Istraživanje

Najvažniji društveni aspekti odgovornosti poduzeća

Živimo u vrijeme brojnih velikih promjena vezanih uz poslovno okruženje pa se željelo dobiti mišljenje građana o tome koji su najvažniji sadržaji o kojima bi danas poduzeća u Hrvatskoj trebala voditi računa/posvetiti im punu/veću pažnju!?
Svaki je ispitanik mogao navesti najviše tri različita sadržaja koja smatra bitnima a koja zaslužuju da im se posveti posebna pažnja. U nastavku slijedi pregled za Hrvatsku, ali i najviši te najniži postotni udjel za još neke zemlje u kojima je provedeno istraživanje.
                                                           
 
hr
neke druge zemlje* %
 
  % visoko nisko
Osiguranje i stvaranje novih radnih mjesta 78 Argentina: 81 Japan: 53
Zaštita zdravlja i sigurnost radnika 59 Švedska: 59 Koreja: 23
Razumne cijene proizvoda 35 Tajland: 46 Kina: 15
Briga o socijalnim elementima 29 Rusija: 21 Italija/Švedska: 3
Pomagati/poticati obrazovanje zaposlenika 21 J. Afrika: 33 Kina: 5
Proizvoditi kvalitetne proizvode 16 Češka: 46 Italija: 22
Neprekidno brinuti o zaštiti okoliša 13 Švedska: 59 Egipat: 9
Pomagati razvoj lokalne zajednice 8 Egipat: 28 Franc. + Njem. + Ital.: 4
Ulagati u novu tehnologiju 7 Koreja: 36 Tajland: 7
Istinite reklame 7 Japan: 28 5 razl. zemalja: 4
Sudjelovati u pomaganju potrebitih u društvu 5 Turska: 29 4 razl. zemlje: 3

*Ostale zemlje su: Meksiko, Argentina, Turska, Australija, Japan, Indija, Španjolska, Brazil, SAD, Švedska, V. Britanija, Kina, Tajland, Italija, J. Afrika, Tajvan, Indonezija, Koreja, Kanada, Egipat, Francuska, Njemačka, Poljska, Češka, Rusija – GfK Roper Reports Worldwide 2008 Survey Review


Potreba osiguranja dobrih i novih radnih mjesta prioritet je u Hrvatskoj ali i većini drugih zemalja (sve preko 50%) – najviše u Argentini (81%), a najmanje u Japanu (53%). U Hrvatskoj to posebno ističu građani Like, Korduna, Banovine – 89%, Slavonije – 88%, Istre s Primorjem i Gorskim Kotarom – 86% te u Sjevernoj Hrvatskoj – 84%, dok su samo Zagreb i Dalmacija nešto manje istaknuli to pitanje (72 odnosno 61%).

Zaštita zdravlja i sigurnost radnika također je visoko  pozicionirana (isto kao  kod Švedske – najviše). Posebno su to  istaknuli ispitanici u Sjevernoj Hrvatskoj – 69%; osobe između 35 i 44 godine – 65%; te oni s nižim ali  i s najvišim obrazovanjem – po 65%.

Za formiranje cijena na razumnoj granici zainteresirana je tek trećina ispitanika u Hrvatskoj, a posebno su se za to izjasnili u Slavoniji – 46%;  pa u Lici, Kordunu i Banovini – 44%; i zatim Istri s Primorjem – 40%.

Brigu o socijalnim elementima vlastitih radnika najviše potenciraju građani Zagreba i Dalmacije (35%) te dobna skupina od 45 do 54 godine (37%) i od 55 do 64 godine (40%). Hrvatska tu odskače više od svih ostalih zemalja obuhvaćenih anketom.

Želja da poslodavac potiče/pomaže na usavršavanju/obrazovanju primjetno je niska, a nešto više je istaknuta jedino kod osoba s nižom srednjom stručnom spremom – 33% (u Slavoniji 30%), ali i kod osoba s visokom stručnom spremom – 29%.

Svjesnost o potrebi proizvodnje kvalitetnih proizvoda/davanju kvalitetnih usluga čudno je niska u Hrvatskoj, a tek se malo više  ističe jedino u Zagrebu i Istri s Primorjem – po 21%. U svjetskim razmjerima ovdje vode Česi sa 46% !

Briga o potrebi zaštite okoliša nema baš istaknuto mjesto u Hrvatskoj, a malo veće zanimanje pokazuju jedino ispitanici u Istri/Primorju – 21%. U svjetskim razmjerima vodi Švedska s 59% !

Potrebu pomaganja lokalne zajednice ponešto su više istaknuli ispitanici u dobnoj
skupini od 45 do 54 godine – 17%, u Lici, Kordunu i Banovini; te  Dalmaciji – po 13%.

Svijest o  potrebi za ulaganjem u novu tehnologiju je porazno niska u Hrvatskoj – čak  najniža, kao i na Tajlandu, a  to tek malo više ističu mladi u dobi od 15 do 24 godine – 13%, te visoko obrazovani – 14%
 
Zastupanje istine u reklamama u Hrvatskoj je na vrlo niskom mjestu, a malo više podržava to samo dobna skupina od 15 do 24 godine – 14%,  za razliku od Japanaca koji to najviše podržavaju (28%).

Posebno pomaganje od strane poduzeća/poslodavca za osobe u široj zajednici, kojima je to nužno potrebno, na dnu je ljestvice – premda kao pojedinci često aktivno sudjelujemo u raznim dobrotvornim akcijama u zemlji.


Istraživanje provela GfK Hrvatska
O istraživanju: prikazani podaci rezultat su istraživanja  na reprezentativnom uzorku  građana Hrvatske starijih od 15 godina (n= 1000); osobna anketa u kućanstvu; svibanj 2008. godine