Nikola Barun, Sales Manager iz tvrtke Omega software

Integracija poslovnih IT rješenja

Gotovo četiri tisuće djelatnika u organizacijama širom Hrvatske i zemalja regije koristi svakodnevno poslovna IT rješenja tvrtke Omega software.
Molimo Vas da ukratko predstavite tvrtku Omega software..
Tvrtka posluje od 2001. te od samih početaka svoje poslovanje temelji na razvoju i integraciji cjelovitih poslovnih IT rješenja. Obzirom na odličan uvid u tehnološke mogućnosti osnivači su prepoznali kako iste transformirati u dodatnu poslovnu vrijednost. Danas smo tvrtka koja se bavi sistem integracijom te kroz informatizaciju i tehnološke mogućnosti povećavamo poslovnu uspješnost naših klijenata i omogućavamo da njihovo poslovanje bude učinkovitije i profitabilnije.

Kakva rješenja nudite korisnicima?
Tvrtkama nudimo cjelovita poslovno-informacijska rješenja. Riječ „rješenje“ je sve više prisutna, a mi je koristimo iz razloga što svaki novi projekt s kojim se susrećemo ima neke svoje specifičnosti te svaki naš klijent zahtijeva da se poslovno rješenje koje mu isporučujemo prilagodi njegovim potrebama.
Uz praćenje tehnologije i trendova na tržištu, pokretač daljnjeg razvoja naših rješenja svakako je suradnja s našim klijentima. U komunikaciji s njima imamo mogućnost otkrivati stvarne potrebe korisnika te iste pretvoriti u dugoročne poslovne prednosti koje će njihovim tvrtkama osigurati daljnji razvoj i rast.

Kako nastaju Vaša rješenja te kakav pristup pritom koristite?
Kroz informatizaciju poslovanja i tehnološke mogućnosti povećavamo poslovnu uspješnost naših klijenata i omogućavamo da njihovo poslovanje bude učinkovitije i profitabilnije.
Rješenje označava nešto kompleksno i nešto što se sastoji od više segmenata. Tako su i poslovna IT rješenja vrlo kompleksna i potrebno je puno vremena i angažmana kako bi se što kvalitetnije definirali. Upravo zato razvili smo model poslovne suradnje kojim svakom novom projektu pristupamo na maksimalno profesionalan i stručan način što zahtijeva višestruku interakciju između naše tvrtke i potencijalnog klijenta već i prije samog zaključenja ugovora. Time želimo ostvariti što kvalitetnije izlazne rezultate za našeg klijenta. Pritom koristimo projektni pristup i dugoročno smo usmjereni na održavanje i usavršavanje projektne orijentacije naše tvrtke.

Opišite nam proces uvođenja poslovnog IT rješenja neku tvrtku?
Kao što sam već napomenuo, kako bi što kvalitetnije definirali projekt, prije samog zaključivanja ugovora pristupamo detaljnoj analizi stanja postojećih poslovnih procesa naših korisnika. Nakon usuglašavanja izlazne projektne dokumentacije krećemo u projekt uvođenja poslovno informacijskog rješenja. Taj proces je vrlo složen i izuzetno zahtjevan za sve strane koje u njemu sudjeluju. Projekt je uspješno završen ukoliko je u dogovorenom roku i budžetu te uz visoku razinu zadovoljstva korisnika unaprijeđen poslovni proces.
Što se tiče prosječnog trajanja prilagodbe i tu su nam iskustva vrlo različita te ovise dosta i o samim klijentima odnosno o njihovom angažmanu prilikom uvođenja poslovnog rješenja. Kako je informatička pismenost postala standard u poslovnom svijetu, a naša su rješenja prilagođena krajnjim korisnicima, u posljednje vrijeme ne nailazimo na veće probleme u prilagodbi korisnika našim rješenjima.
 
Kojeg su profila tvrtke koje koriste Vaša rješenja?
Iskustvo stečeno unatrag nekoliko godina rezultira da nas se na tržištu prepoznaje kao kvalitetnog i pouzdanog partnera na različitim područjima, pa nam svaki novi projekt pruža nove mogućnosti integracije heterogenih sustava u jedno cjelovito poslovno okruženje. Sukladno tome svaka tvrtka koja krene u potragu za informatizacijom svojeg poslovanja, naš je potencijalni klijent.
Dosad su nam povjerenje povjerile regionalne korporacije i javna poduzeća s tisuću i više zaposlenih te brojna ministarstva i druge državne institucije. Pritom bih želio istaknuti kako smo našim rješenjima za uredsko poslovanje namijenjenim tijelima državne uprave zadovoljili i najviše kriterije kvalitete te stekli pravo korištenja znaka Izvorno hrvatsko čiji smo nositelj od 2004. godine.

Zašto bi neka tvrtka odabrala upravo Omegu software kao svog IT partnera; u čemu je najveća snaga Omege?
Ono po čemu se diferenciramo od većine ostalih tvrtki je činjenica da se rješenja koja nudimo razvijaju i unaprjeđuju od strane domaćih specijaliziranih stručnjaka što nam svakako daje veću fleksibilnost u prilagodbi rješenja poslovnom modelu korisnika. Upravo zato kompetencije i iskustvo naših stručnjaka predstavljaju našu najveću snagu.
Svojim klijentima uvijek ukazujemo na važnost odabira kvalitetnog IT partnera pri odabiru informacijskog rješenja, tj. tvrtku koja kontinuirano može pratiti njihov stalni napredak, zadovoljiti i najzahtjevnije potrebe kao i promjene poslovnih potreba te ponuditi i integrirati inovativna rješenja.

Kakvi su Vaši planovi za budućnost?
Kvalitetnim izborom partnera ojačali smo svoje kompetencije i povećali potencijal tržišta koje nas sve više percipira kao kvalitetnog sistem integratora. Svakako želimo i dalje jačati tu poziciju te se još više usmjeriti na jačanje tvrtke kao konzalting partnera za uvođenje poslovnih rješenja. Smatramo da imamo sve potrebne preduvjete i kvalitetu da u tome i uspijemo.

(pripremljeno u suradnji s tvrtkom)