Statistike aktivnosti BSA u 2007. godini

Pravne aktivnosti - BSA

Statistike aktivnosti BSA u Hrvatskoj u 2007. godini pokazuju daljnji napredak u osviještenosti tvrtki o temama softverskog licenciranja. BSA je u protekloj godini zaprimio ukupno 257 novih prijava i proveo 561 postupak u svezi zaprimljenih prijava (uključujući upućivanje tvrtkama dopisa s pozivom na provođenje unutarnje revizije softvera i uvođenje postupka upravljanja softverskom imovinom, sklapanje nagodbi zbog korištenja nelicenciranog softvera, podnošenje prijava Državnom inspektoratu i policiji, itd.)
Domaći mediji također su pokazali veliko zanimanje za rad BSA, pa je tijekom godine zabilježeno 78 novinskih članaka i reportaža, 4 TV reportaže, 4 radijske reportaže, 72 online članka te nekoliko intervjua.

BSA se poslovnom sektoru obratio s ukupno pet pravno-edukativnih kampanja usmjerenih na legalizaciju softvera koji koriste u svom poslovanju i uvođenje učinkovitog sustava upravljanja softverskom imovinom. 28 tvrtki za koje se sumnjalo da koriste nelicencirani softver prijavljeno je Državnom inspektoratu.

BSA naglašava kako se tvrtke koje koriste nelicencirani softver izlažu riziku višestrukih novčanih gubitaka i troškova, uključujući plaćanje prekršajnih kazni, naknade članovima BSA za korištenje nelicenciranog softvera, povrh troškova nabave licenci.


NAGODBE
O BSA
Međunarodno udruženje proizvođača poslovnog softvera Business Software Alliance je organizacija posvećena promoviranju sigurnog i legalnog online okruženja. BSA je glas svjetske industrije komercijalnog softvera
i njezinih partnera – proizvođača hardvera, pred nacionalnim vladama i na međunarodnom tržištu. Članovi BSA predstavljaju jednu od najbrže rastućih industrija u svijetu. Programi BSA podupiru tehnološke inovacije putem inicijativa usmjerenih na edukaciju i zagovaranje politike kojom se promiče zaštita autorskog prava, kibernetička sigurnost, trgovina i e-poslovanje. Među članovima BSA su Adobe, Apple, Autodesk,
Avid, Bentley Systems, Microsoft, Monotype, Siemens PLM Software i Symantec.
U razdoblju od veljače do lipnjan 2007. godine, članovi BSA sklopili su 7 nagodbi s tvrtkama iz Dubrovnika, Krka, Zadra i Zagreba zbog korištenja nelicenciranog softvera. Ukupan iznos nagodbi premašuje 170.000 kuna.

Uvjeti nagodbi koje članovi BSA sklapaju s tvrtkama za koje se otkrije da su u svom poslovanju koristile nelicencirani softver temelje se na zakonskim pravima proizvođača softvera određenim u Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima. Nezaobilazni preduvjet sklapanja nagodbe je uklanjanje nelicenciranih kopija softvera i stjecanje broja licenci računalnih programa potrebnih za poslovanje. Osim toga, tvrtka koja je koristila nelicencirani softver po zakonu je dužna platiti članovima BSA naknadu za neovlašteno korištenje.

Osim toga, jedan je od uvjeta nagodbe objavljivanje u tiskovinama oglasa kojim se upozorava na problem softverskog piratstva i poziva gospodarske subjekte na korištenje licenciranog softvera.

Primjerice, u veljači, odnosno ožujku 2007., FUTURO Internet Studio i GRAFOTEHNA d.o.o. iz Zadra sklopili su nagodbe sa članovima BSA temeljem kojih su objavile oglas u regionalnom glasilu Narodni list. U takvom su oglasu objavili kako su u suradnji s BSA proveli internu reviziju i legalizirali softver koji koriste u svom poslovanju i sklopili nagodbu na temelju koje su platili članovima BSA naknadu za korištenje nelicenciranih kopija softvera. Dio oglasa je također javni poziv svim gospodarskim subjektima da obrate pozornost na licenciranost softvera koji koriste u svom poslovanju.


INSPEKCIJSKI NADZOR DRŽAVNOG INSPEKTORATA U SEKTORU POSLOVNIH KORISNIKA
Tijekom 2007., Državni inspektorat Republike Hrvatske izvršio je inspekcijski nadzor u ukupno 36 tvrtki iz Bjelovara, Čakovca, Daruvara, Dubrovnika, Pazina, Rijeke, Splita, Varaždina, Zadra, Zagreba, itd. Državni inspektorat proslijedio je nadležnim prekršajnim sudovima prijave protiv nekoliko tvrtki i njihovih direktora kao odgovornih osoba, zbog povrede autorskog prava na računalnim programima korištenjem nelicenciranih kopija u njihovom poslovanju.

