Europski program certifikacije IT profesionalaca

EUCIP

Širenje računalne pismenosti u suvremenom društvu ne samo da nije uklonilo potrebu za stručnjacima specijaliziranim za određena područja IT-a nego je, naprotiv, povećalo potrebu za razlikovanjem običnih korisnika od IT profesionalaca.
S druge strane, povećale su se međusobne razlike između stručnjaka za različita područja IT-a toliko da, primjerice, posao mrežnog administratora nema (ili ima vrlo malo) dodirnih točaka s poslom JAVA programera, te stoga dolazi do problema u međusobnoj komunikaciji između stručnjaka za različita IT područja koji nemaju šire znanje o drugim IT područjima. Zbog toga je nužno defi nirati i poticati usvajanje zajedničkog skupa temeljnih znanja potrebnih svim IT stručnjacima.

Pilot izvođenje EUCIP Core programa započinje 24. ožujka 2008., a HIZ-ov partner u prvom izvođenju bit će Učilište Algebra. Nastava za svaku od 3 cjeline (planiranje, izgradnja i provedba) traje 45 školskih sati i odvija se tijekom dva tjedna u večernjim satima, nakon čega slijede dva tjedna pauze te ispit. Nastavni plan je ujednačen i strogo defi niran, a nastava se izvodi po službenim EUCIP materijalima. Predavači i gosti-predavači su ugledni stručnjaci i konzultanti unutar područja informacijske i komunikacijske tehnologije koji dolaze iz poslovne i akademske zajednice.
Prijave i upiti su mogući na:
eucip@hiz.hr i telefon/fax: 01/6129-660.
Problem nedostatka IT stručnjaka koji se u Hrvatskoj trenutno procjenjuje na oko 9000, s trendom stalnog rasta, ne mogu tako brzo riješiti programi hrvatskih visokih učilišta iz područja informatike s ukupnom godišnjom produkcijom od ne više od 1000 novih diplomiranih inženjera. Zato je dodatno obrazovanje za migrante u IT iz drugih struka i stvaranje novih profesionalnih informatičara prioritet za hrvatsko gospodarstvo.

ECDL (European Computer Driving License) je program Europskog udruženja društava profesionalnih informatičara (CEPISCouncil of European Professional Informatics Societies) namijenjen neinformatičarima koji imaju potrebu steći vještine rada na računalu s tipičnim uredskim aplikacijama, kako bi povećali svoju produktivnost i mogućnosti zapošljavanja. Zbog velikog uspjeha u Europi, ECDL se proširio u 140 zemalja svijeta. Polaznici ECDL programa nakon položenih ispita dobivaju ECDL diplomu koja je međunarodno priznati dokument o informatičkoj pismenosti. Vlada Republike Hrvatske prihvatila je ECDL kao nacionalnu normu u školama i državnoj upravi.

EUCIP (European Certifi cation of Informatics Professionals) je CEPIS-ov sustav certificiranja profesionalnih informatičara s naglaskom na znanju i primjeni znanja u struci. Sastoji se od nekoliko programa, čijim uspješnim završetkom polaznici dobivaju međunarodno priznatu diplomu za temeljna ili specijalistička znanja u području profesionalnog bavljenja informatičkom strukom.

Ciljevi EUCIP-a su:
• Definiranje norme temeljnih i specijalističkih znanja za informatičke stručnjake prema potrebama IT sektora
• Zadovoljavanje zahtjeva rastućeg tržišta profesionalaca na području IT-a u EU
• Doprinos smanjivanju nedostatka znanja na području IT-a u EU
• Provođenje sustava cjeloživotnog obrazovanja i unapređenja stručnosti za IT
• Podizanje vrijednosti certificiranih stručnjaka na tržištu rada.

ECDL - EUCIP - veza između

Komu je EUCIP namijenjen?
Certifikat je namijenjen stručnjacima u gospodarstvenom IT sektoru, u tijelima državne uprave, školama i sveučilištima, te javnim ustanovama.

Usmjeren je prema raznim grupama polaznika, a posebno:
Pojedincima
• IT stručnjacima i menadžerima koji imaju visokoškolsko obrazovanje iz područja informatike i računarstva, a željeli bi steći uvid u aktualnosti u struci putem pohađanja kratkog i učinkovitog programa EUCIP Core s kasnijim profesionalnim certificiranjem
• IT stručnjacima koji više godina rade u području IT-u, no trenutno bez neovisnog (o proizvođaču računalne, komunikacijske ili programske opreme) ili visokoškolskog certifikata

U Hrvatskoj programe ECDL i EUCIP provodi članica CEPIS-a, Hrvatski informatički zbor (HIZ), krovno neovisno strukovnu udruženje ustanova i pojedinaca zainteresiranih za razvitak, promidžbu i unapređenje primjene informacijskih i srodnih tehnologija u Republici Hrvatskoj. HIZ je osnovan 1975. godine te je tijekom vremena prilagođavao svoj rad i ustrojstvo u skladu s aktualnim propisima i potrebama struke. Danas je to krovna organizacija hrvatske informatike koja objedinjuje rad struke i predstavlja snažan glas onih koji djeluju u području informacijske tehnologije, informacijskih usluga, odnosno u domeni koja se općenito naziva informatika. HIZ je 2003. počeo s primjenom ECDL programa, a 2007. godine su počele pripreme za uvođenje programa certifi ciranja IT profesionalaca – EUCIP.
Korporacijama

• Direktorima sektora informatike i human resource menadžerima velikih gospodarstvenih tvrtki koji imaju iskustva s uvođenjem programa ECDL za svoje zaposlenike neinformatičare, a koji bi htjeli zaposlenicima informatičarima ponuditi kvalitetan i paneuropski program stručnog usavršavanja i certificiranja.

