LC konferencija Panorama 2009.

Ovogodišnja konferencija SPI korisnika u organizaciji tvrtke LIBUSOFT CICOM d.o.o.,  u dobroj je radnoj atmosferi i ugodnome druženju okupila oko tristotinjak sudionika koji su se  upoznali s novim znanjima koja će im koristiti u budućem poslovanju...
Konferencija SPI korisnika koja je održana 24. i 25. 9. 2009. u zagrebačkoj Panorami uključila je i sudionike iz organizacije koji nisu korisnici sustava poslovnih informacija. Prvoga su pretkonferencijskoga dana predavanja održana u devet radionica (radionica I - obračun plaća i drugoga dohodka; radionica II - upravljanje stambenim zgradama; radionica III - provođenje postupka javnih nabava; radionica IV - vođenje zajedničke baze partnera; radionica V - upravljanje nepokretnom imovinom; radionica VI – veleprodaja i maloprodaja; radionica VII - učinkovita naplata potraživanja; radionica VIII – Nove funkcije i izvješće u Salda konti; radionica IX – uredsko poslovanje i digitalna uprava).  Radionice su se održavale istodobno i svaki je od prijavljenih sudionika mogao sudjelovati na jednoj od njih. Prvi je dan konferencije završio zajedničkim sadržajem o komunikacijskim vještinama.
Nakon otvaranja plenarnoga rada konferencije, drugoga su dana svi sudionici konferencije bili upoznati s novostima u LC projektima i tehnologijama, novostima u sustavu proračuna i planiranja za 2010. i posebnim porezom na plaću, mirovinu i ostale primitke. Poslije  kratke stanke, rad se nastavio po radionicama (radionica XI - Integralno proračunsko računovodstvo; radionica XII - komunalni informacijski sustav; radionica XIV - nove funkcije i izvješća u salda konti; radionica XV -sistemsko-tehnička podrška). Osim kvalitetnih predavanja po radionicama, treba spomenuti i predavanja o novim uvjetima upravljanja u jedinicama lokalne samouprave. U svezi s tim organizirana je i specijalistička radionica za župane, gradonačelnike i načelnike na kojoj su stručni predavači govorili o nizu najaktualnijih tema i problema s kojima se čelnici jedinica lokalnih samouprava danas svakodnevno susreću, a organizaciji radionice priključila se i Udruga gradova te Hrvatska zajednica županija.
U programu rada konferencije u radionici XIII, drugoga dana konferencije, raspravljalo se o sljedećim temama: dvojbe i analize mogućega preustroja jedinica lokalne samouprave; prava i obveze župana, gradonačelnika i načelnika nakon lokalnih izbora 2009.; dvojbe u primjeni propisa o ovlastima izvršnih i predstavničkih tijela u JLP(R)S;
službenički odnosi u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; plaće dužnosnika, službenika i namještenika u lokalnoj samoupravi; primjena novih propisa o upravnome postupku i uredskome poslovanju; prikaz Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o koncesijama; neposredne ovlasti gradonačelnika i načelnika u komunalnome gospodarstvu; smjernice za reformu komunalnoga gospodarstva; digitalno upravljanje procesima u jedinicama lokalne samouprave.
Na radionici su o navedenim temama govorili: Štefanija Kasabašić, dipl.iur.  i savjetnica pučkoga pravobranitelja RH, Desanka Sarvan, dipl.iur i pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu Istarske županije, Maja Lukeš-Petrović, dipl.iur i dipl.politolog, savjetnica za proračun i suradnik LIBUSOFT CICOMA, Katica Burian, dipl.oec, ovlaštena računovotkinja i direktorica Sektora implementacije LIBUSOFT CICOMA. Po završetku izlaganja predavača, sudionici su postavljali pitanja i raspravljali o vlastitim iskustvima o dotičnoj problematici te mogućim rješenjima, a kraj je konferencije popraćen bogatom nagradnom igrom za ustanove i sudionike konferencije.It174