Širokopojasni pristup Internetu na javnim lokacijama

Wi-Fi hotspot

Pristup Internetu velikim brzinama putem širokopojasnih veza otvara velike mogućnosti za ispunjavanje obećanja informacijskog društva. Nedovoljna dostupnost širokopojasnog pristupa s druge strane dovodi do digitalnog jaza (digital divide) što označava jaz između pojedinaca, tvrtki i zemljopisnih područja u dostupnosti i iskorištenju razvojnih potencijala informacijsko komunikacijskih tehnologija.
Razvoj širokopojasnih komunikacija omogućava stvaranje i primjenu novih zahtjevnih aplikacija i poboljšanje postojećih. On potiče gospodarski rast kroz stvaranje novih usluga i otvaranje novih investicija i radnih mjesta. Ali također taj razvoj utječe i na produktivnost mnogih postojećih procesa što dovodi do većih dohodaka i većih investicijskih povrata. Vlade su na svim razinama prepoznale utjecaj širokopojasnih komunikacija na svakodnevni život i posvećene su osiguravanju jednakih pogodnosti za sve segmente stanovništva i gospodarstva.

Dostupnost širokopojasnih usluga jedan je od ključnih elemenata koji lokalnim samoupravama omogućava i olakšava privlačenje ulaganja, uvođenje rada na daljinu, zdravstvene pomoći, boljeg obrazovanja i kvalitetnijih usluga javne uprave.

Internet je glavna pokretačka okosnica informacijskog društva. Stoga je Europska komisija utvrdila zadatke s ciljem povećanja korištenja Interneta, od kojih je najvažniji učiniti Internet dostupnim svakom građaninu, domu, školi, poduzeću i državnoj upravi povećanjem širine pojasa pristupa, smanjenjem cijene usluga i povećanjem sigurnosti na Internetu. Istovremeno je potrebno raditi i na uvođenju novih aplikacija i stvaranju digitalnih sadržaja. [1]

Dokument Europske komisije “Bridging the Broadband Gap“ usvojen 20.3.2006. godine namijenjen je poticanju širenja širokopojasnog pristupa Internetu u Europi, a sastavni je dio nove europske inicijative “i2010 – a European Information Society for Growth and Jobs”. Prije toga Europska komisija je kroz eEurope program provodila akcije s ciljem povećanja broja korisnika širokopojasnog pristupa Internetu. Zemlje članice bile su potaknute na usvajanje i implementaciju nacionalnih broadband strategija. [2]

20.3.2003. godine Europska komisija usvojila je dokument čija je namjena poticanje implementacije bežičnih lokalnih računalnih mreža (engl. Wireless Local Area Network - WLAN) na javnim lokacijama radi omogućavanja širokopojasnog pristupa javnim uslugama. U tom dokumentu se navodi da su bežične lokalne računalne mreže već pokazale svoju korisnost u privatnim okruženjima za koja su prvobitno bile razvijene (npr. organizacijski intraneti), te da imaju veliki potencijal u omogućavanju  širokopojasnog pristupa Internetu na javnim lokacijama kao što su zračne luke, želježničke stanice i trgovački centri. [3]


Wi-Fi hotspot
Suvremeni korisnici koji sve više vremena provode izvan ureda, putuju poslovno ili privatno zahvaljujući Wi-Fi hotspot lokacijama mogu jednostavnije digitalno komunicirati. Na sve brojnijim hotspot lokacijama (u marinama, zračnim lukama, hotelima…) korisnici mogu spojiti ugodno s korisnim te pristupiti Internetu i kompanijskoj mreži jednostavno, pouzdano i bez žice. U nastavku vas upoznajemo sa Wi-Fi hotspot rješenjima.


Što je to Wi-Fi hotspot?
Wi-Fi hotspot je naziv za bežične lokalne računalne mreže postavljene na javnim lokacijama, putem kojih korisnici mogu da pristupaju Internetu koristeći Wi-Fi laptop računala ili druge uređaje sa Wi-Fi mogućnostima. Wi-Fi hotspot lokacije najčešće se nalaze u kafićima, hotelima, zračnim lukama, marinama, željezničkim stanicama, kongresnim centrima i drugim javnim mjestima. Kompanije i sveučilišta često uvode Wi-Fi hotspot uslugu kako bi svojim posjetiocima i gostima ponudili bežični pristup Internetu. Ovakve usluge su ponekad dostupne i u avionima, vlakovima i brodovima.
Sam termin Wi-Fi u opticaj je uvela Wi-Fi Alliance, da bi opisala proizvode za lokalne bežične računalne mreže koji su zasnovani na IEEE 802.11 standardima.