Sveučilištima, veleučilištima i privatnim učilištima
• Diplomantima trogodišnjih i petogodišnjih studija s malo ili bez radnog iskustva koji žele polaganjem programa EUCIP poboljšati svoju startnu poziciju na tržištu rada. Zbog nedostatka radnog iskustva koji je jedan od preduvjeta, diplomanti se nakon stjecanja EUCIP Core ne mogu izravno certificirati za EUCIP Professional, već mogu steći status EUCIP Associate.


Prednosti EUCIP-a
Glavna prednost EUCIP-a pred drugim certifikatima za IT je njegova neovisnost o proizvođačima računalne i komunikacijske opreme te pojedinih vlasničkih programskih rješenja, uz normirana temeljna znanja te široku paletu izbornih profi la koje nudi.

Sljedeće značajke EUCIP-u daju prednost pred drugim certifikatima:

Međunarodno priznanje
EUCIP je međunarodna potvrda koja jamči da nositelj posjeduje znanja utvrđena EUCIP normama koje je prihvatilo Europsko udruženje društava profesionalnih informatičara – CEPIS.

Fleksibilnost
Polaznici mogu birati načine izvođenja nastave i certifikacije:
• Obrazovanje se može izvoditi putem razredne nastave i radionica i/ili online – putem učenja na daljinu
• Profesionalni EUCIP program dopušta mogućnost fleksibilnog utvrđivanja polaznikovih znanja s obzirom na propisane zahtjeve.

Usredotočenost na potrebe IT profesionalca
Program je osmišljen u skladu sa stvarnim potrebama IT profesionalaca, a sadrži, osim poznavanja temeljnih IT znanja, i znanja iz ekonomije, upravljanja i etike poslovanja u uskoj povezanosti s IT-om. Time se IT profesionalcu omogućuje da u kratkom vremenu dobije potrebna znanja za razumijevanje osnovnih zakonitosti i pojmova u okruženju poslovnog svijeta, što mu olakšava kvalitetnu i učinkovitu poslovnu komunikaciju s menadžmentom.

Puno profesionalno priznanje
Mnogima koji rade u IT sektoru nije lako zadovoljiti vlastite ambicije i napredovati od osnovne razine stručnosti do stjecanja profesionalnog certifikata. EUCIP im nudi nekonvencionalni put, omogućujući im brži prijelaz do punog profesionalnog priznanja.

Širina mogućnosti primjene
Također, kandidati iz drugih struka mogu, zbog nužnosti posjedovanja znanja i vještina iz područja IT-a (kako bi mogli kvalitetno voditi IT i multidisciplinarne projekte u svojim organizacijama), tražiti certificiranje u području IT-a. Program EUCIP nudi djelotvoran način za stjecanje tih znanja.


EUCIP - ovi partneri

Ovlašteni obrazovni i ispitni centri
Ovlašteni obrazovni i ispitni centri provode i edukaciju za polaganje ispita u kojima su dostupni svi nastavni materijali, kako za potrebe razredne nastave tako i za potrebe potrebe učenja na daljinu.

Centri provode certificiranje polaznika, koristeći EUCIP ATES online sustav testiranja.

Obrazovni i ispitni centri moraju zadovoljavati sve tehničke, kadrovske i organizacijske uvjete. Provjeru o tome provodi Hrvatski informatički zbor, nositelj ovlaštenja za provedbu EUCIP programa u Hrvatskoj, koji nakon ispunjenja svih uvjeta izdaje certifikat.


EUCIP-ovi programi

EUCIP programi sastoje se od dvije cjeline:
• EUCIP Core – osnovni program
• EUCIP Professional – izborni specijalistički program


