VIJESTI

Razvojna agencija Zagreb

Mjera sufinanciranja konzultantskih usluga putem vaučera – pomoć razvoju poduzetništva...
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo (HAMAG) u sklopu provedbe Projekta «Mreža konzultanata», u suradnji s odabranim partnerskim institucijama i konzultantima provodi Mjeru sufinanciranja konzultantskih usluga. To je jedna od bitnih mjera državne potpore za ostvarenje ciljeva usmjerenih ka razvoju poduzetništva.
Korisnici su konzultantskih usluga mali i srednji poduzetnici početnici (do dvije godine poslovanja) i u fazi razvoja (koji posluju dulje od dvije godine).

Može se sufinancirati:
• Izradba studije izvedivosti i ulagačke studije
• Poslovno planiranje i izradba poslovnoga plana
• Stvaranje novoga poslovnoga pothvata
• Dijagnostika stanja poslovanja
• Strateški razvoj poslovanja
• Upravljanje financijama
• Pristup izvorima financiranja
• Proizvodni sustavi i postupci
• Organizacijski ustroj i upravljanje ljudskim potencijalima
• Marketing
• Internacionalizacija poslovanja
• Preustroj poslovanja
• E-business

Sufinancirane konzultantske usluge nude i obavljaju samo oni konzultanti koji su certificirani od strane HAMAG-a te u trenutku izvođenja usluge imaju vrijedeći certifikat. Trenutačno je na području Hrvatske oko 80 konzultanata s vrijedećim certifikatom, dok ih je na području Zagreba 24. Krajem listopada 2009. bit će objavljen Javni poziv za treći krug certificiranja novih i recertificiranja postojećih kozultanata.
Popis i kontaktni podatci konzultanata nalaze se na web-stranicama HAMAG-a. (http://www.hamag.hr/konzultant-popis.asp ).
 Uloga Razvojne agencije Zagreb-TPZ:
Razvojna je agencija odabrana od strane HAMAG-a za provedbu Mjere na području Grada Zagreba. Agencija kao Partnerska institucija (PI) jest ulazna točka na kojoj se korisnici uključuju u Mjeru. Popis se partnerskih institucija u Hrvatskoj nalazi na web-stranicama HAMAG-a. (http://www.hamag.hr/popis-PI.asp ).
Konzultant–organizator (zaposlen u PI) je osoba koja u ime HAMAG-a provodi Mjeru. Procjenjuje opravdanost korištenja usluga za svakoga mogućega Korisnika i izdaje Korisniku Vaučer upućujući ga na registar certificiranih konzultanta HAMAG-a, iz kojeg korisnik izabire pružatelja usluge.
U Razvojnoj je agenciji Zagreb – TPZ kao konzultant-organizator imenovan Saša Grozdanić, dipl.inž. - 01/3667-149 ili  099/3667-149
U gotovo 2 godine koliko projekt traje, preko Razvojne je agencije Zagreb ostvareno više od 30 projekata s prosječnim iznosom vaučera 7.600,00 kn.
Oko 40% poduzetnika uključenih preko nas bili su poduzetnici početnici, a najčešća je konzultantska usluga bila izradba poslovnih i ulagačkih planova..

Postupak sufinanciranja:
Uključivanje se ciljnih skupina Korisnika u Mjeru sufinanciranja konzultantskih usluga odvija kroz sljedeće korake:
1.      poduzetnik dolazi u Razvojnu agenciju Zagreb. Konzultant-organizator dijagnosticira
         problem i predlaže vrstu konzultantske usluge
konzultant-organizator upućuje poduzetnika na certificiranoga konzultanta
poduzetnik odabire konzultanta iz Registra konzultanata
poduzetnik stupa u kontakt s konzultantom i dogovara se plan savjetovanja
konzultant izrađuje Plan savjetovanja i izdaje Ponudu
konzultant-organizator izdaje korisniku vaučer, na osnovi Ponude i Plana savjetovanja
konzultant obavlja uslugu, a poduzetnik ju plaća u cijelosti
vaučer potvrđuju konzultant i konzultant-organizator
poduzetnik na osnovi vaučera podnosi HAMAG-u Zahtjev za isplatu subvencije
poduzetnik uz Zahtjev dostavlja i drugu traženu dokumentaciju
HAMAG obavlja plaćanje usluge poduzetniku u visini od 50% plaćene usluge

Iako se na prvi pogled postupak čini složenim, kroz sve vas te korake prati konzultant–organizator koji nadzire cijeli  proces, brine se za dogovorene rokove  i prateću dokumentaciju koja se prilaže uz Zahtjev za isplatu subvencije.