Istraživanje

S računalom na zdrav način?

Istraživanje časopisa Poslovni savjetnik i konzultantske kuće Proago: Radite li s računalom na zdrav način. Državni inspektorat kreće s provjerama radnih mjesta nakon lipnja 2009.godine.
Mislite li da vam se zavaljenim u svoju stolicu pred računalom u uredu ništa ne može dogoditi? Odnosno, vjerujete li da svoje radnike koji rade s računalom ne morate štititi od opasnosti koje im donosi radno mjesto?

Online istraživanje na temu «Radite li s računalom na zdrav način?» časopis za menadžere i poduzetnike Poslovni savjetnik proveo je u suradnji s konzultantskom kućom u želji da sazna jesu li hrvatske tvrtke već uvele procjenu i upoznale svoje radnike sa svim zahtjevima za sigurnost i zaštitu zdravlja pri radu s računalom.

Online istraživanje provedeno je u razdoblju od 12. 1. 2008. do 19. 1. 2008., na uzorku od 438 ispitanika, a pred vama su neki od rezultata ankete.

PARAMETRI ISTRAŽIVANJA
CILJ ISTRAŽIVANJA Saznati koje je mišljenje hrvatskih poslovnih ljudi o zaštiti na radu pri radu s računalom
VREMENSKI OBUHVAT 12. 1. 2008. – 19. 1. 2008.
UZORAK – OBUHVAT
Poslovni ljudi kojima je link na istraživanje slan putem e-maila
UZORAK – VELIČINA Uzorak od 438 ispitanika, reprezentativan prema raspodjeli učestalosti odgovora na ključna pitanja korištena za segmentaciju uzorka
INSTRUMENT ISTRAŽIVANJA Upitnik je oblikovan u alatu Barometar – Survey ToolTM specijaliziranom za online istraživanja
METODA Samo-popunjavanje upitnika na vlastitu inicijativu po zaprimanju poziva na istraživanje e-mailom
METODA OBRADE PODATAKA Podaci su statistički  obrađeni u alatu Barometar – Survey Tool
Od sredine 2005. kad je donesen, Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja radnika pri radu s računalom još uvijek nije aktiviran pa ga mnogi označavaju kao mrtvo slovo na papiru. No ne radi se o tome da se zakon ne provodi, već je hrvatskim tvrtkama dano vremensko razdoblje u kojem bi se trebala provesti procjena stanja nakon čega bi se pak trebalo krenuti u promjene koje će spriječiti narušavanje zdravstvenog stanja radnika. Iako još imaju vremena, poslodavci bi se trebali požuriti. Državni inspektorat kreće s provjerama radnih mjesta nakon lipnja 2009. godine. Na pitanje da li znaju da je donesen i da je stupio na snagu Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (Narodne novine, br. 69/05) poslovni ljudi dali su izjednačen odgovor. Naime, 50% ih je odgovorilo kako ne znaju, a 50% ih je odgovorilo kako znaju.


Poslovni ljudi uglavnom nisu upoznati sa sadržajem Pravilnika
Na pitanje jesu li upoznati sa sadržajem Pravilnika, 55% ispitanika odgovorilo je kako nisu, 22% kako jesu, a 23% ispitanika je odgovorilo kako su djelomično upoznati sa sadržajem Pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom.


Loša razina zaštite radnika pri radu s računalom u hrvatskim tvrtkama
60% ispitanika je odgovorilo kako smatraju da je u hrvatskim tvrtkama loša razina zaštite radnika pri radu s računalom, 8% ih se izjasnilo da je razina zaštite pri radu s računalom dobra, dok ih je 32% odgovorilo kako ne znaju.


Poslovni ljudi provode za računalom od četiri do osam sati dnevno
51% ispitanika odgovorilo je kako za računalom dnevno provode od četiri do osam sati, više od osam sati dnevnog rada za računalom provodi 33% ispitanika. Manje od jednog sata za računalom dnevno provodi samo 1% poslovnih ljudi, dok od jednog do četiri sata dnevno za računalom provodi tek 15% poslovnih ljudi.


Hrvatske tvrtke još nemaju izrađenu procjenu opasnosti narušavanja zdravlja radnika pri radu s računalom
Prema odgovorima ispitanika, njih 57% odgovorilo je kako njihov poslodavac još nije izradio procjenu opasnosti narušavanja zdravlja radnika pri radu s računalom, 24% ih je odgovorilo pozitivno tj. da je poslodavac to učinio, a 19% nije znalo odgovor na to pitanje.


