Inženjerijski pristup

CASE 20

Od 3. do 5. lipnja u Opatiji je održano savjetovanje o metodama i alatima za razvoj poslovnih i informatičkih sustava, CASE20. Kako se i iz imena vidi, bilo je to 20. savjetovanje po redu, pa ga je obilježio svečaniji pristup. Dvadeset godina neprekinutog održavanja mnogo govori o ovom, u Hrvatskoj
20 godina kontinuiteta

Dvadeseta je obljetnica bila i obveza organizatorima da naprave rezime svih dvadeset savjetovanja. Ukupno su održane 904 teme, od čega 575 stručnih predavanja, 147 seminara, 88 prezentacija, 87 radionica i 7 okruglih stolova. U prosjeku, na jednom je savjetovanju održano 45,20 tema, pri čemu taj broj ne opada niti posljednjih godina, kada je savjetovanje skraćeno na tri dana (ove su godine prijavljene 42 teme!). 371 predavač održao je 863 teme, a za 41 temu nema autora.

Organizatori ovogodišnjeg savjetovanja bili su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Hrvatski informatički zbor i Case d.o.o.. Savjetovanje je otvorio državni tajnik u Središnjem uredu za e-Hrvatsku Igor Lučić u ime predsjednika Vlade RH, dr. Ive Sanadera. Organizatorima je čestitao prije svega na ustrajnosti, jer je ovo put kojim Hrvatska kroči prema informacijskom društvu. Informatički se sektor stalno razvija, a Vlada svoje prioritete u brizi za taj razvoj nalazi u planovima donijetim kako u prošlom, tako i u ovom mandatu. Državni tajnik jamči da će ova Vlada pružiti svim građanima dobrobiti naprednih tehnologija. Istaknuo je središnji državni portal državne uprave e-Uprava, i naglasio je da će u okviru ovogodišnje realizacije programa e-Hrvatska posebno mjesto dobiti upravo e-Uprava.
Uslijedila je predaja priznanja autorima i tvrtkama za dugotrajno sudjelovanje na savjetovanju. Diplome i Zlatnu značku informatike dodijelio je HIZ, a dobitnicima su ih uručili državni tajnik Igor Lučić, predsjednik HIZ-a Mladen Glasenhardt i tajnik savjetovanja (svih 20 godina!) Ante Polonijo.

Prof. dr. sc. Mile Pavlić sudjelovao je na svim savjetovanjima. Dr. Pavlić je ujedno održao i najviše tema, njih 37. Na posljednjih je 17 savjetovanja sudjelovao, i 30 tema održao, vaš izvjestitelj Marijan Prević. Još su nagrađeni prof. dr. sc. Josip Brumec, prof. dr. sc. Mladen Varga te Tomislav Bronzin. Zanimljiva je i statistika po tvrtkama iz kojih autori dolaze. Najviše tema obradili su autori s varaždinskog Fakulteta organizacije i informatike, ukupno 92, a pola manje (46) iz Oraclea. Pri tome valja naglasiti da autori s FOI i dalje redovito nastupaju, dok je Oracle svoju pozornost usmjerio vlastitim događanjima, i nakon prerane smrti Stjepana Jarnjaka ovome savjetovanju više ne posvećuje pozornost. Sa 36 tema slijedi FER HrOpen Forum, 33 teme održali su autori iz Zavoda za informatiku Hrvatske d.o.o., a 28 autori iz RIS-a d.o.o..

Na domjenku u srijedu, diplomom i Srebrnom značkom informatike nagrađeni su svi autori sa 7 i više tema, te sve tvrtke s 10 i više tema. Tom je prilikom posebno priznanje dobio i Ante Polonijo, za dvadesetogodišnje uspješno vođenje CASE savjetovanja.

