Inovativni projekti sa zanimljivim i korisnim rješenjima

Projekt Ulixes

Eureka je program za poticanje europskih projekata visoke tehnologije koji su najbliži tržištu. Da bi neki projekt stekao takav status mora proći strog postupak vrednovanja, u kojem su najvažniji kriteriji da projekt nudi vrhunska tehnološka i znanstvena dostignuća, te da u njemu sudjeluju zemlje čl
U Hrvatskoj postoje inovativni projekti sa zanimljivim i korisnim rješenjima, ali do njihove primjene dug je i zavojit put. Projekt E!2584 Eurotourism Ulixes – Intelligent Tourist Organization, odvijao se u sklopu programa Eureka, kao prvi hrvatski projekt prihvaćen od jednog programa znanstvenih i tehnoloških projekata Europske unije, gdje je Hrvatskoj omogućeno da bude vodeći član.

Na ovom projektu surađivali su partneri iz Hrvatske: Fakultet organizacije i informatike, Varaždin; Institut za turizam u Zagrebu; Ekonomski fakultet u Zagrebu; Gideon Split i Sys  Zagreb. Partner iz Njemačke bio je Deutsches Wirtschaftswissenschaftliches Institut für Fremdenverkehr e.V. an der Universität München, Büro Berlin, te iz Švicarske The Lausanne Institute For Hospitality Research, L'Ecole hôteliere de Lausanne.

Također, na projektu su vrlo intenzivno surađivali Večernji list, EP64, Hrvatske autoceste, Turistička zajednica Grada Varaždina i Grad Varaždin.

Projekt `Ulixes`
Skupina proizvoda koji su rezultat istraživanja na projektu Ulixes

Cilj ovog projekta bio je razviti jedan sustav koji bi pružao savjete turistima i potporu menadžmentu u turističkoj industriji. Projekt se temelji na povezivanju tehnologija inteligentnih sustava, multimedije, elektroničkog poslovanja, te komunikacije putem Weba i mobilne telefonije. Prethodna istraživanja oko 2000. godine pokazala su da tehnike rudarenja podacima (data mininga) mogu biti izuzetno vrijedne za istraživanje i razumijevanje ponašanja potrošača, odnosno turista. Očekuje se da će primjena tih tehnika donijeti znatna poboljšanja poslovanja u turizmu, poput povećanja stupnja zadovoljstva, povećane potrošnje, poduzimanje kvalitetnijih poslovnih akcija, izrade jasnije strategije i slično.

Znanstvena istraživanja bila su u području upravljanja znanjem (kako gospodariti velikom količinom vremenski promjenjivog znanja), zadovoljstva kupaca (kako ostvariti visokovrijedne modele ponašanja kupaca i modele razvoja proizvoda), komunikacije s korisnicima (kako koristiti multimedijsku tehnologiju u poboljšanju prezentacije turističkih proizvoda) i upravljanja virtualnim organizacijama.

Glavni ciljevi projekta bili su:
a) razvoj pouzdanog sustava za preporučivanje turističkih proizvoda
b) razvoj sustava za potporu menadžmenta u industriji temeljenog na zadovoljstvu turista
c) razvoj informacijske tehnologije za stvaranje turističkih inteligentnih organizacija.

Stvoren je čitav niz proizvoda, u vidu radnih prototipova ili pak koncepata. Proveden je velik broj istraživanja i pilot projekata. Neki rezultati projekta predstavljeni su na demo portalu www.tourism-club.com.


Prezentacija i promidžba tvrtki i ponude
Prezentacija turističke ponude korisnicima (turistima i poslovnom sektoru), korištenjem suvremenih tehnologija: web stranice (video, digitalne karte, fotografije), SMS i MMS poruke, CD-ROM, DVD, video zidovi i drugo. Novi mediji prožimlju se s tradicionalnim: brošurama, turističkim vodičima, radio i TV reklamama.


Informiranje turista u svim fazama prodaje
Omogućavanje informacije i preporuke o turističkim proizvodima i uslugama prije dolaska, za vrijeme boravka i nakon povratka – koje odredište i koje sadržaje odabrati prema interesu, željama i potrebama korisnika, informiranje u odredištu, anketiranje gosta o zadovoljstvu uslugom, preporuke za sljedeću sezonu.


Marketinška istraživanja
Provođenje marketinških istraživanja inovativnim tehnologijama (npr. multimodalna istovremena istraživanja preko Interneta, papirnatih upitnika, SMS i MMS poruka) i metodama (npr. cestovna anketiranja uz suradnju Hrvatskih autocesta).


Kontakt podaci za projekt Ulixes
Voditelj:
prof. dr. sc. Božidar Kliček bozidar.klicek@foi.hr
tel. 042 200 333).
Projekt `Ulixes`
Usluge rezervacijskog sustava

Omogućavanje rezervacije kapaciteta preko web rezervacijskog sustava, omogućavanje komunikacije sa stranim turistima te kontakti preko Weba i SMS poruka. Predviđeno je povezivanje turističkih tvrtki iz Hrvatske s turoperaterima i agencijama na najpoželjnijem europskom tržištu.


Interakcija s korisnicima
Omogućavanje stalnog kontakta s korisnicima, razumijevanje potreba i pružanje cjelovite usluge (e-mail, SMS i MMS poruke, forumi, česta pitanja i drugo)


Kompletiranje ponude tako da najbolje odgovara korisniku
Omogućavanje personalizacije proizvoda.


Preciziranje strategije, vizije i misije Vašeg poduzeća
Niz tehnika i alata, posebno sustava za potporu skupnog odlučivanja, pomoću kojih je moguće u kratkom vremenu pronaći prilike i ideje na tržištu, usporediti ih s ostalima, te ići ukorak s inovacijama.


Stvaranje novih proizvoda
Obogaćivanje i proširivanje ponude konkurentnim proizvodima; svježim, aktualnim i originalnim.


Povezivanje tvrtki u virtualne organizacije
Pronalazak partnera za suradnju, laka i brza izrada turističkih aranžmana, pokretanje novih projekata i proizvoda u turizmu.