Marek Vidovič

Ciljano internetsko oglašavanje

Tvrtka Etarget jedna je od vodećih tvrtki za ciljano internetsko oglašavanje u regiji koja svoje usluge nudi malim tvrtkama, korporativnim oglašivačima i medijskim agencijama osiguravajući im na taj način pristup širokoj mreži internetskih stranica. Kako je organizirano i što se time postiže, razgovaramo s Marekom Vidovičem, direktorom Etargeta za Hrvatsku...
InfoTrend: Predstavite nam tvrtku Etarget, osnivačku zamisao, organizaciju, rast i širenje tvrtke na međunarodnome tržištu.

Marek Vidovič: Tvrtka Etarget jedna je od vodećih tvrtki za ciljano internetsko oglašavanje u regiji koja svoje usluge nudi malim tvrtkama, korporativnim oglašivačima i medijskim agencijama  osiguravajući im na taj način pristup širokoj mreži internetskih stranica. Osnovana je 2002., a trenutačno našu  mrežu čini sedam tvrtki koje djeluju na području Srednje i Istočne Europe. Matična je tvrtka smještena u Slovačkoj, dok su ostale tvrtke regionalno razmještene u Češkoj, Poljskoj, Mađarskoj, Rumunjskoj, Srbiji, Bugarskoj i Hrvatskoj.
Tvrtka je osnovana u trenutku kada na lokalnome tržištu nije djelovalo mnogo lokalnih oglašivača, tako da smo svojom uslugom htjeli unaprijediti kvalitetu i ponudu na tržištu internetskoga oglašavanja.
U Hrvatskoj radimo s nekim od najposjećenijih portala,  kao što je tportal, Net.hr i Index.hr, a  počeli smo surađivati i s medijskim i marketinškim agencijama, što ukazuje na značajan rast našega poslovanja. Osim toga, kontinuirano radimo na unaprjeđenju vlastite ponude, podučavanju svojih klijenata, partnera, mogućih korisnika i ostalih koji su zainteresirani za suvremeno i učinkovito oglašavanje.  Također želim istaknuti kako trenutačno u pojedinim zemljama regije bilježimo bolje rezultate od Googla, a više informacija možete pogledati na našoj internetskoj stranici.

IT: Vaša je osnovna djelatnost ciljano internetsko oglašavanje. Pojasnite nam što to konkretno znači, koja je bitna razlika od uobičajenih oblika oglašavanja na Internetu – koje su njegove prednosti  u usporedbi s ostalim oblicima oglašavanja?

Vidovič: Ciljano oglašavanje pruža dodatnu vrijednost  korisnicima koji se koriste Internetom za pretraživanje oglasa, kao i tvrtkama u potrazi za mogućim potrošačima te bih stoga svima preporučio takav model  oglašavanja. Konkretno vam mogu navesti prednosti korištenja usluga tvrtke Etarget – a to su: mjerljivost kampanje i online  upravljanje kampanjom prema postignutim rezultatima ili potrebama,  (primjerice,  turistička agencija može mijenjati  i prilagođavati oglase čim sazna da su  određeni  aranžmani rasprodani).
Također bih istaknuo kako su aktualni trendovi internetskoga oglašavanja  kontekstualno i videooglašavanje, što svakako može privući pozornost  korisnika. U zemljama zapadne Europe, izdatci kontekstualnog oglašavanja daleko premašuju budžete radijskih. Istraživanja pokazuju kako je više od trećine vrijednosti  na tržištu internetskoga oglašavanja generiralo kontekstualno oglašavanje uz pomoć ključnih riječi, odnosno postavljanje oglasa uz tekst  internetske stranice u ovisnosti o njezinu sadržaju. Klasični vizualni oglasi, koji se tijekom proteklih godina u sve većoj mjeri pojavljuju  u obliku interaktivnih multimedijskih oglasnih sadržaja, čine drugu najčešću vrstu online oglasa.  Pretpostavljam kako su upravo to stavke koje privlače korisnike koji  tako uspjelo mogu promicati svoje proizvode.

IT: Kako objašnjavate činjenicu da Etarget za sada posluje uglavnom u tranzicijskim zemljama?

Vidovič: Kao što sam već napomenuo, Etarget je osnovan u Slovačkoj u trenutku kada na lokalnome tržištu i u regiji nije djelovalo mnogo oglašivača. Tada je bilo logično proširiti svoje poslovanje na zemlje iz regije, što se pokazalo izuzetno dobrim poslovnim potezom. Naša tvrtka kontinuirano unaprjeđuje svoju uslugu i širi poslovanje, tako da smo u ovome trenutku spremni za širenja i na druga tržišta. Slijedom toga, namjeravamo proširiti   poslovanje  tvrtke preko svojih europskih partnera i u nekim  zemljama južnoameričkoga tržišta. 

IT: Opišite nam proces ciljanoga internetskoga oglašavanja. Što je to kontekstualno oglašavanje,  a što "plaćanje po kliku" (PPC) i zašto je ono specifično?

