KING ICT

Vrijednost razumjevanja poslovanja i IT-a

Kod poslovne integracije, core business tvrtke diktira stupanj dodane vrijednosti informacijskog i komunikacijskog sustava na poslovne procese. O značenju poslovne integracije za potpuno iskorištenje informatičke i komunikacijske tehnologije za poslovnu sposobnost poduzeća, razgovaramo sa Sašom Bartom, voditeljem Sektora poslovne integracije tvrtke KING ICT.
Smanjiti jaz između poslovnog i informacijskog pogleda na funkcioniranje poslovnih procesa tvrtke – misija je Sektora poslovne integracije tvrtke KING ICT.

InfoTrend: Još nedavno govorilo se uglavnom o sistemskoj integraciji, uz pretpostavku da se poslovanje tvrtke mora prilagođavati informatičkom sustavu. Koje promjene u takvo poimanje unosi poslovna integracija?
Saša Bart: Za razliku od sistemske integracije koja djeluje od tehnologije prema poslovanju, poslovna integracija može se opisati kao katalizator između poslovnih aspekata i procesa u odnosu na ono što tehnologija može isporučiti. Poslovnu integraciju u KING ICT-u definiramo kao spajanje poslovnih potreba i procesa, odnosno njegovog osuvremenjavanja putem odgovarajućih informatičkih, komunikacijskih i procesnih rješenja.

Poslovna integracija, za razliku od prijašnjih načela, funkcionira prije svega na financijskim pokazateljima poduzeća. Kao rezultat poslovne integracije bitna je prije svega izravna poslovna korist, povrat investicije koji poduzeće može dobiti iz takvog rješenja ili povećanje efikasnosti.
To je promjena koja se u zadnjih par godina događa na svjetskoj razini. Ona omogućuje direktorima informatike ili članovima Uprava da na vrlo jednostavan i mjerljiv način procijene opravdanost ulaganja u IT, te direktne uštede i povrat investicije koje će tvrtka postići.

Kod poslovne integracije, core business tvrtke
diktira stupanj dodane
vrijednosti informacijskog i
komunikacijskog sustava na poslovne procese.
Što se tiče samih tehnologija, nekada se rješenje mijenjalo ovisno o zahtjevima korisnika. Slijedeći trend bio je kupovina najboljeg poslovnog procesa ili najbolje prakse, koju su proizvođači softvera ili hardvera zatim prilagođavali. Danas je to negdje između. U poslovnoj integraciji puno je veći fokus na poslovnim procesima, o tome kako poslovanje funkcionira, pa se u nekim situacijama najbolja praksa može, ali i ne mora, implementirati. Kupovinom ili kreiranjem „najboljeg poslovnog procesa” dosta često ne možete ostvariti komparativnu prednost jer je dostupan svima koji ga mogu kupiti. U svakoj tvrtki postoje poslovni procesi za koje ne treba izmišljati „toplu vodu“, no dio onih kojima tvrtka ostvaruje komparativnu prednost, trebali bi biti predmet dublje razrade i fokusa na način informatiziranja. KING ICT u portfelju rješenja stavlja fokus na integraciju oba pristupa.

Svaka tvrtka u svojoj tržišnoj vertikali nastoji imati poslovnu prednost u odnosu na konkurenciju, tako da danas tvrtke traže načine kako bi tu komparativnu prednost stekle i zadržale. Dakako, jedan od načina je korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija, no vrlo je bitno da te tehnologije prate strategiju tvrtke. Znači, ako tvrtka želi oštar zaokret u poslovanju, tehnologija to mora pratiti i podržati. Tvrtke danas spajaju informacijske i komunikacijske tehnologije sa „starinskim metodama”, s ciljem da na najbolji način operacionaliziraju strategiju.

Portfelj/struktura sektora poslovne integracije

Sektor poslovne integracije je sastavni dio KING ICT-a. U njegovu sklopu su tri velike skupine proizvoda i usluga.

