se 7. konferencija „e-biz2008” o elektroničkom poslovanju, u Opatiji od 31. 03.-2. 04. 2008. Konferencija pokriva elektroničko poslovanje u EU i regionalno, situaciju u Hrvatskoj, od zakonskih okvira do tema o potrebnim elementima i uvjetima, iskustvima, ali i o problemima sigurnosti i zaštite poslovanja, kao i osobnih podataka građana.

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Središnji ured e-Hrvatska i Hrvatska gospodarska komora u suradnji sa stručnjacima izradili su Strategiju razvitka elektroničkog poslovanja. Predstavit će trenutno stanje, a ciljevima, okvirima primjene i provedbi bit će posvećen i okrugli stol. Napravljena je infrastruktura i doneseni su zakonski propisi (koji se sada usklađuju s EU): o elektroničkom potpisu i trgovini, o sigurnosti, elektroničkoj ispravi, porezima porezima, javnoj nabavi. Predstavit će se novosti o projektima elektroničkog poslovanja (u razvoju ili radu!) državne uprave (e-porezna, e-Regos, e-mirovinsko, hitro.hr...), ali i bitnim elementima potrebnim za e-poslovanje: sigurnost, upravljanje dokumentima i zaštita osobnih podataka. EU mjeri i prati stupanj primjene informatičkih tehnologija i rada preko Interneta u svim sektorima: od države do gospodarstva i građana (e-government, e-health, e-learning, e-business ...) pa i Hrvatska uvodi takva mjerenja radi usporedbe i praćenja napretka te se time olakšava usporedba i donošenje odluka.

Teme konferencije su: uvođenje e-poslovanja (elektroničkih transakcija) u gospodarstvo, sigurnost poslovanja i zaštita, te prikaz tehnologija potrebnih za ostvarenje elektroničkih isprava (npr. e-račun s elektroničkim potpisom, e-trgovina) i sustava sigurnih plaćanja, norme sadržaja i načina razmjene dokumenata, npr. EDI, XML…). Uz pomoć HGK (Povjerenstvo za e-poslovanje) pokazat ćemo rješenja i iskustva naših tvrtki s elektroničkim poslovanjem kao i njihove planove primjene. Osim problema uvođenja elektroničkog poslovanja (e-business) i elektroničke trgovine (e-commerce) u gospodarstvu, prikazat će se i rješenja za upravu e-uprava (e-governement), zdravstvo (e-health) i obrazovanje.

Kao i ranijih godina, i ove ćemo imati predavače koji će prikazati svoje projekte i iskustva vezana uz razvoj i uvođenje elektroničkih dokumenata (osobito e-račun), elektroničkih kataloga, elektroničke trgovine, normi za razmjenu podataka i sigurnost poslovanja, ali i zaštite privatnosti i osobnih podataka (Agencija za zaštitu osobnih podataka). Na području primjene e-računa i elektroničkih plaćanja očekuju se najveće uštede te su to prvi zadaci koji se žele riješiti (EU direktiva iz 2001.). EU očekuje uštede od 243 mlrd. eura nakon prelaska 30 mlrd. računa i njihovih plaćanja s papirnih medija na elektroničku formu i razmjenu. Procjena je da bi na razini Hrvatske te uštede mogle doseći 850 mln. eura. No, treba naglasiti da prodor e-računa ide sporo i za EU je prosjek tek 2,2% na unutrašnjem tržištu zemalja EU, a za prekograničnu razmjenu je ispod 1%. Najveće proizvodne tvrtke i trgovci prikazat će svoje projekte i rješenja za područje trgovine i logistike (Podravka, Agrokor, Konzum, Metro) kao i specijalizirane tvrtke (Fina, GS1 Croatia, Infi go, InfoExpert, Logos, Pantheon Group, Excite), banke će predstaviti sustave elektroničkog plaćanja (PBZ, ZABA), fakulteti nove tehnologije i obrazovanje (FOI, Pomorski fakultet, Vern), a informatičke tvrtke svoju ponudu (HSM Informatika, Infodom, Inge-mark, IN-IN, N-lab, Webteh) kao i udruge i državne agencije koje će predstaviti svoje inicijative (Agencija za zaštitu osobnih podataka, udruga BIT i Zajednica za informatičke tehnologije HGK).

Zanimljive teme će se obraditi ne samo na predavanjima već se to može vidjeti na prezentacijama, naučiti i isprobati na radionicama, seminarima i izložbi u Grand hotelu Adriatic. Posebno ističemo organiziranje kvalitetnih seminara (u trajanju od 3-4 sata) koje drže ugledni stručnjaci, a pokrivaju teme od modela elektroničkog poslovanja, organizacijskih problema, troškova razmjene podataka i pohrane edokumenata i sigurnosnih uvjeta elektroničkog poslovanja.

Pozivamo zainteresirane za pojedine teme na aktivno uključivanje u rad skupa, posebno na prezentacije, radionice, seminare, izložbu. Informacije, kao i mogućnost online prijave i sažeci prijavljenih tema nalaze se na Internetu.

Ispunite prijavu i rezervirajte u kalendaru termin od 31. 03. - 02. 04. 2008. za e-biz2008 u Opatiji!


PROGRAM KONFERENCIJE
Opatija, GH Adriatic 31.03. - 02.04.2008.