Vidovič: Usluga ciljanoga oglašavanja podrazumijeva preusmjeravanje posjetitelja popularnih internetskih stranica na komercijalnu stranicu tvrtke oglašivača. Pri tome se koristi sustav naplate pay-per-click, odnosno  naplaćuje se po kliku/posjetitelju koji pristupi  stranici. Vlasnicima internetskih stranica usluga ciljanoga oglašavanja naše tvrtke omogućava generiranje dodatnih prihoda putem učinkovitijeg formata oglašavanja. Riječ je o usluzi koja je potpuno prilagođena korisniku, što u konačnici rezultira kontinuiranim rastom mreže korisnika. Naša široka kontekstualna mreža osigurava oglašivačima pristup velikomu broju  internetskih stranica i prikazivanje oglasa prema ključnim riječima te obuhvaća vodeće i najposjećenije portale i specijalizirane web-stranice. Klijentima  tako osiguravamo medijski prostor za oglašavanje proizvoda i usluga, za dodatno stvaranje prihoda putem internetskoga oglašavanja te učinkovitije iskorištavanje prostora.
Kontekstualno oglašavanje koristi se sustavom koji pregledava tekst internetske stranice i utvrđuje tematiku teksta, na osnovi čega postavlja oglas pokraj  određena članka. Kao što sam već napomenuo, usluga ciljanoga oglašavanja u osnovi preusmjerava  posjetitelje popularnih internetskih stranica na komercijalnu stranicu tvrtke oglašivača.
Plaćanje po kliku  način je naplaćivanja usluga internetskoga oglašavanja koje se većinom primjenjuje u kontekstualnome oglašavanju. Korisnici PPC usluge ne plaćaju prikazivanje oglasa, nego određen broj klikova na oglas i posjeta  stranici tvrtke.  S druge strane, oglas koji se pojavljuje na internetskoj stranici usmjeren je izravno na pojedinoga korisnika koji ju posjećuje. 

IT: Koji sektori društva i gospodarstva mogu imati najviše koristi od te vrste predstavljanja, a koji najpozitivnije odgovaraju na vašu ponudu?

Vidovič: Usluge naše  tvrtke u sedam zemalja danas koristi više od 13 tisuća poduzeća, uglavnom malih i srednje velikih tvrtki iz segmenata turizma, poljodjelstva, poslovnih i IT usluga te proizvodnje hrane i pića. Razlog je za takav pristup očit s obzirom na to da su tisuće manjih i srednje velikih tvrtki iz regije svjesne činjenice da ljudi više vjeruju informacijama s njihovih vlastitih korporacijskih stranica. Osim toga, kontekstualno oglašavanje nije skupo, a oglašivači imaju mogućnost samostalna kreiranja vlastite kampanje. Dakle, može se zaključiti kako manje i srednje velike tvrtke najbolje odgovaraju na našu ponudu jer su putem kontekstualnoga oglašavanja uspjeli privući značajan broj mogućih klijenata i potrošača.

IT: Kako predstavljate ciljano internetsko oglašavanje mogućim korisnicima i kakva su vaša iskustva s postojećim klijentima? Postoji li otpor u marketinškim odjelima tvrtki?

Vidovič: Mogućim klijentima nastojimo na jednostavan i pristupačan način prikazati provođenje promidžbene kampanje i upoznati ih sa svim prednostima ciljanoga oglašavanja. Pri tome im ukazujemo na učinkovitost i povoljnost jer za kampanju nije potrebno uložiti velika sredstva da bi se postigao uspjeh.
Osim toga, moguće klijente svakako  upozoravamo  i na činjenicu da tržište internetskoga  oglašavanja  u posljednjih nekoliko godina značajno raste. U skladu s time želim napomenuti kako agencija Bernstein Research ističe da je u 2007. za oglašavanje putem Interneta ukupno izdvojeno 45 milijardi  američkih dolara, a do kraja 2008. taj je iznos porastao na 56 milijardi  USD. Osim toga, IDC je procijenio da  se u  2008. za online oglašavanje izdvajalo gotovo 65 milijardi USD. Obje se  agencije slažu da će u sljedećih pet godina vrijednost internetskoga oglašavanja  rasti prosječnom godišnjom stopom između 15 i 20 posto. Sukladno svjetskim trendovima, kontekstualno je oglašavanje u Europi također najpopularnije.
Moram priznati da imamo zaista dobra iskustva s našim klijentima koji sve više prepoznaju prednosti kontekstualnoga oglašavanja  te bilježe dobre poslovne rezultate na što i naša tvrtka može biti ponosna. Svjestan sam činjenice da još uvijek postoje oni ljudi koji nisu upoznati s prednostima i mogućnostima internetskoga oglašavanja. Kolegama bih iz internetskoga marketinga svakako preporučio uložiti dodatne napore u podučavanje i promicanje te vrste oglašavanja među onima koji i danas zaziru od prihvaćanja nekih novih pojmova i suvremene tehnologije.  Siguran sam kako bi mnoge tvrtke i marketinški odjeli prihvatili internetsko oglašavanje kad  bi ih se valjano informiralo o svim mogućnostima i mogućim rezultatima.