Posebno za ovu priliku, dr. Pavlić je održao predavanje „20 godina razvojnih metoda i metodologija”. U kronološkom se dijelu izlaganja osvrnuo na razvoj računala i računarskih tehnologija i na razvoj metodologija izgradnje informacijskih sustava. Dok se informacijski sustavi započinju razvijati pedesetih godina prošloga stoljeća, prva se metodologija njihovog razvoja, SDLC (System Development Life Cycle), pojavljuje u kasnim šezdesetim. Ova metodologija donosi aksiom IS koji vrijedi i danas – svi zahtijevi za funkcioniranje poslovne organizacije mogu se prikazati kao ulazni podaci, procesi i izlazni podaci. Računalom podržana izgradnja softvera (CASE, Computer Aided Software Engineering) pojavljuje se kao odgovor na „krizu softvera” uočenu još koncem sedamdesetih godina prošloga stoljeća, dakle dvadesetak godina nakon sustavnog uvođenja izgradnje softvera. Prvo CASE savjetovanje održano je 1989. godine, a tih su godina P. Coad i E. Yourdon objavili cjelovitu metodologiju objektno orijentiranog projektiranja IS-a (Object-oriented Analysis), J. Martin je upotrijebio akronim RAD (Rapid Application Development) da bi opisao proces razvoja softvera, a R. S. Kaplan i D. P. Norton objavili su BSC (Balanced Score Card) metodu za strateško upravljanje poslovnim sustavom. Sve su to bili poticaji koji su rezultirali brojnim temama obrađenim na CASE savjetovanjima u to vrijeme. CASE niti danas ne gubi dah, hitro se reagira na svjetske trendove na području planiranja, projektiranja i izvedbe IS-a.


Radovi, prezentacije...

Kroz tri dana trajanja savjetovanja održana su 4 seminara, 2 radionice, 6 prezentacija, a prikazano je 28 stručnih radova. Dva su rada objavljena samo u Zborniku i na CD-u savjetovanja, jer autori dr. sc. Melita Kozina, FOI, i Darije Ramljak, IBM, nisu mogli doći u Opatiju.

Čak se devet radova bavilo projektiranjem sustava. Rad Gorana Markovića, Infosistem, odnosio se metamodeliranje, Miro Frančić i Ivan Pogarčić, Veleučilište Rijeka, prezentirali su vrednovanje korisničkih zahtijeva, Mario Konecki, Zlatko Stapić i Tihomir Orehovački, FOI, obradili su razvoj aplikacija korištenjem uzoraka dizajna. Isti su autori u drugom radu prikazali OCL, dopunu jezika za modeliranje UML-a. Prof. dr. sc. Dragan Kovač, Super King, u svojem se radu založio za morfološki pristup izgradnji IS-a, ističući da je svaki IS moguće izgraditi na temelju invarijantnih, unaprijed poznatih informacija. Dr. sc. Željko Dobrović, Katarina Tomičić-Pupek i Martina Tomičić, FOI, obradili su IDEF1X notaciju za izradu poslovnih modela podataka, koja je dio porodice IDEF metoda. O implementaciji poslovnih pravila u aktivnim bazama podataka govorio je dr. sc. Kornelije Rabuzin, FOI. Konačno, u ovu grupu pripadaju još dva rada s FOI-a, „Od makro do mikro arhitektura ili obratno” prof. dr. sc. Dragutina Kermeka, prof. dr. sc. Nevena Vrčeka i Maria Koneckog te „Preslikavanje objekti/relacije pomoću HIBERNATE-a”, Željka Šmaguca, prof. dr. sc. Dragutina Kermeka i prof. dr. sc. Nevena Vrčeka. Potonji je rad zanimljiv jer se odnosi na problem razlika koje nastaju između objektnog modela koji se koristi u programiranju aplikacija i relacijskog modela koji se koristi u bazama podataka. Na određeni način, on predstavlja i vezu između skupine radova koji su okrenuti teoretskim rasporavama i skupine radova o problemima iz prakse izgradnje i vođenja IS-a.
Do viđenja