Prva su usluge poslovnog savjetovanja, u što spada upravljanje poslovnim
procesima, upravljanje rizicima, savjetodavne
usluge u domeni regulatornih sukladnosti
za pojedine tržišne vertikale. Primjer regulatorne sukladnosti, ako govorimo o bankarskom sektoru, bi bio da postoje određene međunarodne uredbe koje se primjenjuju samo na bankarski sektor, a kroz tijela unutar svake države.
U Hrvatskoj su to Narodna banka i HANFA. KING ICT pomaže financijskim
institucijama u primjeni svih tih uredbi, odnosno može upravljati njihovom primjenom. Savjetodavne usluge protežu se i na udruživanje IT sustava, kontinuitet poslovanja, upravljanje informacijskom
sigurnošću itd.

Drugi veliki segment, sastavni dio sektora poslovne integracije, jest upravljanje čitavim IS-om i to u domeni upravljanja
svim segmentima informatičke infrastrukture – od fizičkih mreža, poslužitelja, sustava za pohranu podataka do operativnih sustava, baza podataka i aplikacija. Osim čisto tehnološkog
upravljanja informatičkom tehnologijom, u to spada i upravljanje dostupnošću,
upravljanje resursima na razini tvrtke u smislu inventurnih lista, statusa
onoga što je kupljeno, statusa licenci, zatim upravljanje projektima i portfeljem projekata, upravljanje incidentima,
upravljanje promjenama, odnosno svime što je u domeni svakodnevnog
poslovanja IT odjela neke tvrtke. Naša tvrtka nudi savjetodavne usluge
i rješenja koja mogu pomoći tvrtkama da na kvalitetan način upravljaju IT-em: od budžetiranja, upravljanja internim
projektima, upravljanja implementacijom pojedinih segmenata unutar IT-a, ali i svakodnevnog upravljanja sustavima koje tvrtka ima.

Treći veliki segment, sastavni dio sektora poslovne integracije, je odjel koji se bavi infrastrukturnim rješenjima velikih poslovnih sustava poput podatkovnih
centara, visokodostupnih rješenja, poslužitelja, sustava za pohranu
podataka i middleware rješenja koja osiguravaju
zdravu i skalabilnu infrastrukturu za zadovoljenje svojih poslovnih potreba.
KING ICT prije svega pomaže tvrtkama smanjiti jaz između poslovnog i informacijskog pogleda. Tradicionalan je problem u komunikaciji između informatike i businessa, ne samo na globalnoj razini nego i na mikro razini unutar same organizacije. KING ICT kroz svoje usluge pokušava približiti te dvije strane – pojednostaviti, kvantificirati investiciju, prikazati koristi, u kojem roku se investicija može vratiti i na koji način. S druge strane, nastojimo pokazati prednosti koje donosi korištenje određenog rješenja, njegova održavanja, proširenja, skalabilnosti i općenito upravljanja njime. Naš se koncept zasniva na rješenjima po principu ključ u ruke – klijentima pružamo usluge poslovnog savjetovanja, izrađujemo dizajn i arhitekturu rješenja, pružamo usluge implementacije i nakon toga dajemo podršku prema poslovnim potrebama same tvrtke.

IT: Kako se IT prilagođava brzini tržišnih i poslovnih promjena?
Bart: KING ICT ima iskustva u svim poslovnim vertikalama. Što se tiče same poslovne integracije, svaki informacijski sustav prolazi određene faze razvoja. U kontekstu razvoja informatike, tvrtke koje rastu jako brzo mogu na osnovu kvalitetnih iskustava drugih tvrtki kapitalizirati i preskakati određene evolucijske korake i tako sebi izgraditi sustav koji će u začetku podržavati eksponencijalni razvoj tvrtke. To je dosta bitno za podržavanje razvoja koji tvrtka planira u određenom vremenskom razdoblju. Iskustva na velikim i složenim projektima primijenjujemona novome klijentu, ubrzavamo implementaciju i tako mu smanjujemo trošak, te povećamo mogućnost iskorištenja svih prednosti rješenja. Klijentu nudimo najbolju praksu, tako da preskoči „dječje bolesti”.

IT: Ima li na našem tržištu prostora za ponudu poslovne integracije?
Bart: KING ICT je bio okrenut srednjim i velikim poduzećima. Tu smo radili najveće projekte. Kod složenih projekata koji su vremenski dugotrajni i tehnološki zahtjevni, našim klijentima prenijeli smo dosta znanja iz područja IT-a, a oni nama iz područja businessa. Sva stečena znanja primjenjujemo dalje kod novih i postojećih klijenata.

