info Uvodnik

Zona sumraka za malodušne

U jeku crnih prognoza započeli smo niz razgovora s onim ljudima ICT industrije koji su, do sada, svojim rezultatima pokazali da vladaju stručnim, poslovnim i organizatorskim sposobnostima te ih znaju primijeniti. Njihovi odgovori na pitanja naše redakcije pokazuju da su itekako svjesni krize, ali i vrlo odlučni da je prevladaju i okrenu u korist tvrtkama kojima su na čelu. Kako to namjeravaju, naći ćete u prilogu: 2008/2009. – procjene vodećih
Hrvatsko IT tržište od 1,24 milijuna dolara bilo je, prema podacima za 2007. godinu, najveće pojedinačno tržište, s udjelom od 35 posto u takozvanoj Regiji Adriatic koja obuhvaća tržišta osam zemlja: Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Albanije, Crne Gore i Kosova, s ukupno 27 milijuna stanovnika. IT tržišta pojedinih zemalja bitno odstupaju u veličini, dinamici i stupnju razvijenosti.
Zašto, usprkos krizi, raste zanimanje stranih ulagača za ovu regiju, pročitajte u istraživanju: Skromno po vrijednosti, ali s velikim mogućnostima rasta.

Jedan od najviših prioriteta, ali i ključni izazov koji se postavlja pred menadžment neke organizacije, postaje učinkovita provedba strategije poslovanja. No, pretvaranje strategije u konkretne akcije traži puno više od pukog definiranja jasne vizije i iskazivanja kolektivne volje za njeno ostvarenje. Ono što današnji menadžeri i njihove organizacije trebaju jest razumijevanje i svijest o tome što čini izvrsnost izvedbe u poslovanju.
Odgovore na pitanje: što je potrebno poduzeti kako bi se ona i ostvarila? potražite u uvodu teme Poslovna izvrsnost u teoriji i praksi.

Prema usporednom izvještaju nezavisne konzultantske kuće Cullen International o tržištima elektroničkih komunikacija i informacijskog društva zemalja Jugoistočne Europe, iz siječnja 2008. godine, Hrvatska je, s postotkom od 8,71 posto gustoće korisnika širokopojasnih priključaka Internetu u odnosu na broj stanovnika, bila vodeća zemlja u Jugoistočnoj Europi. Kraj trećeg tromjesečja prošle godne dočekali smo sa 623.342 priključka. Neupitna je važnost širokopojasne infrastrukture za elektroničku komunikaciju građana, gospodarstva i uprave.
Što se na tom podučju u Hrvatskoj poduzima naći ćete u uvodnoj temi priloga eGOVERNMENT/eHRVATSKA

Kada je riječ o poslovnom svijetu, ne govorimo o formalnom školovanju, niti o minimumu, već o prosjeku potrebnog znanja. Prosjek je uvijek bio oko 75% točno riješenih pitanja na testovima, što predstavlja i onaj kompromis u količini znanja koji informatičke tvrtke zahtijevaju u radu sa svojim softverom, a korisnici ga mogu usvojiti u prihvatljivom roku. To je bio motiv u prošlom broju započete serije od tri nastavka o procesu školovanja korisnika.
Saznajte zašto je najvažniji čimbenik uspješne implementacije upravo Certifikacija znanja korisnika.