Business software allianceZakon o autorskom pravu i srodnim pravima za ovakve prekršaje propisuje novčane kazne u iznosu od 5.000 do 100.000 kuna za tvrtke, te za odgovorne osobe u tvrtki (uglavnom direktora) u iznosu od 2.000 do 10.000 kn. Međutim, prekršajna odgovornost ne isključuje pravo proizvođača softvera kao nositelja autorskog prava da protiv tvrtke-korisnika nelicenciranog softvera pokrene parnicu za naknadu prouzročene štete.


PRESUDE

RJEŠENJE PREKRŠAJNOG SUDA PROTIV TVRTKE - KRAJNJEG KORISNIKA
U srpnju 2007. godine, Prekršajni sud u Zadru donio je osuđujuće prvostupanjsko prekršajno rješenje protiv tvrtke iz Zadra i njenog direktora zbog korištenja nelicenciranih kopija računalnih programa članova BSA: 22 kopije Autodesk AutoCAD i 24 kopije Microsoft Office. Ukupna vrijednost nelicenciranog softvera iznosila je oko 595.000 HRK. Temeljem članka 189. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, Prekršajni sud je protiv predmetne tvrtke izrekao novčanu kaznu u iznosu od 20.000 HRK, a protiv direktora – 2.000 HRK.

Osuđenici su podnijeli žalbu na prvostupanjsku odluku i predmet je upućen Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske na odlučivanje po žalbi. Naziv tvrtke i ime direktora su povjerljivi sve do donošenja pravomoćne sudske odluke. S obzirom na vrijednost korištenog nelicenciranog softvera, članovi BSA pridržavaju pravo na poduzimanje daljnjih pravnih koraka radi naknade prouzročene im štete.

PRESUDE PROTIV PREPRODAVAČA CD-ROM MEDIJA

Tijekom 2007., Općinski sudovi u Sisku, Pitomači, Orahovici i Koprivnici donijeli su osuđujuće presude protiv preprodavača tzv. “prženih” CD i DVD kompilacijskih medija koji su sadržavali neovlašteno umnožene sadržaje zaštićene autorskim pravom. Temeljem članka 230. Kaznenog zakona, sudovi su okrivljenike proglasili krivima zbog korištenja, umnožavanja i distribuiranja različitih nelicenciranih kopija računalnih programa i drugih sadržaja zaštićenih autorskim pravom. U skladu s postojećom sudskom praksom, tri okrivljenika su osuđena na uvjetne zatvorske kazne, dok je Općinski sud u Koprivnici kaznio okrivljenika novčanom kaznom. Sudovi su također naložili oduzimanje računala koja su korištena za počinjenje kaznenog djela, a u nekim slučajevima oduzete su i računalne periferije, pisači i mobilni telefoni, za koje se smatra da su služile za počinjenje kaznenog djela. Svi CD i DVD mediji s piratskim sadržajima su zaplijenjeni i uništeni.

Prema sudskoj praksi dostupnoj BSA, većina preprodavača CD medija su maloljetnici ili mlađi punoljetnici, koji oglašavaju prodaju „prženih“ CD/DVD kompilacija sa različitim piratskim sadržajima, kao što su računalni softver, PC i PSX igre, glazba ili filmovi. Sudska praksa pokazuje kako je riječ o mladim osobama koje očito nisu uistinu svjesne pravnih posljedica svojih postupaka. Ipak, ostaje činjenica da je takvo postupanje protupravno. Policija uredno provodi akcije protiv preprodavača CD-ROM medija koji svoje „usluge“ oglašavaju u novinama, na news-grupama ili Internetu. U sklopu istrage u takvim predmetima, policija često dođe do saznanja i o osobama koje naručuju ili kupuju takve medije za osobnu uporabu, te je moguća i kaznena prijava protiv takvih korisnika.

Većina okrivljenika u ovakvim slučajevima je osuđena na uvjetne zatvorske kazne ili novčane kazne, što možda neki neće smatrati oštrim sankcijama. Ipak, glavna negativna posljedica ovakvih slučajeva jest da se osuđenik vodi u kaznenoj evidenciji. Kako je riječ uglavnom o mladim osobama, to znači da već na samom početku svog poslovnog života mogu biti ograničeni u izboru karijere ili zaposlenja zbog osuđivanosti.

Stoga BSA koristi svaku prigodu da upozori javnost kako je neosnovano danas još uvijek rašireno mišljenje da korištenje ili umnožavanje softvera za privatne potrebe nije sankcionirano. Iako se aktivnosti BSA usmjerene na suzbijanje softverskog piratstva fokusiraju prvenstveno na poslovni sektor, što uključuje kako tvrtke koje prodaju računalnu opremu, tako i tvrtke-korisnici softvera, BSA podržava postupanje nadležnih državnih tijela u svim slučajevima povrede autorskog prava na računalnom softveru.