IT: Kakav je odaziv i stanje u Hrvatskoj u odnosu na druge zemlje u kojima Etarget posluje?

Vidovič: Mislim da ljudi sve veću pozornost poklanjaju internetskomu oglašavanju te da sve više prepoznaju vrijednost naše usluge. Što se tiče Hrvatske, činjenica je da na području internetskoga oglašavanja ima dovoljno mjesta za daljnji razvoj,  stoga mislim kako će korištenje i poslovanje preko Interneta u Hrvatskoj u budućnosti bilježiti još bolje rezultate i  time se približiti najboljim primjerima na svjetskoj razini.
Također želim istaknuti kako je ubrzan rast naše kontekstualne oglašivačke mreže, koja trenutačno u  Hrvatskoj obuhvaća 215 internetskih stranica, dostigla  brojku od 17  milijuna dnevno prikazanih oglasa. Etarget je od svojega osnutka izgradio regionalnu mrežu s više od 13 tisuća tvrtki, a naši se oglasi danas prikazuju na više od pet tisuća internetskih stranica.

IT: Jesu li mjerljivi rezultati ciljanoga internetskoga oglašavanja? Postoje li procjene koliko je takvo oglašavanje financijski isplativije od drugih oblika?

Vidovič: Rezultati ciljanoga oglašavanja svakako jesu mjerljivi. Postoje mnogi načini i alati mjerenja rezultata, no najbolji je način mjerenja provjera zadovoljstva klijenata provedenom kampanjom. Ako oglašivač registrira veći broj posjetitelja svoje internetske stranice, ako se povećala prodaja ili je ostvareno više kontakata s mogućim partnerima, može se zaključiti da je promidžbena kampanja bila uspjela.
Cijene oglašavanja na Internetu ovise o samome načinu i obliku oglašavanja koja se koristi. Cijene kontekstualnoga ili Pay-per-click oglašavanja potpuno se razlikuju od drugih oblika oglašavanja, poput grafičkih oglasa- bannera.

IT: Kako aktualna gospodarska kriza utječe na internetsko oglašavanje? Možete li nam prenijeti vaša iskustva?

Vidovič: Posljedice se financijske krize  mogu osjetiti na mnogim tržištima u  regiji. Tvrtke počinju shvaćati da moraju biti učinkovitije u svojem  marketinškom djelovanju  i strogo paziti na marketinški  budžet. U razdoblju će recesije potrošači dobro promisliti prije negoli potroše  svoj novac. Marketinški su odjeli,  pogotovo u međunarodnim tvrtkama,  toga  svjesni te traže rješenja kako bi ovo razdoblje preživjeli bez većih posljedica.
Kod oglašavanja putem  Interneta, bitno je znati što se događa kada posjetitelj klikne na link iz oglasa te kako se posjete mogu mjeriti.  Osim toga, kontekstualno oglašavanje u  trenutcima svjetske gospodarske krize sve više dobiva na značaju jer je Internet najisplativiji način oglašavanja,  što brojnim tvrtkama danas  postaje bitan čimbenik u osmišljavanju marketinškoga plana i raspodjeli sredstava.
Zaista vjerujem kako gospodarska kriza ne će utjecati na naše poslovanje te da ćemo i dalje bilježiti dobre poslovne rezultate. Nepovoljni bi ekonomski uvjeti mogli eventualno usporiti tržište internetskoga oglašavanja,  no bez obzira na to mislim kako ulaganje u internetsko oglašavanje ima budućnost.

IT: Koje su novosti u ponudi Etargeta? Kakvi su vam planovi za budućnost?

Vidovič: Svoje usluge i proizvode uvijek usavršavamo i prilagođavamo potrebama naših korisnika. Među novostima iz naše ponude izdvojio bih mogućnost postavljanja slike proizvoda uz tekstualne oglase, što klijentima omogućava lakše privlačenje posjetitelja na internetske stranice oglašivača. Nedavno smo pokrenuli vlastiti blog (blog.etarget.hr) gdje će naši klijenti, mogući partneri te svi zainteresirani za oglašavanje putem Interneta imati priliku upoznati se s najnovijim trendovima na tržištu kontekstualnoga oglašavanja i našim  novim uslugama. Osim toga, u veljači smo ove godine pokrenuli uslugu isplaćivanja fizičkih osoba za male medijske partnere, što znači da naši partneri mogu biti i fizičke osobe, a ne samo  tvrtke.
Također smo osmislili dva nova oblika internetskoga oglasa: „Webshop Ads“ i videooglas. Webshop Ads namijenjen je  oglašivačima koji  se bave online trgovinom, dok je videoaplikacija uz tekstualni oglas namijenjena blogerima i malim oglašivačima koji imaju potrebu za redovitim objavljivanjem videosadržaja.
U budućnosti namjeravamo zadržati vodeći položaj u regiji  i nastaviti s radom na unaprjeđenju vlastite ponude, podučavanju svojih klijenata, partnera, mogućih korisnika i ostalih koji su zainteresirani za suvremeno i učinkovito oglašavanje.
www.etarget.hr