Pogledamo li strukturu poduzeća koja najviše rastu vidimo da su to prvenstveno privatne tvrtke koje iza sebe imaju određenu financijsku snagu i mogućnost financiranja te svoj rast žele pratiti informacijskim sustavom. Vrlo je bitno da se kod njih primijeni najbolja praksa i da je sustav uobličen tako da može pratiti njihovu poslovnu strategiju. Isti principi su vidljivi i u malim poduzećima s visokom stopom rasta. Male tvrtke danas, gledaju načine kako rješenja koja su primijenjena u velikim tvrtkama mogu biti primijenjena i kod njih. Žele imati skalabilnu situaciju u kojoj mala tvrtka može postati srednja ili velika u ciljanom razdoblju, a da informacijska komponenta ne bude prepreka da se to i dogodi. S druge strane, žele kapitalizirati i na uštedama odnosno učinkovitosti koje informatika tradicionalno može donijeti. U Hrvatskoj je sve prisutniji trend izbora rješenja na osnovu financijske komponente, zatim mogućnosti povrata investicije i uštede. Veći je dakle naglasak na poslovnu komponentu, a manji na ljepotu sučelja ili na zgodne
funkcionalnosti koje sustav može dati.

IT: Donose li poduzeća u stranom vlasništvu vlastita softverska rješenja?
Bart: U domeni privatnih poduzeća događa se da tvrtke donose sustav koji pokriva određeni poslovni proces iz inozemstva, dok dio operativnog održavanja i dio vezan za infrastrukturu naručuju od lokalnih dobavljača i sistemskih integratora. Za lokalno održavanje, u kratkim rokovima koji su presudni za njihove poslovne potrebe, to je jedini mogući način. Naravno, postoje primjeri u kojima lokalna podružnica može birati cjelovito rješenje od lokalnih tvrtki. U našoj referentnoj listi postoje poduzeća koja spadaju u obje kategorije – imamo klijente koji od nas uzimaju dio rješenja, dio nasljeđuju od strane matične tvrtke, a imamo primjere u kojima tvrtka preuzima sve s lokalnog tržišta pazeći da su ta rješenja sukladna s njihovim poslovnim modelom.

IT: Brze promjene uvjeta na tržištu zahtijevaju neprekidno prilagođavaje. Prisiljava li to tvrtke na stalno reinventiranje cijelog poslovno-informacijskog sustava?
Bart: Suvremeno poslovanje zahtijeva inovativnost. Bez obzira u kojoj poslovnoj grani radimo, današnje poslovanje traži od menadžera neprekidno razmatranje stanja na tržištu odnosno okoline u kojoj djeluje. Svaka tvrtka želi barem privremeni monopol nad onim što radi. Pogledajte uspješne hrvatske tvrtke.

Poslovni modeli stoga se vrlo često izmjenjuju. Naravno, postoje specifičnosti: tvrtke se mijenjaju ulaskom u segmente poslovanja u kojima su dosad surađivale s partnerima ili pak vrše određena preuzimanja. Bitno je da takva tvrtka, ukoliko želi opstati i rasti na tržištu, mora imati prikladne tehnologije koje trebaju biti u skladu s poslovnom strategijom, da bi podržavala promjene u vezi učinkovitosti i zadržavanjem budućih prihoda. Ukoliko je poslovna strategija tvrtke izmisliti samu sebe svake tri, četiri godine, sustav koji pokriva to poslovanje mora biti spreman za to, jer u protivnom taj sustav poslovanju ne koristi.

IT sustav kao samostalna jedinka nema nikakvog smisla. To je danas bît poslovne integracije - osmisliti sustav koji može pratiti poslovanje i razvojnu strategiju tvrtke.

IT: Mogu li se aktivnosti vezane uz poslovne procese jednom okončati?
Bart: Ako se tvrtka mijenja, i poslovni se procesi mijenjaju. Neke tvrtke nemaju taksativno uređene poslovne procese, poslovni procesi im nisu kvantificirani, dokumentirani, odnosno nisu na razini da ih se eventualno može unapređivati – oni postoje samo u glavama djelatnika. Upravljanje poslovnim procesima može pomoći tvrtki u usklađivanju djelovanja sa svojom poslovnom strategijom. Tvrtka će u određenim razdobljima uvoditi promjene upravo na osnovi promjene svojih poslovnih procesa.