Poslodavci još nisu upoznali svoje radnike sa svim zahtjevima za sigurnost i zaštitu zdravlja pri radu s računalom
Prema odgovorima ispitanika, njih 58% je odgovorilo kako ih njihov poslodavac još nije upoznao sa svim zahtjevima za sigurnost i zaštitu zdravlja pri radu s računalom, 21% ih je odgovorilo pozitivno tj. da je poslodavac to učinio, a 21% nije znalo odgovor na to pitanje.


Hrvatski poslovni ljudi ponekad imaju zdravstvenih problema uzrokovanih poslovima s računalom
Čak 60% ispitanika odgovorilo je kako ponekad imaju zdravstvenih problema uzrokovanih poslovima s računalom, dok ih je 20% odgovorilo kako zdravstvene probleme imaju stalno. Nikakvih zdravstvenih problema nema 20% poslovnih ljudi.


Poremećaj vida, bol u vratu i leđima najčešće su boljke poslovnih ljudi koji rade s računalom
Ispitanicima smo dali mogućnost više odgovora. Čak 47% ispitanika, poslovnih ljudi koji rade s računalom, odgovorili su da imaju poremećaj vida, 40% ih ima bol u vratu, 30% bol u ramenima, dok 19% ima bolove u ruci. 39% ispitanika je odgovorilo kako imaju bol u leđima, umor osjeća 35% ispitanika, stres 23% ispitanika, a 20% ispitanika osjeća glavobolju. 1% ispitanika ima ostale zdravstvene probleme.

20% ispitanika nema nikakvih zdravstvenih problema, bez obzira što rade s računalom.

Pitanje dugoročnog zdravlja radnika dolazi upravo u radu s računalom u prvi plan. Jer iako će poslodavac rijetko imati kratkotrajnu povredu na radu kod radnika s računalom, posljedice neodgovarajućeg radnog mjesta ostavit će dugoročne posljedice na njihovo zdravlje, čime će se smanjiti i dugoročna učinkovitost tvrtke. Najčešće stradaju kralježnica, oči, zglobovi i dijelovi šake.


I savjeti za kraj...
• Poslodavac je zaposleniku tijekom rada dužan osigurati redovite kraće i duže odmore, način odvijanja odmora te korektivne vježbe.
• Da bi zaštitili oči i vid, redovito provodite testiranje.
• Radno mjesto mora ispunjavati standarde određene Pravilnikom što se tiče opreme (ekran, tipkovnica, radni stol, radni stolac) i radne okoline (prostorni zahtjevi, rasvjeta, refleksija i odbljesak, buka, toplina, zračenje).
• Poslodavci koji zapošljavaju do 50 radnika mogu sami izraditi procjenu opasnosti vezanih uz rad s računalom, a na poslodavce koji zapošljavaju više od 50 radnika odnose se odredbe Pravilnika o izradi procjene opasnosti.
• Stolac treba biti ergonomski, da je cijelom tijelu udobno i da su ruke uz tijelo.
• Prostor gdje se radi i ekran računala moraju biti paralelno sa svjetlom koje mora biti oko 260 luksa, ne smije biti blještanja ili odsjaja.


Prijedlozi ispitanika za očuvanje i poboljšanje zdravlja radnika koji u svakodnevnom radu koriste računalo
• Na svakih 50 minuta gledanja u monitor, 10 minuta pauze.
• Adekvatna rasvjeta u uredu
• Profesionalne daktilo-stolice
• Jednom godišnje omogućiti pregled vida radnika na teret poslodavca
• Popusti za fitness i/ili wellness da se nadoknadi nedostatak aktivnosti
• Kvalitetnija računala, podlošci za miševe i klupice za noge
• Objasniti tjelovježbe koje na radnom mjestu radnici mogu raditi
• Obaveza filtera, koji se stavljaju na monitor


Poslovni savjetnik mjesečnik je za menadžere i poduzetnike koji redovito izlazi više od 3 godine u sklopu grupacije Business Media Group.
Proago d.o.o., konzultantska je tvrtka specijalizirana za usluge i alate koji kompanijama pomažu osigurati željene pozicije na konkurentskom tržištu.