Svoju dugovječnost CASE savjetovanje treba zahvaliti i svojim autorima. Napisati rad, prirediti prezentaciju ili radionicu, sastaviti četverosatni seminar nije jednostavno. Pa što nâs autore pokreće u takvim poduhvatima? Moje je mišljenje da se tu u prvome redu radi o želji da svoja iskustva podijelimo sa što više ljudi. Držim da svako postignuće u okviru svakodnevnog rješavanja informatičkih problema u poduzeću može biti tema za rad. Vrlo je malo potrebno da se ta tema pretvori u zanimljivo izlaganje. Okruženje na CASE savjetovanju beskrajno je poticajno, a na njemu će biti prihvaćen svaki mladi neiskusni autor. Osjećaj dijeljenja svojeg znanja s drugima bit će mu poticaj da se javi još koji puta. Neki će odustati već nakon prvog rada, koji će im onda biti i jedini. Neki će odustati nakon 21 održane teme, jer će ih sirenski zov nekih drugih savjetovanja odvući iz Opatije. Neki će, poput mene i dr. Pavlića nastaviti utrku – pa tko prije odustane. Mile Pavlić je svoje pozvano predavanje završio jednostavnom, a tako bitnom porukom: Što nas dovodi u Opatiju? Potreba za znanjem i druženjem, svejedno kojim redom, ali sigurno i jedno i drugo.

CASE svoje postojanje treba zahvaliti i svome tajniku, Anti Poloniju. Predavši nas prije par godina u nasljeđe mlađem Poloniju, Mislavu, nije nas napustio. Budući da su tu i Nikola i Matija, slobodno ću parafrazirati jedan od najljepših stihova hrvatske poezije. A. G. Matoš napisao je Dok je srca, bit će i Kroacije. Pa tako, Dok je Polonija, bit će i CASE-a.

Hvala Ti, Ante i doviđenja sljedeće godine.


Jerko Žic iz Plive obradio je probleme upravljanja rizikom kvalitete usklađenog rada više računalnih sustava; Davor Brenko, Istra informatički inženjering, predstavio je Web orijentirana rješenja za turizam; a Ivan Žiger, Croatia osiguranje, predstavio je WEBCO primjer rješenja za Web prodaju osiguranja. U ovu skupinu rješenja neposredno povezanih uz praksu pripadaju rad Damira Vuka, VŠMTI Virovitica, o njegovom vlastitom inteligentnom sustavu za podršku donošenja odluka u proizvodnji, rad Borisa Žeželja, Irene Miletić i Dominika Čubranića, Veleučilište Rijeka, o razvoju Web aplikacije knjižnice Veleučilišta te rad prof. dr. sc. Nevena Vrčeka i prof. dr. sc. Dragutina Kermeka, FOI, o rješenju za lokacijske usluge i njegovim tržišnom potencijalu. S praksom su na neki način povezani i rad Borisa Draženovića, FINA, o uvođenju portfelja projekata te rad Mladena Štifića, Tecrum LLC, o razvoju stabilnog softvera u stvarnom okruženju. Potonji je rad općenito koncipiran, ali pruža nekoliko vrlo korisnih iskustvenih naputaka o razvoju softvera.

Servisno usmjerenoj arhitekturi uobičajeno je posvećena značajna pozornost. Iako Darije Ramljak, IBM, svoj rad nije prezentirao, radi se o vrijednom uratku iskusnog SOA stručnjaka. Sandro Gerić i prof. dr. sc. Neven Vrček, FIO, predstavili su modele utvrđivanja zrelosti za SOA i to kroz sedam različitih modela. Razvoj SOA aplikacija u .NET okruženju Visual Studiom 2008 pokazan je u radu Tomislava Brmonzina, Citus d.o.o., i Dobriše Adameca, Trigger d.o.o.
U tri su rada autori dali općenite preglede mogućnosti i trendova. Martina Tomičić, dr. sc. Željko Dobrović i dr. sc. Stjepan Vidačić, FOI, usporedili su tri aktualna alata za izgradnju detaljnog logičkog relacijskog modela podataka a Marijan Prević, samostalni konzultant, obradio je nove mogućnosti u razvoju poslovne inteligencije, nastale nakon preuzimanja vodećih BI dobavljača od strane IBM-a, Microsofta, Oraclea i SAP-a. Plodan FOI autorski tim: trojac Orehovački, Stapić i Konecki, prikazali su desetak Web 2.0 tehnologija.