Danas u suvremenom menadžmentu postoje različiti oblici organiziranja tvrtke koji mogu primijeniti potrebne procese. Dakle, vi možete danas kopirati kvalitetne modele koji postoje na tržištu, ali oni vam neće donijeti održivu komparativnu prednost. Oni vam mogu donijeti takvu prednost u određenom dijelu, no ne i neku veliku kapitalizaciju. U Hrvatskoj, suvremene tvrtke mogu dobiti određeni zamah u svom razvoju na osnovi primjene svjetski priznatih metodologija, no inovacija je i dalje temelj izlaska tvrtke na svjetsko tržište i osiguranja održivog napretka.

IT: Proizlazi da zaposlenima u Sektoru poslovne integracije KING ICT-a moraju poslovna znanja biti jednako bliska kao i informatička. Kako rješavate problem pronalaska i zadržavanja takvih kadrova?
Bart: Postoje različite procjene o broju ljudi koji nedostaje u IT industriju na našim područjima. Kad govorimo o poslovnoj integraciji, odnosno kadrovima koji bi trebali podržavati našu misiju, a to je pozicioniranje između businessa i IT-a, tada je situacija još specifičnija, jer postavlja određene uvjete za takav kadar.

Tradicionalno, naše potrebe mogu zadovoljiti ljudi iznikli iz IT industrije, koji su radili na pojedinim IT rješenjima kao savjetnici ili dizajneri arhitekture sustava. Oni razumiju i način komunikacije i potrebe poslovne strane u vezi informatike. S druge strane, takvim zadacima mogu odgovoriti i ljudi koji dolaze iz businessa, koji imaju poslovni background, a pogotovo oni koji su imali doticaja s informatikom ili su radili u tvrtkama koje su prožete informatikom. U KING ICT-u takvi kadrovi su prisutni u cijeloj organizaciji. Prodajna strana svakog sektora mora biti poslovno osviještena, odnosno biti u stanju predočiti klijentu poslovne koristi suradnje. Vrlo nam je bitno da možemo razgovarati na poslovan način, da naši zaposlenici razumiju IT, ali i poslovno okruženje. Sinergijom školovanja i usmjeravanjem ljudi koji imaju potencijal (a već imaju kombinaciju takvih znanja) te njihovim pronalaženjem na tržištu radne snage, dobivamo zaposlenike koji zadovoljavaju naše potrebe. S naše strane djelujemo potpuno transparentno, otvoreno prema tržištu rada. KING ICT je poželjan poslodavac i stalno radimo na tome da privučemo kvalitetne ljude. U organizacijama kao što je naša, ljudi su nesumnjivo jedan od najbitnijih čimbenika poslovanja i oni daju dodatnu vrijednost našem ukupnom proizvodu koji je temeljen na znanju.

IT: Usmjereni ste i na financijski sektor, što KING ICT nudi financijskoj industriji?
Bart: Na razini Europske unije u zadnje vrijeme postoji jaki trend strukturiranja i sustavnog uređivanja financijskog poslovanja. Donose se stroge uredbe koje uređuju poslovanje banaka, osiguravateljskih kuća, štedno-kreditnih zadruga, brokera..., tj. svih oblika financijske industrije. Dio tih regulativa je na razini EU postao obvezan pa ako želite poslovati u toj vertikali morate ih zadovoljavati.

U procesu približavanja Europskoj uniji, HNB i HANFA žele dati priliku svim financijskim institucijama da do trenutka ulaska Hrvatske u EU budu spremne za globalno poslovanje i zadovolje uredbe koje će tada biti u primjeni i kod nas. Shodno tome, HNB i HANFA već su donijele niz odluka i propisa koje daju konkretne zadatke bankama i drugim institucijama.

