Recro-Net: IT rješenja u turizmu

Hoteli i primjena integriranih tehnologija

Poznavanjem i primjenom informatičkih i komunikacijskih tehnologija, gostu možemo obogatiti doživljaj kao nikada prije. Time se ostvaruje i osnovni cilj hotelskog poslovanja – povećanje popunjenosti, privlačenje ciljanih gostiju, stvaranje skupine stalnih gostiju uz smanjenje operativnih troškova.
Hotelska industrija doživljava rastući pritisak – s jedne strane sve zahtjevnijih gostiju, a s druge snažne konkurencije kao rezultat konsolidacije u industriji. Održavanje vitalnog poslovanja jednog hotela danas se zasniva na izgradnji lojalnosti korisnika kroz stvaranje usluga koje su jednostavne, ali i prilagođene svakom korisniku ponaosob. Sposobnost stvaranja takve okoline u hotelu određena je poznavanjem i primjenom informatičkih i komunikacijskih tehnologija (ICT) kojima se može obogatiti doživljaj korisnika kao nikada prije. Na taj način ostvaruje se osnovni cilj hotelskog poslovanja – povećanje popunjenosti, privlačenje ciljanih gostiju, stvaranje skupine stalnih gostiju i novih izvora prihoda te, uza sve to, smanjenje operativnih troškova.

Svjetski je trend da mali i srednji hoteli u svijetu (do 1000 zaposlenih) uvode napredne tehnologije zasnovane na jednoj komunikacijskoj infrastrukturi – s ciljem postavljanja osnove za razvoj gostu prilagođenih usluga, povećanje lojalnosti korisnika i povećanje prihoda od prodaje.
Za nove hotele sve to nije problem, ali postojećima često tek predstoji izazov pametne rekonstrukcije i obnove. U suprotnom, prijeti im ostanak u pozadini razvoja industrije. Ulaganjem u ICT hoteli dobivaju ne samo nove vrste usluga i mogućnosti dodatne zarade nego i mogućnosti povećanja kategorije, a time i cijene. Rekonstrukcije nisu samo građevinski zahvati, promjena pločica, namještaja, kupaonica, nego postavljanje nužne infrastrukture za uspostavu pametnog hotela, kao na primjer zamjena ključeva sobe pametnim karticama. Osim za praćenje gosta i nadzor pristupa, one služe i za automatsko upravljanje grijanjem, rasvjetom, klimom u sobi koja se prilagođava svakom gostu.
 
Projektiranje i tehnologija gradnje pametnih zgrada – smart buildings – podrazumijeva povezivanje svih glavnih infrastrukturnih sustava na IP temeljenu mrežu. To uključuje, na primjer:
- telefoniju i telefonske aplikacije
- integraciju fiksne i mobilne telefonije na razini hotela
- hotelski sustav reklamiranja
- zabavu za goste kad su u sobama (Entertainment TV, video sadržaj na zahtjev, igranje, kockanje ili druge igre na sreću, glazba po ukusu gosta i drugi sadržaji)
- dostup Internetu (žicom ili bežično)
- kontrolu ulaza
- kontrolu i upravljanje mini-barom
- osvjetljenje (Lighting)
- upravljanje energijom, grijanje, ventilacija, klima uređaji
- sigurnost – vatrodojava i poziv za pomoć, video nadzor
- integraciju i korištenje pametnih kartica (Smart Card billing)
- informatički sustav samog hotela.

Slično situaciji kod hotelijera, pritisak za izgradnjom smart buildings objekata, atraktivnijih za prodaju i iznajmljivanje, javlja se i kod komercijalnog  sektora: vlasnika, izvođača i projektanata nekretnina.

Jedinstvena komunikacijska mreža
Primjeri integriranih komunikacijskih usluga u hotelu

Svrha ovog teksta je ukazati hotelijerima da komunikacijsku strukturu trebaju iskoristiti za razvoj poslovanja, kako bi gosti u njihove hotele poželjeli dolaziti češće.
Svaka nova tehnologija odmah daje nove mogućnosti korištenja, dok u nekim prilikama samo „odškrine” vrata za mogućnosti koje će se otvarati u predstojećim godinama. Integracija cjelovitog upravljanja zgradom uz pomoć jedne komunikacijske mreže i tehnologije često nije jeftina i ne donosi uštede u roku od mjesec dana, ali sada, a pogotovo u budućnosti, to je naprosto neizbježna investicija. Integriranu komunikacijsku mrežu hotelijeri svakako moraju razmotriti jer je otpočetka zamišljena da bude otvorena za buduće nadogradnje. Potreba za njom raste svakim danom, zbog novih mogućnosti i ideja za primjenom. Pored ostalih prednosti, pametni hoteli znače povećanje ugleda i prepoznatljivosti hotela te jasno razlikovanje u odnosu na konkurenciju.