Brzina pristupa
Brzina pristupa Internetu putem Wi-Fi hotspot-a znatno je veća od brzine tradicionalnog dial-up Internet pristupa koji se ostvaruje korištenjem telefonskog modema. No, brzina pristupa Internetu koju korisnik osjeća dok je spojen na Wi-Fi hotspot se mijenja. Ona ovisi o mnogo elemenata, uključujući:
- veličina i konfiguracija hotspot-a;
- broj korisnika koji istovremeno pristupaju Wi-Fi hotspot-u;
- aktivnosti koje korisnici obavljaju na mreži.

Naprimjer, brzina pristupa Internetu pojedinačnog korisnika hotspot-a znatno je veća ukoliko mali broj korisnika hotspot-a sinhronizira e-mail, u odnosu na slučaj kada veliki broj korisnika skida velike datoteke ili gleda streaming video sa neke web lokacije.


Tipovi Wi-Fi hotspot mreža
Pristup na hotspot može biti besplatan ili uz naplatu. Na hotspot mrežama sa besplatnim pristupom ponekad se od korisnika zahtijeva registracija i pregledanje reklamnih poruka prije odobravanje Internet pristupa. Hotspot-ovi na kojima se naplaćuje usluga pristupa Internetu zahtijevaju od korisnika da se registriraju i plate vrijeme pristupa. Također, Wi-Fi hotspot može biti neovisan ili dio mreže.


Uobičajene Wi-Fi hotspot lokacije
Wi-Fi hotspot lokacije mogu se naći na mnogim javnim mjestima u tehnološki razvijenim zemljama. Navodimo nekoliko tipičnih mjesta gdje se mogu naći Wi-Fi hotspot mreže:

- kafići, restorani i barovi
- hoteli, moteli i gostionice
- knjižare i biblioteke
- prijemni holovi
- zračne luke
- marine
- avioni
- klubovi i organizacije


Wi-Fi aktivne zone
Wi-Fi aktivne zone (engl. Wi-Fi hot zones) osiguravaju javni Internet pristup, slično kao i Wi-Fi hotspot lokacije, ali one pokrivaju znatno šire oblasti. Wi-Fi aktivne zone mogu pokriti gradske četvrti, cijele gradove ili čak cijelu zemlju.
Prilikom dizajniranja Wi-Fi aktivnih zona koristi se tehnologija poznata kao mesh umrežavanje, za razliku od tradicionalne bežični LAN infrastrukture koja se koristi u izgradnji Wi-Fi hotspot lokacija.


Kako naći hotspot
Korisnici mogu naći hotspot lokacije na različite načine:

- online direktoriji;
- softverski direktoriji;
- vidljive oznake;
- Wi-Fi tragači;
- korištenjem laptopa ili PDA uređaja.

Korisnici koji žele imati Interent pristup tijekom putovanja mogu naći hotspot lokacije u određenoj oblasti pretraživanjem online direktorija. U ovim direktorijima mogu se naći detaljnije informacije o dostupnim hotspot mrežama, kao što su SSID bežične mreže, te da li je mreža besplatna ili uz naplatu.

Mnoge od velikih hotspot mreža i online direktorija nude besplatne softverske programe koji se mogu preuzeti sa njihovih web lokacija te instalirati na računalu korisnika. Ovi programi omogućavaju putnicima brzo nalaženje hotspot lokacija u nekoj oblasti i bez uspostavljene Internet veze – offline pretraživanje.

Neke organizacije postavljaju oznake koje ukazuju na postojanje javne hotspot mreže na njihovoj lokaciji. Ove oznake mogu biti jednostavnog tipa kao npr. "Wi-Fi Hotspot Here" ili "Wireless Internet Access Available".

Nalaženje dostupnih Wi-Fi hotspot mreža na nekoj lokaciji moguće je obaviti i korištenjem uređaja poznatih kao Wi-Fi tragači. Ovi uređaji obavještavaju korisnika o prisutnosti bežične mreže. Napredniji tipovi ove vrste uređaja daju korisnicima više detalja o nađenim Wi-Fi mrežma, kao što su SSID, sigurnosna razina i jačina signala.

Treba imati na umu da Wi-Fi tragači obavještavaju korisnika o svakoj nađenoj bežičnoj mreži u blizini, bilo da je riječ o privatnoj ili javnoj hotspot mreži. Iako je pristup neosiguranim privatnim mrežama moguć on nije zakonit.

Wi-Fi hotspot mreže mogu se tražiti i pomoću Wi-Fi laptop računala ili PDA uređaja sa Wi-Fi mogućnostima i odgovarajućim softverom. I na ovaj način moguće je detektirati osim javnih mreža i privatne mreže čije korištenje nije zakonski dozvoljeno. Korisnici bi trebali pristupati samo onim mrežama koje su jasno označene kao javne.