Velibor Božić, Bilokalnik prezentirao je rad „Dinamička BSC mapa”, a BSC problematiku je u svojem radu dotaknula i dr. sc. Melita Kozina, FOI.
Još jedno u nizu svojih sjajnih predavanja o Oracle RDBMS-u održao je Zlatko Sirotić, Istra informatički inženjering.
Jedino predavanje o edukaciji održali su Marin Kaluža i Daniel Pribanić, Veleučilište Rijeka, na temu učenja i poučavanja brze izgradnje programskog rješenja.

U prezentacijama su svoja dostignuća predstavili APIS IT na području implementacije SOA uz WebSphere alat; Kristijan Zimmer, Mislav Balković i Enola Knežević informirali su o certificiranju profesionalnih informatičara u Hrvatskoj (EUCIP licenca); Marko Frohlich je predstavio tvrtku Sybase; Dejan Gambin je govorio o razvoju Internet GIS aplikacija primjenom Open source alata; o stanju integralnog sustava hrvatskog zdravstva govorili su predstavnici HZZO, Ericssona Nikole Tesle i Docte d.o.o. Posljednju je prezentaciju održao Nenad Veček, predstavivši integralni katastar komunalnih vodova.
U prvoj od dvije radionice Dejan Gambin je predstavio Open source platformu poslovne inteligencije Pentaho i njezinu primjenu u poglavarstvu grada Pule, a u drugoj su Kristijan Zimmer i Enola Knežević predstavili suvremene pristupe upravljanju sadržaja putem Weba.

Konačno, održana su i četiri seminara. Kao i uvijek, svi radovi nalaze se ovdje.

U srijedu, na već spomenutom domjenku uz podjelu nagrada posebno je naglašena vrlo bizarna činjenica. Naime, pri okupljanju sponzora za prvo CASE savjetovanje davne 1989. godine, odazvala se i riječka tvornica IVEX-Istravino s proizvodom JULISCHKA [MIJEŠANI LIKER - KOKTEL – 25 vol. % alkohola koji se proizvodi miješanjem likera od šljive i likera kruškovca (rafinirani etilni alkohol, šećer, aroma kruške, aroma šljive, umjetna prehrambena boja), pije se u raznim prigodama, na sobnoj temperaturi].

Budući da je Julischka jednako živahna kao i CASE, pili smo je u ovoj prigodi, na sobnoj temperaturi. Kao autor moram primijetiti da je ovo već drugo ovogodišnje savjetovanje koje organizira Case d.o.o. na kojem nije održana tradicionalna autorska večera. Sklon sam mišljenju da je ona potrebna, kao dodatna mogućnost razmjene mišljenja određene skupine sudionika sa zajedničkom odlikom.


Tiskovna konferencija

U utorak 3. lipnja održana je tiskovna konferencija za novinare koji su pratili kako 2. itSMF konferenciju, tako i CASE savjetovanje. Konferenciju je vodio tajnik CASE savjetovanja Ante Polonijo, a nazočili su državni tajnik u Središnjem uredu za e-Hrvatsku Igor Lučić, predsjednik HIZ-a Mladen Glasenhardt i predsjednih hrvatskoga itSM foruma Emir Tvrtković.
Tvrtković je izrazio zadovoljstvo uspjehom konferencije, kojoj je nazočilo oko 120 sudionika, ne samo iz Hrvatske već i iz susjednih zemalja. Očekuje da će ova konferencija dati dodatne poticaje osnivanju ogranaka itSM foruma u Srbiji i BiH.

Lučić je istaknuo da su ova dva događanja sastavni dio kretanja u Hrvatskoj, čime ona ističe svoju spremnost da bude i regionalna IT snaga. I Vlada RH podupire ovakvo djelovanje, jer i to nas vodi prema uspostavi informatičkog društva.

