Poslovna izvrsnost - uvodni članak u temu

Poslovna izvrsnost u teoriji i praksi

Još početkom prošle godine malo je tko mogao predvidjeti razmjere svjetske financijske krize koja je umnogome obilježila svjetska gospodarska kretanja. Početak nove godine donosi nam strepnju, najave novih otkaza, restriktivna predviđanja očekivanih prihoda. Veliki broj menadžera najavljuje početak značajnih promjena u poslovanju, restrukturiranju, konsolidacijama i slično. Déjà vu? Ponovno sve nalikuje pripremama za protupožarnu sezonu u kojoj se po tko zna koji puta pripremamo za gašenje pojedinačnih požara, ne razmišljajući pri tome o uzrocima pojave tih požara, a još manje o načinima nj
Malo je tko danas spreman
predvidjeti što će se događati
u budućnosti. Je li 2009. godina
stagnacije, a 2010. godina izlaska iz krize? Što nam donose godine koje dolaze? Kako će naša organizacija poslovati u novonastalim uvjetima?
Pitanja su to koja ne traže precizan odgovor, već sveobuhvatnija promišljanja o našem mjestu i ulozi na svjetskoj gospodarskoj sceni. Svi mi danas djelujemo u tom globalnom kontekstu, bez obzira što nam je trenutni horizont  ograničen na lokalno tržište.

U tom globalnom kontekstu jedan od najviših prioriteta, ali i ključni izazov koji se postavlja pred menadžment neke organizacije, postaje učinkovita provedba strategije poslovanja.
No, pretvaranje strategije u konkretne akcije traži puno više od pukog definiranja jasne vizije i iskazivanja kolektivne volje za ostvarenje iste. Ono što današnji menadžeri i njihove organizacije trebaju jest razumijevanje i svijest o tome što čini izvrsnost izvedbe u poslovanju i što je potrebno poduzeti kako bi se ona i ostvarila.

Što je to poslovna izvrsnost (Business Excellence)?
Ukoliko do sada niste upoznati s pojmom poslovne izvrsnosti, bit ćete zasigurno upoznati u skoroj budućnosti. Vlade država članica Europske unije predane su poticanju kako profitnih, tako i neprofitnih organizacija, za korištenje modela poslovne izvrsnosti koji je razvila EFQM – European Foundation for Quality Management. Što god mi mislili ili vjerovali o pojmovima izvrsnosti ili kvalitete, njihovo vrijeme definitivno dolazi.
No, kako u stvari definiramo poslovnu izvrsnost? EFQM definira izvrsnost kao najbolju praksu u upravljanju organizacijom i postizanju rezultata. Istinski izvrsne organizacije su one koje teže zadovoljiti sve zainteresirane strane (stakeholders1) onime što postižu, načinom na koji to postižukao i onime što mogu postići te uvjerenošću da će ostvareni rezultati biti održivi i u budućnosti.

EFQMOvo je, naravno, dovoljno teško i u dobrim vremenima. Održati izvrsnost u uvjetima rastuće globalne konkurencije, brzih tehnoloških inovacija, stalnih promjena procesa, u uvjetima nepovoljnih ekonomskih kretanja, zahtjevnom društvenom i korisničkom okružju, postaje sve teže.
Prepoznajući te izazove, stvorena je Europska fondacija za upravljanje kvalitetom – EFQM, sa svrhom promidžbe suvremenih pristupa za upravljanje europskim organizacijama, a koji će dovesti do održive izvrsnosti. Ukratko, poslovna izvrsnost, bila ona vezana uz Model izvrsnosti EFQM
 li neki drugi pristup, kao primjerice TQM (Total Quality Management), predstavlja sveukupno poboljšanje izvedbe neke organizacije.
Kako bi bolje razumjeli pojam poslovne izvrsnosti, pozabavit ćemo se Modelom izvrsnosti EFQM koji je zasnovan na temeljnim konceptima izvrsnosti.

Temeljni koncepti izvrsnosti (Foundamental Concepts)
Biti izvrstan zahtijeva potpunu predanost vodstva i prihvaćanje Temeljnih koncepata koje čini skup načela na kojima organizacija temelji svoje ophođenje, aktivnosti i inicijative. Kada organizacija prihvati ta načela u praksi, ona otvara pristup
održivoj izvrsnosti.
Načela Temeljnih koncepata izvrsnosti su:
- Usmjerenost na rezultate – Izvrsnost je postizanje rezultata koji oduševljavaju sve stakeholdere neke organizacije.
- Usredotočenost na korisnika – Izvrsnost je stvaranje održive vrijednosti za korisnike.
- Vođenje i stalnost svrhe – Izvrsnost je vizionarsko i nadahnjujuće vodstvo, upotpunjeno stalnošću svrhe.
- Upravljanje kroz procese i činjenice – Izvrsnost je upravljanje organizacijom kroz skup međuovisnih i međusobno povezanih sustava, procesa i činjenica.
- Razvoj i uključenost ljudi – Izvrsnost je povećavanje doprinosa zaposlenika kroz njihov razvoj i uključenost.
- Neprekidno učenje, inovacije i poboljšanja – Izvrsnost je preispitivanje trenutnog stanja i poticanje promjena korištenjem učenja koje razvija inovacije i prilike za poboljšanja.
- Razvoj partnerstva – Izvrsnost je razvoj i održavanje partnerstva koje stvara dodanu vrijednost.
- Društveno odgovorno poslovanje – Izvrsnost je premašivanje minimalnog regulatornog okvira u kojem djeluje organizacija te težnja razumijevanju i odgovoru na očekivanja zainteresiranih strana u društvu.

(cijeli tekst u pročitajte u PDF verziji Infotrenda 166)

Gordan KolakAutor Gordan Kolak djeluje kao poslovni savjetnik, u području planiranja, implementacije, nadzora i upravljanja strategijom poslovnih sustava. Profesionalnu karijeru započeo je u oružanim snagama RH, a nastavio na vodećim pozicijama u državnoj službi, međunarodnim organizacijama te kasnije kao direktor renomiranihhrvatskih IT kompanija.
Posjeduje iscrpno iskustvo na području definiranja poslovne strategije i politike poduzeća, konsolidacije i restrukturiranja poslovanja odlučivanja o poslovnoj politici i ciljevima, organizaciji poslovanja i dr.