Prednosti pametne gradnje

Prednosti pametne gradnje se očituju na mnoge načine, kao što su:

Smanjeno vrijeme instalacije pri gradnji
Ako se svi elementi upravljanja zgradom predvide za priključivanje na jedinstvenu IP mrežu, ukupno vrijeme instalacije je manje nego kod uspostave više nepovezanih upravljačkih sustava.

Smanjenje potrebne opreme
N
ajočitija je ušteda u kabliranju, jer je potrebno postavljanje samo jednog kabelskog sustava za IP mrežu, a ne posebnog sustava za telefoniju, televiziju, sustava nadzora itd.

Smanjenje troškova gradnje
Manje kabliranja znači manje troškove za povišene podove, kao i manje prostora za instalacije, koji se u visokim zgradama može iskoristiti za dodatni prostor za sobe i urede.

Upotreba jednostavnijeg namještaja
Manje kabliranja znači manja potreba za namještajem prilagođenim nošenju velikog broja žica. Povrh toga, bežičnim povezivanjem uklanja se kod hotelskog osoblja nužnost postojanja radnog stola za pristup potrebnim podacima ili e-mailu.

Jednostavnije operacije, obuka zaposlenika i interoperabilnost sustava
Jedna mreža pojednostavljuje održavanje, omogućuje jednaku osnovnu obuku za sve zaposlenike, čime se omogućuje jednostavnije svakodnevno hotelsko poslovanje, jer svaki zaposlenik postaje jednako obučen za obavljanje više funkcija.

Manji troškovi premještanja, dodavanja ili promjena opreme
Jedna i jednaka mreža za više uređaja u načelu znači da se gotovo svi uređaji mogu priključiti na komunikacijsku mrežu bilo gdje u hotelu te postaju automatski funkcionalni kao i na prethodnom mjestu; nema potrebe za npr. zasebnim osobljem koje će prebaciti jedan telefonski broj iz sobe u sobu, već se telefon samo uključi u priključnicu, te on zadržava sve prethodne postavke.

Manja potrošnja energije, nadzor potrošnje, pametno grijanje i osvjetljenje
Integracija putem IP mreže omogućuje pametnu integriranu kontrolu i nadgledanje svih povezanih sustava na način koji vlasnicima omogućuje manju potrošnju energije, nadzor potrošnje i predviđanje potrošnje u sljedećem razdoblju.

Upravljanje i praćenje osnovnih sredstava ključnih za poslovanje
S postavljenom IP mrežom, jednostavno je dodavanje radio-frekvencijske identifikacije (RFID) za upravljanje osnovnim sredstvima, obavljanje inventure u svakom trenutku, sprečavanje gubitka ključnih sredstava, što je povezano i s općim povećanjem sigurnosti sustava i poslovanja.
Turizam ima i poslovnu stranu kojoj se svakodnevno posvećuje velika pažnja – team building. To je okupljanje zaposlenika ili kupaca na odmor i/ili edukaciju, koje se izvodi kroz zajedničko druženje, zabavu i vježbe, a obavlja se nekoliko puta godišnje, većinom izvan mjesta sjedišta tvrtke.
Zahtjevi za takvim skupovima su sve brojniji i već se uočava nedostatak kapaciteta.
Rješenje nije samo u izgradnji novih kapaciteta nego i u kvalitetnom opremanju i proširenju vrste usluga kao što su multimedijske dvorane, sportski objekti i sve druge funkcionalnosti vezane uz suvremen način komuniciranja.


Broadband i bežični pristup Internetu
Danas {{{WiFi}}} bežični pristup Internetu postaje de facto standard hotelske ponude. WiFi se nudi kao usluga koja se naplaćuje i donosi dodatni izvor prihoda ili kao besplatna usluga namijenjena privlačenju novih gostiju i povećanju popunjenosti. Važno je spomenuti da pristup Internetu može biti i dodatni promdižbeni kanal, kada se svim korisnicima WiFi usluge pri prvom pristupu Internetu mogu ponuditi informacije o ponudi hotela ili događanja u gradu. Uza sve to, WiFi se može koristiti za upravljanje i nadzor putem uređaja kao što su videokamere, detektori dima ili buke, uređaji za mjerenje temperature i ostali nadzorni senzori.


Konferencijske usluge
Poslovne konferencije su važan izvor prihoda za mnoge hotele. Radi održavanja prednosti nad konkurencijom i  najvećeg iskorištenja konferencijskog prostora, hoteli nude dodatne usluge za specifične potrebe poslovnih korisnika, kao što su:
Brzi pristup Internetu u cijelom hotelu
Napredne komunikacijske mogućnosti kao što su IP telefonija, telefoni sa zvučnikom ili prostori za javne nastupe
Videokonferencijske usluge, kao i prijenos Video signala putem IP-a
Ako hotel koristi integriranu komunikacijsku infrastrukturu, dodavanjem ovakvih usluga otvara se mogućnost ostvarivanja dodatne zarade, uz najmanja ulaganja kapitala.


