Slavko Vidović - učiti sebe i učiti druge

InfoDom - prvih deset godina

Deset godina može značiti malo ali i vrlo mnogo u životu jedne tvrtke. A za ocjenu rezultata, osim financijskih, postoje i neka druga mjerila koja su, za tvorca organizacije, ponekad i mnogo važnija. U kratkom razgovoru pokušali smo saznati kako se osjeća Slavko Vidović, osnivač i direktor InfoDoma
Infotrend: Prošlo je deset godina od osnivanja Info Doma. Što Vas je kao osnivača potaknulo na takvu odluku u tada, politički i gospodarski gledano, vrlo nesigurnim vremenima?
Slavko Vidović: Pošteno treba reći da je već bilo vrijeme za promjene jer je u prethodnih sedam godina bavljenje državnom informatikom u ratnim uvjetima i, usporedno, sveučilišnom karijerom dalo temeljne rezultate. Osjetio sam da započinju promjene i da će ključna pitanja za razvoj Hrvatske biti gospodarska, ali i da će na informatizaciji javnog sektora biti još puno posla. Nekoliko prepoznatljivih projekata obilježilo je prethodno vrijeme: 1995. godine već smo imali izbore na Internetu, a sudski registar vezan uz osnivanje poduzeća bio je već potpuno elektronički vođen. Godinu kasnije i on je bio na Internetu, tri godine prije nego što se to uspjelo postići u Austriji. Iste godine Narodne novine bile su na Internetu i, što je vrlo važno, bile su besplatne. Nadalje, za web stranicu hrvatskog Sabora dobili smo pohvale na Kongresu parlamenata koji se te godine održavao u Kini. Za pitanja razvoja državne informacijske infrastrukture imali smo redovite godišnje konferencije.

IT: Ovo je prilika da nam predočite kako ste tada vidjeli misiju i viziju tvrtke i koliko se ona do danas, pod utjecajem okolnosti, razvijala ili čak mijenjala?
Vidović: Osnovni „mission statement” ostao je isti – učiti sebe i učiti druge. No ono što se u međuvremenu dogodilo je da se nadmoć IT struke koju je IT koristio danas polako pretapa u drugi tijek znanja, a to je učiti od korisnika, odnosno učiti od kupca. To je ključna promjena danas – biti usredotočen na vrijednosti za korisnike.

IT: Kakav ste, na samom početku, očekivali InfoDom „deset godina kasnije”?
Vidović: Najpoštenije, nisam o tome uopće razmišljao. Bio sam vođen logikom: raditi, stvarati rješenja iz pozitivne prakse, učiti i iznova dizajnirati sustave zasnivane na novim poslovnim modelima uz upotrebu moći znanja i moći informatičkih tehnologija.

IT: InfoDomov „kapital” danas: ljudski potencijali, znanje, partneri, ugled na tržištu i u društvu?
Vidović: Neka to ocjenjuje tržište jer se uz ovakve obljetnice često prikazuje previše brojeva i nagrada. No istina je da smo danas jedan od vodećih subjekata na tržištu u području savjetodavnih usluga za izgradnju tvrtki znanja. Nesporno je da Infodoma danas ne bi bilo bez njegovih zaposlenika, a usporedno i korisnika koji su mu dali priliku i tako omogućili razvoj novih poslovnih modela i osiguravanje njihove implementacije.

IT: Gdje vidite položaj InfoDoma danas u konstelaciji informatičke industrije u Hrvatskoj?
Vidović: Odgovor na to pitanje možda je najbolje tražiti kroz inicijative koje Infodom pokreće u Hrvatskoj i u regiji, a to su širenje elektroničkog poslovanja kao ključnog čimbenika za ubrzanje poslovnih procesa, sniženje troškova i time povećanja konkurentnosti kompanija. S Ekonomskim fakultetom u Zagrebu pokrenuli smo inicijativu za objavu Bijele knjige o razvoju sustava za upravljanje znanjem. Ove godine pripremamo 7. Međunarodnu konferenciju o poslovnim procesima u okviru koje gospodarstvo, javna uprava i znanost razvijaju svoje potencijale, ali i čitava ICT industrija Hrvatske, a ne samo Infodom.

IT: InfoDom je uvijek nekako bio korak ispred trenutačne razine bavljenja u našoj ICT industriji. Vidović: Radi li se o vizionarstvu InfoDoma ili zaostajanju ostalih za suvremenim trendovima?
Ne radi se o zaostajanju drugih nego se većina drugih tvrtki okreće tehnološkim rješenjima, a mi želimo upravljati znanjem, upravljati procesima i upravljati projektima, pomoću ICT tehnologija. To znači da se bavimo pitanjima ispred ICT implementacije, ali i postimplementacijskim pitanjima.

IT: Kako biste definirali pojam društva i organizacije znanja i ocijenili razvoj i kretanje InfoDoma ka tome cilju?
Vidović: To je ideal kojem svi težimo i većina kompanija mijenja danas svoj fokus u tom smjeru. Pitanje je samo brzine i instrumenata za postizanje tih ciljeva. InfoDom se usredotočuje na razvoj metodologija, alata i rješenja u tom području, i konkretno sustav SRMA, kao nositelj nacionalne nagrade za inovativnost, primjer je takvog proizvoda.

IT: Možete li, u uvjetima ubrzanog razvoja tehnologije, pretpostaviti kakva će biti organizacija, dostignuća i ciljevi InfoDoma u sljedećem desetljeću?
Vidović: Ne, moramo raditi, učiti i stvarati vrijednosti, ali tehnologije će sve manje biti presudni čimbenik. One će se jednostavno podrazumijevati, a ključni razlučivač uspješnosti kompanija bit će razvoj i uporaba umijeća ljudi (skills).