U svakoj tvrtki postoje poslovni procesi za koje ne treba izmišljati „toplu vodu“, no dio onih kojima tvrtka ostvaruje komparativnu prednost,
trebali bi biti predmet dublje razrade i fokusa na način informatiziranja
Dio tih zahtjeva je vertikalno specifičan, kad govorimo o ustroju poslovanja i smanjenju operativnih rizika. A s obzirom da je financijska vertikala danas najinformatiziranija vertikala, možemo reći da ukupna regulativa ima veze s informacijskim i komunikacijskim tehnologijama. Kod upravljanja informacijama u suvremenoj banci govorimo o upravljanju digitalnim informacijama. Prema
tome, uredbe o tajnosti, dostupnosti i integritetu tih informacija imaju izravne posljedice na informacijski i komunikacijski sustav. Danas sve banke rade na sprovođenju tih uredbi, neke su u tome otišle dalje, neke su tek na početku.

Isto tako, kada govorimo o osiguravateljskim kućama, brokerskim kućama i ostalim tvrtkama u toj vertikali – sve su, shvatile da to u određenom roku moraju obaviti i, što je najbitnije, da takve procese trebaju nastaviti. Financijske organizacije su pod određenim pritiskom, kako u vezi izmjena u načinu funkcioniranja dijelova organizacije, tako i u načinu funkcioniranja određenih procesa te u osiguranju dijela budžeta za zadovoljenje tih regulativa iz godine u godinu.

KING ICT na ovom području nudi cjelovita rješenja. Najprije razgovaramo s financijskim institucijama o onome što trenutno imaju i što bi trebali imati da zadovolje zahtjevima uredbi. Kingovi poslovni savjetnici mogu napraviti GAP analizu i ponuditi plan potrebnih aktivnosti financijskoj instituciji. Konkretna rješenja pomažu u zadovoljenju pojedinih zahtjeva unutar donešenih propisa, tako da ista ustanova može kvalitetno zadovoljiti sve buduće revizije svog poslovanja. Cilj svih tih regulativa je da financijske institucije osiguraju vlastito funkcioniranje na dobrobit svojih klijenata. Ako govorimo o bankama, to je zadržavanje povjerenja svojih komintenata i smanjenje rizika od bilo kakvih gubitaka financijskih sredstava u svom poslovanju.

IT: Pružate li usluge upravljanja informacijskim sustavima?
Bart: Upravljanje informacijskim sustavima u Hrvatskoj i regiji postaje vrlo zanimljiv benefit za svaku organizaciju. U tvrtkama koje danas djeluju na hrvatskom i tržištu regije, informacijski sustavi su najčešće heterogeni.

Naš se koncept zasniva na
rješenjima po principu „ključ u ruke” – u stanju smo pružati usluge poslovnog savjetovanja,
izraditi dizajn i arhitekturu
rješenja, implementaciju i
nakon toga pružati podršku prema poslovnim potrebama same tvrtke.
Danas imati IT sustav, nije isto što i koristiti ga na efikasan način. Pod tim prije svega mislim na optimizaciju troška, ali i na zadržavanje mogućnosti praćenja poslovne strategije tako da taj IT sustav može pratiti razvoj businessa, kroz akvizicije ili kroz eksponencijalno širenje. Danas kod većih tvrtki nije lako upravljati takvim sustavom. Oni zahtijevaju određeni broj internih kadrova iz IT odjela koji troše najveći dio vremena na jednostavne stvari. Na primjer: za otvaranje novih korisničkih računa kada dolazi novi djelatnik, za davanje određenih prava za korištenje poslovnih aplikacija ukoliko dolazi do promjena radnih mjesta, a ukoliko djelatnik napušta tvrtku brinu se za zatvaranje svih funkcionalnosti koje je imao na raspolaganju i tako dalje. Tu se troši dosta vremena.

Drugi segment je kvalitetno upravljanje izvještajnim dijelom IT-a. Svaki menadžer želi imati mogućnost odgovarajućeg upravljanja IT-em. Odnosno, da iz samog segmenta upravljanja može dobiti potreban izvještaj iz područja budućeg budžetiranja zahtjeva prema IT-u. Današnje donošenje odluka vezano za IT budžetiranje, u nedostatku kvalitetnih informacija o tome koliko je sustav korišten ili nije, svedeno je na lobiranje IT direktora prema Upravi. No problem je da najčešće Uprava ne dobiva sve potrebne informacije za donošenje odluka.