Koristi od postavljanja Wi-Fi hotspot mreža
Osnovni cilj postavljanja Wi-Fi hotspot mreže na nekoj lokaciji je omogućavanje brzog pristupa Internetu na toj lokaciji. Uz zadovoljavanje potreba klijenata i posjetilaca za Internet vezom, i uposlenici organizacije kojoj pripada Wi-Fi hotspot mogu koristiti prednosti lako dostupnog Interent pristupa.
Dodatne koristi od postavljanja Wi-Fi hotspot mreže na nekoj lokaciji su:
- privlačenje novih posjetilaca na lokaciju;
- stvaranje dodatnih prihoda;
- stvaranje privatne mreže za potrebe organizacije.


Privlačenje novih posjetilaca na lokaciju
Postavljanje Wi-Fi hotspot mreže na nekoj lokaciji trebalo bi da privuče nove posjetioce, te da utječe da se oni vraćaju i ostaju duže. Za maloprodajne objekte kao što su kafići ili restorani, ova vrsta usluge može pomoći da se popune prazne stolice. Za neke hotele postojanje Wi-Fi Internet pristupa za goste može biti od presudnog utjecaja za sprječavanje gubitka potencijalnih klijenata.


Stvaranje dodatnih prihoda
Uz pružanje usluge Internet pristupa klijentima i posjetiocima vlasnici hotspot lokacija mogu ostvariti dodatne prihode i putem:

1. Indirektna prodaja proizvoda i usluga
Kao što je spomenuto ranije, postavljanje Wi-Fi hotspot mreže na nekoj lokaciji bi trebalo da privuče nove posjetioce, te da utječe da se oni vraćaju i ostaju duže. Više ljudi u prodavnici i njihovo duže zadržavanje obično znači i veću prodaju proizvoda ili usluga.
Procjenjivanje ove potencijalne indirektne dobiti je složeno za bilo koji organizaciju. Prije započinjanja Wi-Fi hotspot biznisa treba razmotriti  sljedeće: 
Da li su trenutni klijenti ili posjetioci tip ljudi koji bi sjedio na lokaciji organizacije sa laptopom i provjeravao email ili pretraživao Internet?
Koliko mnogo ljudi bi hotspot mogao privući?
Da li će korisnici hotspot usluge kupovati proizvode ili usluge?
Koliko mnogo će se povećati prihodi zbog postavljanja hotspota?

2. Prihodi od članstva u hotspot mrežama
Postavljanjem hotspot mreža uz naplatu organizacije imaju više šansi da ostvare direktne dobiti od hotspot mreža, nego kada pružaju besplatan pristup. Ukoliko se vlasnik hotspot-a udruži sa nekom od hotspot mreža, kao što je Boingo, primat će naknadu koja proističe od članstva u mreži. Treba imati na umu i to da će hotspot čije se usluge naplaćuju imati manje korisnika nego u slučaju kada bi pristup hotspot-u bio besplatan. Kada vlasnik hotspot-a ostvari suradnju sa nekom od hotspot mreža ona preuzima brigu o naplati usluga od strane korinika i prati sve ostalo.

3. Prihodi od neovisnih hotspot lokacija
Vlasnici hotspot lokacija koji žele naplaćivati usluge pristupa, bez pomoći hotspot mreže kao što je Boingo, trebaju formirati sopstvene cijene usluge i uvjete korištenja. Traba imati na umu da korisnici neovisnih hotspot-ova neće uživati iste pogodnosti kao korisnici mreža hotspot-ova. Velike hotspot mreže imaju više lokacija na kojima korisnicu mogu ostvariti vezu koristeći istu pretplatu.

4. Prihodi od oglašavanja
Direktni prihodi od postavljanja hotspot-a sa besplatnim pristupom mogu se ostvariti prodajom oglasnog prostora. Oglasi mogu biti smješteni na splash screen web stranici, koju korisnik mora vidjeti kada se prvi put spaja u nekoj sesiji. Ukoliko vlasnik hotspot-a planira prihvatati ponude za oglašavanjem potrebno je da formira cijene oglašavanja i uvjete korištenja.


Mogućnost stvaranja privatne mreže
Nakon uspostavljanja Wi-Fi hotspot-a organizacije mogu, ukoliko već nemaju izgrađenu, izgraditi privatnu ožičenu ili bežičnu mrežu koja može dijeliti istu Internet konekciju sa javnom hotspot mrežom. Ukoliko su pravilno postavljene privatna i javna mreža će biti neovisne jedna od druge, i privatna mreža će biti sigurna od neovlaštenog pristupa.


Hotspot rješenja
Postoji mnogo različitih hotspot rješenja. U nastavku ćemo predstaviti neka od njih.

