Zlatna pravila uspješnog ulaganjaU

Upravljanje imovinom

U prošla smo dva broja potanko objasnili što su dionice te kako se njima trguje na uređenim tržištima, to jest burzama, te načine upravljanja individualnim portfeljem. U ovom ćemo broju pokušati pružiti nekoliko glavnih pravila uspješnog ulaganja.
U većini slučajeva ova pravila će Vam se činiti veoma jednostavnim i lakim za poštovati. Ono što je teško jest imati disciplinu i volju te se dosljedno pridržavati istih. Disciplina i volja su dvije osnovne osobine koje dugoro-čno pokazuju razlike između uspje-šnih ulagača i onih manje uspješnih.

Stvorite financijski stabilan stil života
Stvoriti financijski stabilan stil života je osnova koju treba ostvariti prije samog ulaganja. Potrebno je da točno zbrojite sve troškove vašeg životnog stila te, oduzimajući sve troškove od primanja, izračunate koliko Vam slobodnog novca ostaje za ulaganje. Prije nego što krenete u ulaganje potrebno je od slobodnog novca stvoriti fond za posebne i hi-tne slučajeve. Ovaj bi fond trebao biti jednak iznosu Vaših šestomjesečnih primanja.

Krenite mladi i neprestano ulažite
Dugoročna štednja i ulaganje su ključ za stvaranje bogatstva. Moć ukamaćivanja (compounding) je ogromna i jedan je od osnovih stupova ulaganja. Ukamaćivanje je jednostavno kamata na kamatu. Zamislite da prve godine oročite 1000 kn uz 10% kamate. Na kraju godine ćete dobiti 100 kn kamate. Sljedeće godine možete uložiti svih 1100 kuna, ali ćete na kraju druge godine dobiti 110 kn kamate.
Kontrolirajte svoje emocije
Pri donošenju investicijskih odluka ne povodite se emocijama. Odluke temeljene na praćenju mase, odluke na osnovu savjeta poznanika i prijatelja i slično, uvijek će Vas učiniti siromašnijim te ih izbjegavajte.
Zaboravite popularno stajalište da je ulaganje zabavno i uzbudljivo. Ako tražite zabavu i uzbuđenje velika je mogućnost da ćete Vaš novac izgubiti. Ulaganje zahtijeva disciplinu, mukotrpan rad u praćenju tržišta i pronalasku potencijalnih ulaganja, te bistro i trezveno odlučivanje.
Ovih dodatnih 10 kn je kamata na kamatu, to jest ukamaćivanje, i u tome leži moć cijelog procesa ulaganja. Na ovaj način početno ulaganje raste eksponencijalno.
Da bismo Vam dočarali moć ukamaćivanja recimo da svaki mjesec, kroz sljedećih 25 godina, uložite 750 kn uz prinos od 12%. Prinos od 12% je prihvatljivi prosječni prinos na tržištu kapitala. Na kraju 25 godina, na Vašem bi računu imali iznos od preko 1.400.000 kn. A da biste postali milijunaš, u istom biste razdoblju trebali ulagati samo 532 kn mjesečno. Ako istih 532 kn uplaćujete samo 5 godina više, ukupno 30 godina, došli biste do nevjerojatne svote od 1.860.000 kn. Upravo je iz tog razloga potrebno krenuti s ulaganjem što ranije u životu, ma kako malen iznos bio.

Diverzificirajte Vaša ulaganja
Nikad ne zaboravljajte staru izreku: „Ne stavljajte sva jaja u istu košaru!”. Diverzifikacija je tehnika miješanja raznih tipova ulaganja unutar portfelja. Razlog diverzifikacije leži u tome da će portfelj sastavljen od većeg broja različitih tipova financijskih instrumenata, u prosjeku, ostvarivati veći povrat i imati manji rizik od bilo kojeg pojedinačnog ulaganja u istom portfelju. Pri ulaganju nastojte imati što veći broj ulaganja koje se ne kreću u istom smjeru, ili, statističkim rječnikom, ulaganja koja imaju što manju korelaciju.

Obratite pažnju na poreze
Porezi mogu uvelike umanjiti Vaš prinos pa je potrebno redovito pratiti porezne zakone vezane uz tržište kapitala. Trenutačno u Republici Hrvatskoj, za razliku od većine zapadnih zemalja, nema poreza na kapitalnu dobit, što ulaganje čini izrazito povoljnim.

Alokacija ulaganja
Vaš portfelj mora u svakom trenutku imati ispravnu mješavinu investicijskih klasa ili investicijskih tipova koji pravilno odražavaju omjer između rizika i povrata na ulaganje, sukladan Vašim željama i životnom stilu. Općenito, mješavina ulaganja u dionice, obveznice i novčane instrumente pokazalo se kao uspješna kombinacija investicijskih klasa pri izradi portfelja.
Često ćete čuti o drugim egzotičnim tipovima ulaganja kao što su opcije, izvedenice (derivatives), tečajne razlike (forex) itd. Jednostavno ih sve zaboravite. Egzotični tipovi ulaganja, kao što se i po samom imenu može zaključiti, daju dojam nečeg lijepog i poželjnog, ali istovremeno pružaju nevjerojatne opasnosti i mogućnosti za katastrofu. Takvi se tipovi ulaganja preporučuju samo profesionalnim upravljačima koji u potpunosti razumiju sve pojedinosti i rizike vezane uz takve financijske instrumente.

Izbjegavajte „market timing”
Market timing je izraz koji opisuje strategiju izabiranja pravog trenutka za ulaganje. Ova strategija kaže da procijenite kad je tržište na dnu te da onda ulažete, a kad procijenite da je tržište na vrhu onda izađete iz ulaganja. U teoriji ova strategija zvuči odlično. U praksi je prilično drugačije, i gotovo je nemoguće procjenjivati trenutke kada je tržište na dnu ili na vrhu.

Jedina logična alternativa, koju bi svaki ozbiljni ulagač trebao pratiti, je konstruiranje dugoročne alokacije ulaganja i držati se tog pravca bez obzira na kratkoročne promjene na tržištu. Tržište, kao i gospodarstva, kreće se u ciklusima i sasvim je normalno da će biti razdoblja kada će tržište snažno rasti kao i razdoblja u kojima će naglo padati. Ono što je bitno za dugoročnog ulagača je da na dugi rok tržište uvijek raste, bez obzira na kratkotrajne oscilacije.

Ako su Vas ovi savjeti pokolebali u Vašoj odluci za ulaganjem, ne uzrujavajte se. Važno je da ste odlučni u stvaranju financijski stabilnog stila života i da shvaćate važnost dugoročnog ulaganja, a druge složene odluke možete prepustiti stručnjacima koji se time bave iz dana u dan. KD Upravljanje imovinom nudi svojim klijentima i uslugu upravljanja portfeljima; osmišljavanje po mjeri pripremljene, odabrane, visoko razvijene i neovisne financijsko-upravljačke usluge prilagođene pojedincu, njegovim potrebama, mogućnostima i željama. Njezina je svrha osigurati stalno ostvarivanje povoljnih rezultata kod ulaganja raspoloživih financijskih sredstava putem promjena koje diktiraju, kako život i ciljeve pojedinca tako i društvo te okruženje u cjelini. Osnovna prednost individualnog upravljanja je da klijent ne mora sam brinuti o složenim financijskim tehnikama i praksama već to prepušta profesionalnim upravljačima.


Kristijan Cvjetović, član uprave
KD Upravljanje imovinom