KING ICT rješenja i usluge osiguravaju prije svega menadžmentu smanjenje troškova upravljanja operacijama. Također im omogućuje kvalitetno budžetiranje budućih akcija i upravljanje internim projektima. Svaka tvrtka s IT odjelom, u svojim godišnjim aktivnostima, planira određene interne projekte koji se, uz odgovarajuća rješenja, mogu voditi na kvalitetan način, tj. mogu biti izravno spojeni i s operativnom stranom i s financijskom stranom tvrtke.

Rješenja iz portfelja KING - a osiguravaju različite pristupe upravljanja IT-om, ali je bitno da svi ti alati, odnosno rješenja, osiguravaju potpunu integraciju u segmentu IT upravljanja. S našim rješenjima tvrtka može osigurati upravljanje svih segmenata informacijskog sustava – i poslovnih aplikacija i svih ostalih podrazina tog rješenja uz održavanje nadzora u području financija, poslovnog odlučivanja i, što je bitno, u području izrade kvalitetnih izvještaja za primjerice revizije, to jest za zadovoljenje određenih regulativa u vertikalama u kojima radi.

IT: Neizbježno je pitanje upravljanja informacijskom sigurnošću.
Bart: Upravljanje informacijskom sigurnošću osigurava da podatak bude dostupan samo onim ljudima kojima i treba biti dostupan, nepromijenjena sadržaja, uz očuvanje integriteta podatka te dostupan u vrijeme kada je organizaciji potrebna.

Danas podaci mogu biti pohranjeni u digitalnom obliku, ali ne smijemo zaboraviti ni tradicionalne oblike – različite papirne arhive ili snimljene dokumente, koje tvrtke još uvijek rabe u svom poslovanju.

Metode i standardi informacijske sigurnosti različite su. Jedan od vidova je standard ISO 27001 koji organizaciji može pomoći u uspostavi sustava upravljanja informacijskom sigurnošću na holistički način – što bi značilo upravljanje informacijskom sigurnošću od poslovne strane na konkretnu tehnološku stranu. KING ICT u tom segmentu nudi i savjetodavne usluge pri izradi jednog takvog sustava.

Mi na informacijsku sigurnost gledamo na potpuno holistički način, obuhvaćajući sve temeljne vidove poslovanja bitne za sigurnost podataka, što obuhvaća definiranje imovine koju treba štititi,
prepoznavanje rizika i mogućnosti realizacije istih te kvantificiranje konkretne štete u novčanim jedinicama. Kvantificiranje rizika tvrtkama omogućuje jednostavnije donošenje odluka. U sklopu upravljanja rizicima, KING ICT ima konkretno rješenje za njihovo smanjenje i daljnje upravljanje rizicima. To nisu samo osnovni servisi kao što su antivirusni alati, nego i složeni, kao primjerice upravljanje identitetima (što je danas jako bitno, ne samo u financijskoj industriji nego i u svim složenim financijskim sustavima), zatim različiti sustavi zaštite od neovlaštenog korištenja, integracija tehničke, logičke i proceduralne zaštite, sustavi koji poduzećima mogu osigurati učinkovito korištenje svih razina zaštite – od video-nadzora, fizičkog pristupa, do logičkog pristupa na IT sustav. Tu spadaju i sustavi zaštite klasičnih arhiva, sustavi zaštite arhive na mikrofilmu, različitih trezorskih zapisa ili svih podataka u papirnatom obliku.

KING ICT pruža dodatnu vrijednost svojim klijentima, a to je da sve aktivnosti vezane uz informacijsku sigurnost jasno komuniciramo kao izravnu korist poslovne strane tvrtke i u tom segmentu radimo na jasnoj financijskoj analizi gdje korisnik može vidjeti koje su to koristi, odnosno koliko bi štete prouzročili možebitni ispadi sustava ili ugrožavanje određene vrste podataka. Danas je to posebno bitno za javne tvrtke, čije dionice kotiraju na burzi. Stoga su te tvrtke danas prepoznale da je upravljanje informacijskom sigurnošću apsolutna potreba i uvjet za njihovo poslovanje.

(pripremljeno u suradnji s tvrtkom)