Interno oglašavanje
Plazma u hotelimaBudući da okolina hotela postaje povezana s brojnim izvorima sadržaja koji u gostima hotela mogu imati kupce, hotelijeri mogu ponuditi interno oglašavanje unutar hotela kao dodatni oglašivački prostor zainteresiranim ponuđačima. Za hotelijere, prodaja vremena na hotelskom internom sustavu oglašavanja je dodatni izvor prihoda, a oglašivačima siguran pristup do potencijalnih kupaca koji će u zatvorenom prostoru hotela zacijelo biti izloženi njihovim porukama.

Kanali internog oglašavanja mogu biti:
- plazma ekrani u predvorju, na recepciji, baru, restoranu…
- umreženi info-kiosci postavljeni na ključnim i prometnim mjestima u hotelu
- ekrani na IP telefonima u svakoj hotelskoj sobi
- IP televizija u svakoj sobi
- interne web stranice hotela i web-portal za goste

Personalizirano korištenje telefona
Interni telefoniZamjenom tradicionalnih telefonskih sustava i uređaja u sobama s IP telefonijom, hoteli mogu ponuditi gostima, osim usluge telefoniranja, i nove usluge zasnovane na naprednom telefonu, kao što su:
- videokonferencija preko telefona
- upravljanje telefonom na materinjem jeziku gosta
- komuniciranje personaliziranih poruka svakom gostu putem telefona
- upravljanje komforom sobe preko ekrana na telefonu

Isto tako, putem IP telefona, sobarica ili osoblje za održavanje mogu – izravno na recepciju ili u hotelski informacijski sustav – slati obavijesti o stanju sobe (je li uređena i spremna za nove goste), o stanju mini-bara i slično.


Video i zabava
Uz navedene telefonske i Internet usluge, u integrirane komunikacije uključena je i televizija na kojoj gost uz standardne programe može koristiti zabavne i interaktivne usluge kao što su provjera informacija o svom letu, check-out putem televizije, kao i rezervacija restorana, igranje online igara.
Također je moguće gledanje pay-per-view filmova iz online videoteke, biranje video-on-demand isječaka, koji – uz informativan sadržaj za gosta – mogu biti dodatni prihod za vlasnike hotela (reklame, promidžbeni turistički sadržaj). Povrh svega ekran može poslužiti i za pristup Internetu, e-mailu, hotelskom online jukeboxu, portalu s lokalnim informacijama i slično.
IP televizija, kao osnova televizije budućnosti, očekivano će povećati količinu prometa u IP mrežama za nekoliko puta (prema procjenama svjetskih analitičara). Interaktivnost te televizije, u kojoj gledatelj pomoću daljinskog upravljača prima ali istodobno i traži informacije, proizvode i usluge, iz temelja će izmijeniti i dovesti do gašenja jednih, a otvaranja sasvim novih djelatnosti.

Video nadzor može imati višestruke namjene, od kojih posebno izdvajamo opću sigurnost i upravljanje. Bežične kamere su vrlo jednostavne za instalaciju i upravljanje te se najčešće postavljaju na ključne točke na objektima kako bi se putem njih upravljalo kompleksom te pružao opći dojam sigurnosti i zaštićenosti. Isto tako, bežični senzori mogu nadzirati temperaturu, buku i ostala mjerenja potrošnje energije putem neprekidnih mjerenja i automatskih upozorenja. Ovakvo upravljanje objektima dovodi do uštede energije, uz dostup većem broju informacija.
Osim djelatnicima hotela, video nadzor može poslužiti i samim gostima utoliko što mogu imati uvid tko im je gost pred vratima, ili čak kakvo je stanje u ugostiteljskom dijelu hotela.
Video nadzor u kombinaciji sa sustavom za prepoznavanje lica ili sustavom osobne identifikacije (npr. otiskom prsta, prepoznavanjem zjenice oka ...) pruža neograničene mogućnosti za pravovremeno otkrivanje potencijalnih opasnosti ili za forenziku i analize neželjenih događaja. Povećana je razina sigurnosti, olakšava se praćenje i pohrana informacija o poslovanju hotela, što je propisano zakonom, te se ljudi, znajući to, osjećaju opuštenije i sigurnije.

Jedna od tvrtki koja je ozbiljno pristupila integriranju komunikacijskih usluga specifično za potrebe hotelijera je Cisco Systems, koja sa svojim proizvodima i njihovim mogućnostima osigurava pametnu integraciju svih servisnih mreža i komunikacija u hotelski sustav.

Recro-Net
Zlatni partner tvrtke Cisco Systems i tehnološki specijalist s brojnim inženjerima, stručnjacima i voditeljima projekata specijaliziranih u implementaciji smart building rješenja. Naši stručnjaci posjeduju široko znanje o dostupnoj tehnologiji potrebnoj za integraciju smart building rješenja korisniku. Pružamo pomoć projektantima, izvođačima radova i arhitektima u odabiru relevantne tehnologije u svojim projektima kako bi bili sigurni da su njihove kratkoročne i dugoročne potrebe zadovoljene, te zajedno s njima planiramo integraciju tehnologije u postojeće zahtjeve objekata.