Ostvarenje zacrtane strategije

Razvoj širokopojasnog pristupa Internetu u Republici Hrvatskoj

Prema usporednom izvještaju nezavisne konzultantske kuće Cullen International o tržištima elektroničkih komunikacija i informacijskog društva zemalja Jugoistočne Europe, iz siječnja 2008. godine, Hrvatska je s postotkom od 8,71 posto gustoće korisnika širokopojasnih priključaka Internetu u odnosu na broj stanovnika bila vodeća zemlja u Jugoistočnoj Europi.
Uvažavajući činjenicu kako na području razvoja širokopojasnog Interneta pred Republikom Hrvatskom stoje novi izazovi, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture te Središnji državni ured za e-Hrvatsku potaknuli su izradu nove Strategije razvoja širokopojasnog pristupa Internetu kojom će se utvrditi strateški ciljevi za predstojeće razdoblje.
Vlada Republike Hrvatske usvojila je 13. listopada 2006. godine Strategiju razvoja širokopojasnog pristupa Internetu u Republici Hrvatskoj do 2008. godine s ciljem smanjenja jaza između Hrvatske i zemalja Europske unije u pogledu razine gustoće (penetracije) širokopojasnih priključaka Internetu. Stoga je postavljen ambiciozan cilj dostizanja razine gustoće od najmanje 12 posto, odnosno broj od najmanje 500.000 širokopojasnih priključaka do kraja 2008. godine.

Prema službenim podacima Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, u Republici Hrvatskoj je do 30. rujna 2008. dostignut broj od 623.342 širokopojasnih priključaka Internetu, od kojih 488.210 putem nepokretnih mreža, a 135.132 putem pokretnih. Time je dostignuta razina gustoće širokopojasnih priključaka Internetu od 14,05 posto, te za tri mjeseca prije zacrtanog roka premašen ključni cilj Strategije razvoja širokopojasnog pristupa Internetu u Republici Hrvatskoj do 2008. godine Vlade Republike Hrvatske i svorena kvalitetna osnova za nastavak razvoja informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.
Usporedbe radi, u Republici Hrvatskoj je 2003. godine zabilježen je broj od 4400 korisnika širokopojasnog Interneta, odnosno razina gustoće od 0,1 posto korisnika u odnosu na broj stanovnika. Od navedene godine do danas bilježi se neprestano visok rast broja korisnika širokopojasnog Interneta u Republici Hrvatskoj.

Poticanje razvoja širokopojasnog Interneta u cilju smanjenja digitalnog jaza
Međutim, ostvarenje zacrtanog broja korisnika širokopojasnog Interneta, odnosno gustoće korisnika, nije jedini vidljivi rezultat u provedbi Strategije razvoja širokopojasnog pristupa Internetu u Republici Hrvatskoj do 2008. godine. Naime, Vlada Republike Hrvatske je u razdoblju od 2006. godine do danas poticala razvoj širokopojasnog Interneta na otocima, područjima posebne državne skrbi i brdsko-planinskim područjima. Tako je Vlada Republike Hrvatske do kraja prošle godine izdvojila oko 56 milijuna kuna za razvoj širokopojasnog Interneta, pri čemu je 20 milijuna kuna utrošeno na projekt e-otoci te oko 20 milijuna kuna za projekt razvoja širokopojasne infrastrukture na područjima posebne državne skrbi i brdsko-planinskim područjima. Na tim je područjima do 30. studenog 2008. godine priključeno 11.270 novih korisnika, a za nastavak projekta već su osigurana dodatna sredstva u iznosu od 16,13 milijuna kuna.

Komparativna perspektiva
Prema usporednom izvještaju nezavisne konzultantske kuće Cullen international o tržištima elektroničkih komunikacija i informacijskog društva zemalja Jugoistočne Europe, iz siječnja 2008. godine, Hrvatska je s postotkom od 8,71 posto gustoće korisnika širokopojasnih priključaka Internetu u odnosu na broj stanovnika bila vodeća zemlja u Jugoistočnoj Europi.

Istovremeno, sukladno podacima ovog istraživanja, Republika Hrvatska još uvijek zaostaje za prosjekom zemalja članica Europske unije, koji je u siječnju 2008. godine iznosio 20,00 posto. Ipak, pojedinačno promatrajući, zabilježeni su bolji rezultati u usporedbi s pojedinih zemljama članicama, poput Bugarske (7,60 posto) i Poljske (8,40 posto) te približno jednaki rezultati sa Slovačkom (8,80 posto), Grčkom (9,10 posto) i Rumunjskom (9,80 posto).

Daljnji razvoj širokopojasnog pristupa Internetu
Do danas ostvareni rezultati na razvoju širokopojasnog Interneta, kao ključne infrastrukture informacijskog društva, ukazuju na značajan napredak na ovom području.
Uspješnom provedbom Strategije razvoja širokopojasnog pristupa Internetu u Republici Hrvatskoj do 2008. godine i ostvarivanjem njezina ključna cilja od dostizanja broja od 623.342 priključaka sa širokopojasnim pristupom Internetu do kraja rujna 2008. godine, Vlada Republike Hrvatske ubrzala je razvoj ovog segmenta gospodarstva po uzoru na zemlje Europske unije. Imajući u vidu kako je Internet glavna pokretačka okosnica informacijskog društva, iznimno je važno učiniti ga dostupnim svim građanima, neovisno o njihovim posebnostima. U tom kontekstu treba istaknuti kako je izgradnja odgovarajuće širokopojasne infrastrukture važna i za omogućavanje elektroničke komunikacije građana, gospodarstva i uprave.

Gore navedeno posebno je važno imajući u vidu kako nedovoljna dostupnost širokopojasne infrastrukture dovodi do digitalnog jaza (engl. digital divide), odnosno jaza između pojedinaca, tvrtki i zemljopisnih područja u dostupnosti i iskorištenju razvojnih potencijala informacijsko - komunikacijske tehnologije. Stoga je ovu inicijativu Vlade Republike Hrvatske potrebno promatrati kao još jedan korak prema ostvarenju e-uključive Hrvatske.

(Objavljeno u suradnji sa Središnjim uredom za eHrvatsku)