Struktura programa EUCIP
Struktura programa EUCIP

EUCIP Core

EUCIP Core nudi kandidatima osnovna znanja za sve vrste IT poslova, što se nakon uspješno položenog ispita jamči certifikatom i sastoji se od tri cjeline:

a) Planiranje:
Korištenje i upravljanje informacijskim sustavima
- sastoji se od analiza zahtjeva i planiranja korištenja informacijske tehnologije unutar neke organizacije, što je izravno povezano s procesima upravljanja i definiranja zahtjeva kao sastavnog dijela strategije tvrtke
- obuhvaćene su sljedeće teme:
• Organizacija i korištenje IT-a
• Upravljanje IT-om
• Mjerenje vrijednosti IT-a
• Globalna umrežena ekonomija
• Projektni menadžment
• Kolaboracija i komunikacija
• Pravna i etička pitanja

b) Izgradnja:
Nabava, razvoj i primjena informacijskih sustava
- uključeni su procesi specifikacije, razvoja, testiranja, te održavanja informacijskih sustava, sukladno metodološkim i tehnološkim pitanjima vezanim za procese njihova razvoja.
- sastoji se od tema:
• Proces i metode razvoja sustava
• Upravljanje podacima i baze podataka
• Programiranje
• Dizajn korisničkog sučelja i weba

c) Provedba:
Operacije i podrška informacijskim sustavima
- program obuhvaća instalaciju, nadgledanje i održavanje IT sustava
- temeljne teme uključuju upravljanje mrežama, ažuriranje i nadogradnju sustava, izvedbu i podršku za usluge i sigurnost.
- obuhvaćene su ove teme:
• Računalne komponente i arhitektura
• Operacijski sustavi
• Komunikacija i mreže
• Mrežne usluge
• Bežično i mobilno računarstvo
• Upravljanje mrežama
• Pokretanje usluga i uspostava podrške za njih

Nastava programa EUCIP Core traje 3 puta po 45 školskih sati, a očekivano ukupno opterećenje polaznika je 400 sati učenja. Nakon svake cjeline vrši se provjera znanja ATES online sustavom, a polaznik za uspješnost na ispitu mora imati najmanje 60% točnih odgovora. Certifikat se dobiva nakon uspješno položena sva tri ispita (Planiranje, Izgradnja i Provedba).


Program EUCIP Professional
Ovaj program omogućuje kandidatima specijalizaciju za određeno odabrano područje.
Glavni cilj programa EUCIP Professional je kandidatima pružiti:

• Izbor certificiranja za različite EUCIP-ove profile poslova na području IT-a (EUCIP Professional izborni profili)
• Izbor akreditiranih elemenata nastave (EUCIP-ovi izborni moduli)
• Profesionalnu kvalifikaciju koja potvrđuje da kandidat može djelotvorno i dosljedno vršiti svoju ulogu
• Pristup izgradnji priznatog EUCIP-ovog certificiranja izbora posla

Uspješno polaganje ispita EUCIP Core uvjet je za certifikat EUCIP Professional, koji se temelji na prikupljanju dovoljnog broja strukovnih bodova.

Kandidat može relativno slobodno definirati osobni „portfelj“ da bi prikupio dovoljan broj bodova. Pri tom se uvažava i boduje raspon individualnih kompetencija stečenih u srednjoj školi i na fakultetu, priznatih IT tečajeva, dobivenih certifikata i iskustva na radnom mjestu. Odabrana kombinacija mora biti u skladu s relevantnim profesionalnim profilom za koji kandidat namjerava steći certifikat EUCIP Professional.

Među tečajevima komercijalnih proizvođača i certifikatima koje priznaje, odnosno ulazi u bodovanje za certifikat EUCIP Professional, osobita se pažnja posvećuje onima vodećih IT proizvođača, poput Microsofta, Oraclea, SUN-a, Cisca, IBM-a, SAP-a i LPI-a.

Nakon vrednovanja kandidatovog portfelja i uparivanja s traženim kompetencijama za odabrani EUCIP Professional profil, ispitna komisija će pozvati kandidata na završni razgovor.

U ponudi programa EUCIP Professional nalazi se 21 izborni profil:

• Information Systems Analyst (Analitičar informacijskih sustava)
• Bussiness Analyst (Analitičar poslovnih procesa)
• Software Developer (Programski inženjer)
• Network Manager (Mrežni menadžer)
• Enterprise Solutions Consultant (Konzultant za poslovna rješenja)
• X-Systems Engineer (Inženjer za X-sustave)
• Database Manager (Menadžer baza podataka)
• Information Systems Project Manager (Projektni menadžer za informacijske sustave)
• Information Systems Manager (Menadžer za informacijske sustave)
• Information Systems Auditor (Revizor kvalitete informacijskih sustava)
• Logistics & Automation Consultant (Konzultant za logistiku i automatizaciju)
• Sales & Application Consultant (Konzultant za prodaju i primjenu)
• Client Manager (Menadžer za usluge klijentima)
• IT Systems Architect (Arhitekt IT sustava)
• Web & Multimedia Master (Urednik weba i multimedije)
• Systems Integration & Testing Engineer (Inženjer za integraciju sustava i testiranje)
• Telecommunications Architect (Arhitekt telekomunikacijskih sustava)
• Security Adviser (Savjetnik za IT sigurnost)
• Data Centre & Confi guration Manager (Menadžer za razvojnu okolinu)
• Help Desk Supervisor (Nadzornik stola pomoći)
• IT Trainer (Trener za IT)

Pilot izvođenje EUCIP Core programa započinje 24. ožujka 2008., a HIZ-ov partner u prvom izvođenju bit će Učilište Algebra.

Prijave i upiti su mogući na: eucip@hiz.hr i telefon/fax: 01/6129-660