Rješenje za poslovnu analitiku

Omega Analitički centar jest primjer kako se na kvalitetno poslovno rješenje nadograđuje sustav za poslovnu analitiku ili poznatiji kao BI sustav...
Današnje je poslovanje podložno brzim i čestim promjenama kako na području organizacije poslovnih procesa tako i na području upravljanja i rukovođenja tvrtkom. Točne su i pravodobne informacije nezaobilazan preduvjet za svaku tvrtku koja danas želi konkurirati na tržištu te su one osnovni resursi koje svaka organizacija mora imati na raspolaganju.
Omega software d.o.o. nudi poslovno-informacijski sustav koji pruža cjelovitu informatičku infrastrukturu i  rješenja za podršku, praćenje i upravljanje poslovanjem. Rješenje koje je tvrtka Omega software razvila tijekom godina domaći je brand, što je svakako jedna od prednosti kojom se diferenciraju na tržištu, a daje im mogućnost potpuno prilagoditi sustav poslovnomu modelu i zahtjevima pojedinoga korisnika.
Napredak i širenje neke tvrtke svakako će povećati opseg poslovanja i transakcijâ koje je potrebno bilježiti i analizirati, a uvođenjem Imperios sustava osigurana je vrhunska informatička platforma za rast.

Na što se usredotočiti u poslovnoj analitici?
Imperios je rješenje za upravljanje i nadzor poslovanja tvrtke koji će povezati poslovne funkcije financija, nabave, prodaje, skladišta, servisa i ljudskih resursa u cjelinu u kojoj su sve operacije trenutačno vidljive, a izvješća, kao i analize ključnih pokazatelja poslovanja, uvijek potpuno ažurna.
Potpuna ažurnost i sustavnost unošenja svih bitnih podataka kao posljedica integracije svih dijelova tvrtke daje mogućnost višedimenzionalnih i prilagodljivih analiza podataka koje će značajno olakšati posao pri donošenju novih poslovnih odluka.
Velik broj tvrtki još uvijek koristi nepregledne IT sustave zasnovane na zastarjelim tehnologijama pa ih funkcionalnosti koje bi mogli dobiti pomoću analitičkoga sustava potiču ozbiljno razmisliti o promjeni postojećega  ERP rješenja.
Najčešće se to događa kada više ne mogu naći odgovore na pitanja poput:
Koji su artikli u našoj ponudi najisplativiji – kakav je odnos nabavne cijene, troškova promidžbe te ostvarene prodajne cijene nakon rabata?
Kako prepoznati najveće generatore troškova, kako usporediti troškove prema poslovnicama, odjelima i djelatnicima i kako u velikoj količini podataka uočiti troškove koji odstupaju od uobičajenih?
Odgovore na prethodno navedena pa i mnoga druga pitanja koja se nameću u svakodnevnome radu više nije potrebno danima ili tjednima tražiti ni preobličavati u čitljiva izvješća, nego je potrebno dugoročno ulagati u  poslovni sustav koji će omogućiti da se odgovori dobiju trenutačno... jednim klikom mišem!
Analitički centar kao rješenje za poslovnu analitiku jest okruženje koje korisnicima pruža ujedinjen pogled na sve izvore poslovnih podataka dostupne kroz cijeli informacijski sustav i ključni je dio Imperios informacijskoga rješenja za tvrtke usredotočene na trgovinu, distribuciju ili pružanje usluga.
Najznačajnije prednosti u odnosu na uobičajen izvještajni podsustav jesu interaktivnost i prilagodljivost – fokus je u potpunosti na pripremi podataka koje korisnici žele analizirati, a ne na unaprijed zadanim varijacijama izvješća.
Poslovna je analitika namijenjena prije svega onim mjerodavnim osobama koje su ključni donositelji poslovnih odluka u svojem svakodnevnom okruženju.
Prilagodljivost i jednostavnost, kojima je moguće prilagođavati poglede na podatke, omogućuju pravodobnu informiranost djelatnika na ključnim funkcijama (voditelji odjela, menadžeri tvrtke).
Velika količina podataka pohranjenih u ERP sustavu mora biti pravilno organizirana i filtrirana kako bi mogli uočiti iznimke – bitne indikatore koji bi mogli lako promaknuti u nepreglednim izvješćima.
Iznimno je bitna stalna prisutnost vremenske dimenzije u svim pregledima Analitičkoga centra. Svaki je podatak zabilježen s vremenskom oznakom kako bi korisniku bila dostupna analiza promjene vrijednosti indikatora tijekom vremena.
Takav sustav nije preduvjet za opstanak, ali je nužan za kvalitetan i kontinuiran rast tvrtke.


Omega software

je hrvatska tvrtka osnovana 2001. te od samoga početka svoje poslovanje zasniva na razvoju i integraciji cjelovitih IT rješenja. Svim svojim klijentima nudi cjelovito rješenje i svu prateću uslugu koja je nužna da bi isporučili poslovno rješenje koje je potpuno prilagođeno poslovanju korisnika. Prodajni proces te projekt implementacije uključuju podrobnu analizu stanja svih poslovnih procesa u tvrtki pojedinoga klijenta, implementaciju poslovnoga rješenja po mjeri, razvoj specifičnih komponenti, podučavanje korisnika programa i, naravno, kontinuiranu podršku.
Cilj je Omege software-a sa svakim klijentom ostvariti onu razinu partnerstva kojom obje strane dobivaju win-win situaciju.
Svojim je dosadašnjim radom Omega software stekla veliko iskustvo te je glavna karakteristika koja se danas ističe velika koncentracija znanja na području poslovnih procesa obuhvaćenih Imperios poslovnim rješenjem namijenjenim za tvrtke koje se bave trgovinom, distribucijom i pružanjem usluga.
Trenutačno u Omegi software radi više poslovnih savjetnika nego razvojnih inženjera, što odražava potrebe njihovih klijenata - softverska platforma i tehnologija neupotrebljivi su alati ako nisu usklađeni s poslovnim procesima i ciljevima korisnika. Stalni je tržišni uspjeh i rast posljednjih godina (oko 40%) dokaz da je početna vizija tvrtke, koja će nuditi kompleksna IT rješenja potpuno prilagođena korisnicima, bila ispravna i isplativa.


Omega software d.o.o.
tel    + 385 1 6659 780
fax   + 385 1 6659 781
info@omega-software.hr
www.omega-software.hr