Pokrovitelji: HSM Informatika, Infi go, Infodom, Logos, PBZ.....
Glavni pokrovitelj: Panteon plus

..................................................................................

BUSINESS FORUM
– Propisi, preporuke, trendovi, procesi, troškovi (TCO)

Otvaranje: Ema Culi, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva; Diana Šimić, Središnji ured e-Hrvatska; Milica Rakuša-Martulaš; Marijan Frković, HGK


PREDAVANJA (09:00-11:00):
Diana Šimić, e-Hrvatska:
Strategijski okvir, mjere i preporuke za elektroničko poslovanje u Hrvatskoj

Slavko Vidović, Infodom:
Nacionalni projekti i prepreke uvođenju e-poslovanja

Miho Pitarević, Udruga BIT:
Analiza EU – Zapreke e-governmentu

Gerd Marlovits, Exite:
Exite: EDI in the area of central and eastern Europe

Ranko Smokvina, Infoexpert:
Pilotski projekt e-račun

Snježana Sokol, Metro Cash&Carry:
EDI u praksi Metro Cash&Carry d.o.o.

PREZENTACIJE (11:30-13:30):
Zvonimir Čimić, Fina:
Sinergija u elektroničkom poslovanju

Marco Klasek, Božidar Bajsič, Panteon Group:
E-poslovanje u trgovini i logistici u Hrvatskoj

Dario Galinec, Podravka:
Iskustva e-poslovanja – organizacija poslovnog procesa

Igor Javor, Hrvoje Ljubičić, Agrokor:
Koncept rješenja za EDI poslovnih dokumenta koncerna Agrokor

RADIONICE (14:30-16:00):
Okrugli stol:
Provedba Strategije razvitka elektroničkog poslovanja u republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2010.
Voditelj: Slavko Vidović

Viktor Matić, Inge-mark, Andrija Rubelj, Konzum, Hrvoje Ljubičić, Agrokor:
Sustav za EDI poslovnih dokumenta koncerna Agrokor (paralelno)

SEMINARI (16:30-20:00 paralelno)
Dušan Laznik, Mentis, Pavel Grahonja, Panteon Group:
Povezivanje elektronske razmjene podataka sa sustavom za upravljenje dokumenatima

Krešo Vargec, Vern:
e-poslovanje na open source način

...........................................................................

NORME, ALATI, SIGURNOST

PREDAVANJA (09:00-11:00)
Ivan Magdalenić, FOI:
Norme za razmjenu elekroničkih dokumenata i poruka

Mihael Plećaš, GS1 Croatia:
BMS – Business Message Standards

Damir Šegović, GS1 Croatia:
Korištenje elektroničkih kataloga

Leopold Eke, Fina:
Povezivanje PKI domena i prekogranično e-Poslovanje

Igor Grčman, Webteh:
Payment Card Industry Data Security Standard
(PSI DSS) – tko, što, kako i zašto?

Hrvoje Šegudović, Infi go:
Preduvjeti sigurnog e-poslovanja

PREZENTACIJE (11:30-13:30)
Goran Pećarina, HSM Informatika:
PDF- De-facto i ISO norma za e-dokumenate u svijetu i HR

Dražen Pehar, Logos:
Trides 3DSecure – Platforma za sigurnu e-trgovinu

Krešo Vargec, Vern:
e-marketing – stvarnost ili virtualnost

SEMINARI (16:30-20:00 paralelno)
Igor Grčman, Webteh:
PSI DSS – Best practice za implementaciju

Goran Pećarina, HSM:
Korištenje normiranih elektroničkih dokumenata u poslovanju i javnoj upravi (PDF)

Hrvoje Šegudović, Saša Ilić, Infi go:
ISO 27001 Security Management/Risk management

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

RJEŠENJA
PREDAVANJA (09:00-11:00)
Slavenka Došen, Zagrebačka banka:
B2G – dodana vrijednost za korisnike e-bankarstva

Gordana Mrković, MBU:
Potencijali debitne kartice u e-commerce poslovanju

Miroslav Baća, FOI:
Primjena dinamike tipkanja za povećanje sigurnosti e-poslovanja

Hrvoje Jezidžič, HZZO:
Stanje i planovi u projektu e-zdravstvo

Davorka Adžija, APIS IT:
ePorezna – elektroničke usluge Porezne uprave

Neven Vrček, FOI:
Edukacija za suvremenu eUpravu

PREZENTACIJA (11:30-13:30)
Slavko Mukavec, N-lab:
Razvitak i primjena iznajmljivanja aplikacija i usluga za e-poslovanje malih i srednjih tvrtki

Slobodan Romac, GS1 Croatia:

GS1 Croatia GTNet-Globalna mreža za sljedivost

Andres Grangard, GS1 eCom:
Uloga GS1 i UN/CEFACT-a u eProcurementu

Franjo Lacko, AZOP:
Pravna zaštita osobnih podataka građana

PODJELA PRIZNANJA I NAGRADA (13:30)

RADIONICA (14:30-16:00)
AZOP:
Primjeri zaštite osobnih podataka građana i evidencija zbirki osobnih podataka

Izložba:
HSM Informatika, Infi go, Infodom, LOGOS, N-Lab, Panteon plus, PBZ....