Boris Žitnik, IDC Adriatics

O pripremi Projekta

O pripremi Projekta Istraživanje metodologije analize i indikatora stanja razvijenosti te prepreka za primjenu elektroničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj razgovaramo s voditeljem istraživanja g. Borisom Žitnikom, direktorom i glavnim analitičarom tvrtke IDC Adriatics.
IT: Kako je došlo do inicijative za izradu projekta i do angažmana IDC Adriatics?
Žitnik: Projekt je predviđen Strategijom razvitka elektroničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2010., a naručitelj istraživanja je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. Zamišljeno je da se ostvarivanje Strategije prati odgovarajućim godišnjim istraživanjima, koja moraju omogućiti usporedbe s istim kretanjima u Europskoj uniji.
Zašto IDC Adriatics? Bezlažne skromnosti, držim da je to rezultat našeg petnaestogodišnjeg praćenja hrvatskog ICT tržišta i niza projekata izrađenih za javni sektor u Hrvatskoj, Sloveniji i drugim zemljama u regiji.

IT: Koji se cilj želio postići ovim istraživanjima?
Žitnik: Dati prikaz primjene elektroničkog poslovanja u zemlji u svim elementima lanca vrijednosti poduzeća: nabave, proizvodnje, prodaje, logistike, odnosa s kupcima i okolinom, računovodstva i financija, kadrovima itd., i to poduzeća strukturiranih u četiri kategorije mikro, mala, srednja i velika za 10 sektora nacionalne ekonomije. Posebno bih naglasio vrijednost ovakve razuđene strukture istraživanja jer je stupanj primjene elektroničkog poslovanja specifičan za svaku promatranu kategoriju. Razumljive su ogromne razlike u primjeni elektroničkog poslovanja, odnosno automatizaciji poslovnih procesa u primjerice velikim telekom tvrtkama i mikro poduzećima u proizvodnji namještaja. Za svaku kategoriju poduzeća treba specifičanpristup kako bi se unaprijedilo elektroničko poslovanje. Istraživanje tako omogućava sagledavanje specifične situacije u velikim broju podsegmenata gospodarstva. A to je pak nezaobilazna podloga za definiranje politike poticaja razvitku elektroničkog poslovanja od strane nasitelja ekonomske i specifične industrijske politike za ICT; poduzećima na strani ponude da sagledaju potrebe, specifične niše i poslovne prilike te poduzećima korisnicima i da sagledaju svoj položaj u odnosu na konkurenciju. Istraživanje je rađeno na statističkom uzorku od 450 entiteta, a odgovori na oko 120 pitanja, odnosno 120 indikatora, pružaju more relevatnih podataka za sve sudionike u sferi elektroničkog poslovanja.

IT: Pod kojim je terminskim, terenskim i ostalim uvjetima izrađen projekt?
Žitnik: Projekt je proveden u jesen prošle godine, uključio je terensko ispitivanje na reprezentativnom uzorku od 450 subjekata, plus posebna istraživanja obujma elektroničke trgovine u zemlji i još k tome i istraživanje obujma ulaznih faktura u tijela državne uprave kako bi se na osnovi toga moglo procijeniti moguće uštede uvođenje elektroničkog računa.