15 godina Tehnološkoga parka Zagreb

Snaga je samo u poduzetnicima

Prije 15 godina osnovan je i počeo djelovati tehnološki park koji se najprije zvao KONČAR-Tehnološki park d.o.o., a nakon 4 godine rada došao je u vlasništvo Grada Zagreba i postao Tehnološki park Zagreb d.o.o. (TPZ). Time je počelo ozbiljnije izgrađivanje poduzetničke infrastrukture i poticanje razvoja poduzetništva u Zagrebu i u cijeloj Hrvatskoj...
Mnogi ljudi ne znaju što je to  tehnološki park, što nije čudno jer, na žalost, živimo u društvu u kojem se jako malo zna o gospodarstvu, razvoju, konkurentnosti i inovacijama. A sve je to vezano uz djelatnost Tehnološkoga parka Zagreb. TPZ je  poduzeće u vlasništvu Grada Zagreba – s oko 1300 m2 poslovnoga prostora – osnovano sa zadatkom poticanja  poduzetništva i privatne inicijative na području razvoja proizvoda i visokih tehnologija i kao inkubator pomaže malim poduzetnicima. 
Kada govorimo o Tehnološkom parku Zagreb, naša snaga nije u zgradi (to je još uvijek baraka na Trešnjevci) ili u skupoj opremi (ne postoji). Snaga je samo u poduzetnicima i njihovim rezultatima.
U svečanim se trenutcima godišnjica obično napravi sažetak svega  što je u nekom razdoblju postignuto pa ćemo istaknuti najbitnije:

■ 0 (nula) patenata dobivenih za inovativne proizvode ■ 25 – 40 novih proizvoda koji se svake godine kreiraju, proizvedu i plasiraju na tržište ■ izvoz u gotovo 30 zemalja svijeta ■ preko 4.000 polaznika na  seminarima Parka ■ 81 nagrada osvojena na svim izložbama inovacija u svijetu i u zemlji (od Pittsburgha do Kuala Lumpura) ■  21 državno, društveno, gospodarsko i znanstveno priznanje (Zlatna kuna, Orden Danice, nagrade Hrvoje Požar,..) ■  50 poduzeća koja su prošla ili su još uvijek u TPZ-u ■ osnovan prvi inovativno-razvojni klaster u Hrvatskoj ■ izdano 6 poslovnih knjiga za poduzetnike i menadžere ■ objavljeno stotine članaka o poduzetništvu itd.
   
Po tim  smo rezultatima daleko najbolji tehnološki park u Hrvatskoj, a zasigurno jedan od najboljih u Srednjoj Europi.
Tehnološki se park razvijao u krajnje teškim i turbulentnim uvjetima u kojima se stvaralo novo gospodarstvo i novo poduzetništvo, a oko nas su tutnjile nevjerojatne promjene i povijesni procesi. Iako nismo mogli utjecati na opća društvena zbivanja, sva su ta zbivanja djelovala na nas, naše poduzetnike, njihov poslovni život, njihove i naše uspjehe, probleme, a često i poslovne poraze. To nam je dalo priliku da kroz naš Tehnološki park, kao u jednom malom laboratoriju,  proučavamo procese koji su se odvijali oko nas. 
Dobro smo upoznali kako naše gospodarstvo djeluje, uočili sve devijacije, sve pogrješke koje su učinjene i koje se u tim procesima i dalje čine. I mislim da na osnovi toga možemo reći da dobro poznajemo sve dobre i loše strane našega poduzetništva i znamo što bi trebalo napraviti da bude bolje. Međutim, moramo istaknuti da sve ocjenjujemo na osnovi jednoga mjerila  - a to je kako povećati naše izvozne mogućnosti kroz stvaranje na znanju zasnovanih poduzeća i kroz razvoj novih proizvoda konkurentnih na stranome tržištu.
Pokraj svih problema i kriza koje su se odvijale u našem okruženju nastojali smo da u našoj maloj zajednici, našem „malom brodu na olujnome moru“, vladaju još uvijek pravila civilizirana ponašanja, poslovne etike, međusobna cijenjenja i poštovanja, prijateljstva i suradnje. To su sve pravila koja je današnje napredno vrijeme pregazilo, ali ponosni smo da se u nas takva pravila poštuju.

O tih 15 godina u kojima se stvarala povijest izdali smo knjigu, jer vjerujem da mi, sudionici tih burnih vremena rasta i razvoja, imamo dužnost tu povijest zabilježiti i to ne samo kroz suhoparne činjenice, kakve će skupljati znanstvenici za kojih desetak godina, nego i kroz priču kako smo to radili i kako smo to doživjeli.

I na kraju možemo reći da je za dobar tehnološki park potrebno imati hardver i softver. Hardver su zgrade, oprema, Internet i slično. Softver je znanje, iskustvo, oduševljenje, srce  i ljubav za taj posao.
Hardver se može kupiti, znanje i iskustvo može se steći, ali srce morate imati.
Imate ga ili nemate. I to je sve.
                                                                  Marijan Ožanić
                                                                  m.ozanic@raza-tpz.hr
www.raza-tpz.hr