Slika 1. Jednostavni hotspot
 
 Slika 2. Softversko hotspot rješenje
 
Slika 3. Hotspot gateway rješenje
1. Jednostavni hotspot
Najjednostavnije i najjeftinije hotspot rješenje može se izgraditi korištenjem iste vrste opreme koja se koristi u kućnim bežičnim mrežama. Ovo rješenje u stvarnosti i nema prave hotspot karakteristike, kao što su kontrola korisnika i upravljanje. Ovo rješenje je dobro ukoliko nema potrebe da se zna kada i koji korisnici se logiraju, te nema potrebe za prikazivanjem uvodnog splash screena. Sa ovim rješenjem korisnicima se omogućava jednostavan besplatan bežični Internet pristup.

2.
Softversko hotspot rješenje
Korištenjem jeftinih bežičnih rutera i softverskih programa koji djeluju kao bežični kontroleri ili hotspot gateway moguće je izgraditi jednostavno i jeftino hotspot rješenje. ZoneCD je primjer softverskog paketa koji omogućava brzu izgradnju hotspot-a za pružanje usluga besplatnog pristupa Internetu, ali koje ima fine hotspot karakteristike. Za ovo rješenje potrebno je imati poseban PC. Softver koji obavlja posao besplatan je za korištenje. Korištenje osnovnih karakteristika ZoneCD softverskog hotspot rješenja je besplatno, u što spada splash screen i filtriranje sadržaja, dok se za premium ili napredne hotspot karakteristike potrebno pretplatiti za service plan.

3. Hotspot mreža
Vlasnici hotspot lokacija koji žele biti dio velike mreže i obezbjeđivati pristup uz naplatu mogu se priključiti hotspot mreži tipa Boingo. Boingo je jedan od najvećih hotspot mreža, koja obezbjeđue pristup tisućama korisnika širom svijeta u zračnim lukama, kafićima, hotelima, maloprodajnim objektima i drugdje. Postavljanje opreme prilično je jednostavno i ne zahtijeva mnogo tehničkog znanja. Rješenje se može izgraditi korištenjem uobičajenih komercijalnih proizvoda. 

4. Hotspot gateway rješenje
Ovo rješenje je najskuplje, no ono obazbjeđuje efikasan način za omogućavanje dijeljenja iste Internet konekcije od strane hotspot mreže i privatne mreže organizacije. Korištenjem hotspot gateway rješenja korisnicima se može pružati besplatni pristup ili pristup uz naplatu. Hotspot gateway rješenja omogućavaju korištenje hotspot ticket printera koji pojednostavljuju naplatu usluga. Hotspot gateway rješenja obezbjeđuju plug-and-play instalaciju i obično su pogodniji za velika organizacijska okruženja.

Korištenjem open source firmware (npr.  DD-WRT ili Sveasoft) u pojedinim jeftinim bežičnim ruterima sa izmjenjivim firmware mogu se dobiti, besplatno ili uz vrlo malu cijenu, uređaji sa velikim brojem korisnih karakteristika, kao što su splash screen (poznat i kao captive portal), višestruki SSID, VLANs, i repeater mod.

Sigurnost
Prijetnje bežičnim računalnim mrežama su brojne. S obzirom da se radi jednostavnosti korištenja na hotspot mrežama ne koriste enkripcijske metode sve osobe u dometu Wi-Fi hotspot-a potencijalno mogu uhvatiti osjetljive podatke koje se prenose preko ove mreže.

Jedna od osnovnih koristi umrežavanja je mogućnost dijeljenja datoteka između korisnika na mreži. No, ovo nije poželjna karakteristika na javnim mrežma, jer korisnici vjerojatno ne žele da svako pretražuje njihove datoteke.

Hotspot administratori ili vlasnici imaju obavezu da osiguraju da korisnici razumiju rizike povezane sa korištenjem neosiguranih bežičnih mreža kao što je hotspot. Neki od rizika su:

- internet aktivnost može biti praćena;
- informacije o logiranju na neosigurane Internet servise i web stranice mogu se presresti;
- sve dijeljene datoteke su dostupne svima na mreži.

Neki od sigurnosnih mehanizama koji mogu povećati sigurnost korisnika na hotspot mrežama su:

- prilikom spajanja na kompanijske mreže posredstvom hotspot-a potrebno je uspostaviti VPN veze;
- koristiti web stranice osigurane SSL-om;
- onemogućiti dijeljenje datoteka;
- koristiti osobni vatrozid softver.

                        Haris Hamidović


[1] Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj do 2008.godine, Republika Hrvatska, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Zagreb, 2006
[2] Bridging the Broadband Gap, European Commision, 20.03.2006
[3] IP/03/418, European Commission, 20.03.2003