Glasenhardt je kao predsjednik HIZ-a čestitao jubilej CASE savjetovanju, dvadeset godina aktivnog sudjelovanja u razvoju IT-a u nas. HIZ je stalni suorganizator, a ove godine i glavni pokrovitelj. Kroz svoju djelatnost HIZ je značajno doprinio širenju ECDL pokreta u nas (u 5 godina više tisuća ljudi osposobljeno je za osnovno rukovanje računalima), a sada se isto nada ostvariti i na području EUCIP-a, licenciranja profesionalnih informatičara. HIZ se posebno ponosi vlastitim poslovnim prostorom uz dva tajnika, čime su stvoreni uvjeti da se još bolje djeluje na unapređenju hrvatskog IT sektora.

Riječ tajnika - Ante Polonijo

Dvadeset godina vođenja jednog savjetovanja nije mala stvar. InfoTrend je iskoristio ovaj veliki jubilej za kraći razgovor s gospodinom Antom Polonijem, tajnikom savjetovanja.

InfoTrend: Što možete reći o proteklih 20 godina?
Ante Polonijo: Raditi sve te godine bilo je prije svega zadovoljstvo. Pokretale su me stalne promjene u IT-u i brojni novi ljudi koji su pristizali na Savjetovanje. Pogled unatrag uvjerava nas da smo sudjelovali u svim trendovima, da svaku ideju možemo pratiti od teoretskog objavljivanja do praktične izvedbe.

IT: Koje probleme trebate rješavati pri organizaciji IT skupova?
AP: Ozbiljan su problem za CASE savjetovanje (ali i ostale skupove koje Case d.o.o. organizira) vlastite konferencije brojnih dobavljača na hrvatskom IT tržištu. Posjetitelji tih konferencija gube pri tome iz vida da se zatvaraju u poznato okruženje, u kojem nije moguća razmjena mišljenja, već prevladava crno-bijeli prikaz IT stvarnosti. CASE savjetovanje otvara prozore, omogućuje uvid u trendove. Nedostatak novaca ne smije biti isprika za brojne velike tvrtke da ne šalju svoje djelatnike na Savjetovanje. Skraćivanje Savjetovanja na tri radna dana trebalo bi riješiti i „problem” nedostatka vremena, jer uvijek ostaju još dva dana u tjednu za rad na svojim poslovima.

IT: Vaš pogled u budućnost?
AP: Kao izvršni organizator, Case d.o.o. nastoji uz isto trajanje Savjetovanja ponuditi što više sadržaja. Nastojimo obraditi bar dvije teme, bilo kao prošle godine, kada je održan ITIL dan, bilo kao ove godine kada je (zbog svečanijeg trenutka u povijesti CASE savjetovanja) održana posebna itSMF konferencija. Tijekom godine, Case d.o.o. na pet savjetovanja i konferencija okupi oko tisuću ljudi i omogući im neposredan kontakt kako s autorima i dobavljačima, tako i međusobno. Ta iskustva danas sveprisutni Internet nikada neće moći zamijeniti. Razmišljamo i o boljem definiranju sadržaja Savjetovanja, jer današnji naziv možda ne govori najbolje o onome što Savjetovanje pruža.


BI o CASE

Na CD-u Savjetovanja objavljeni su uređeni podaci o autorima i temama sa svih 20 CASE savjetovanja. Radi se o skupu podataka prikladnom za razudbu, pa eto do kojih se zaključaka može doći.
U samom je izvještaju sa Savjetovanja istaknut podatak da je ukupno održano 904 tema, od čega njih 41 nemaju autora (okrugli stolovi, neke prezentacije i radionice tvrtki). Preostale 863 teme održao je 371 autor; prosjek je 2,32 teme po autoru.

Na grafikonu se vidi raspodjela broja tema po autoru. Od 371 autora, njih 238 održalo je samo jednu temu, dakle 133 autora održala su preostalih 625 tema, ili u postocima 64% autora održalo je 28% tema, a 36% autora održalo je 72% tema. To znači da se manji broj autora vraća na Savjetovanje, te da je većina održala samo jednu temu. No, sedam autora koji su održali najviše tema sudjelovali su u broju tema s 20%.
Analiza nastupa tvrtki daje slične rezultate. Dok je 127 od 236 tvrtki nastupilo samo jednom, iz jedne tvrtke došle su 92 teme. Ovdje je sedam tvrtki s najviše tema održalo ukupno 288 tema, što je 33%.

Marijan Prević