eRačun

Prvi nacionalni projekt ePoslovanja u Republici Hrvatskoj

Naše tvrtke još uvijek nisu uočile ogroman potencijal za uštede koje pruža primjena eRačuna. Prema podacima objavljenim u svijetu, po jednom se računu može uštedjeti i do 80% u odnosu na postojeće troškove. U apsolutnom iznosu to može iznositi od 10 pa do visokih 80 eura po jednom eRačunu.
Projekt eRačun u Hrvatskoj ima svoje korijene u Strategiji razvitka elektroničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007-2010. koju je Vlada donijela 2007. godine.
Među važnijim projektima za razvoj ePoslovanja istaknuto je uvođenje eRačuna u široku primjenu. Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva je 2008. godine ustrojilo povjerenstvo za eRačun kojemu je dalo zadatak da uvede eRačun u uporabu u Republiku Hrvatsku. Taj zadatak je dodatno specificiran određivanjem primjenskih domena, tako da eRačun treba uvesti u segmentima: javne uprave (B2G), gospodarstva (B2B) i kod građana (B2C). Potrebno je predložiti norme koje će omogućiti interoperabilnost među učesnicima u razmjeni elektroničkih poruka te preporučiti norme i postupke koje će to omogućiti.

Dodatni zadatak povjerenstva je da predložene norme za eRačun uskladi s normama za ePlaćanje i cijelim gospodarskim dobavnim lancem kroz primjenu eKataloga, eNaručivanja i eLogistike pa sve do eRačunovodstva.
Ovako obiman zadatak povjerenstvo je podijelilo u nekoliko dijelova tako da su aktivnosti raspoređene, pored rada u samom povjerenstvu, i na rad u dva specijalizirana odbora: poslovnom i tehničkom. Na taj način omogućeno je usporedno djelovanje više stručnih timova što donekle ubrzava rad, ali s druge strane zahtijeva i povećanu usklađenost u njihovom radu. Samo povjerenstvo je dužno na koncu svoga rada pripremiti završni izvještaj koji će, pored rezultata rada obaju odbora, dati cjelovite i praktične prijedloge za uvođenje kao i uspostavu sustava poticanja gospodarstvenika, njihove izobrazbe i poslovnog savjetovanja. S ciljem čim bolje promidžbe, potrebno je na vrijeme ustrojiti baze znanja i predstaviti ih zainteresiranoj poslovnoj javnosti preko javnih portala.

eRačun

eRačun je najčešće korištena poruka u ePoslovanju u cijelom svijetu i Europskoj uniji. Pojavom UN/CEFACT-ove EDIFACT norme 1988. godine, prva poruka koja je normizirana po toj normi (ISO 9735) bila je upravo INVOIC poruka. Pojavom XML norme 1995. godine bilo je za očekivati da će se pojaviti verzija eRačuna normirana prema sintaksi XML jezika.
Međutim, lakoća kojom se u XML-u stvaraju strukture elektroničkih poruka dovela je do hiperprodukcije različitih „standardnih” poruka za eRačun, što nije pomoglo njegovom brzom širenju i primjeni.Podatke o rasprostranjenosti eRačuna objavila je švicarska tvrtka Billentis koja se bavi praćenjem primjene eRačuna u Europi, a organizira i vrlo dobro posjećenu godišnju konferenciju kojoj je tema elektroničko prikazivanje i plaćanje eRačuna (Electronic Invoice Presentment and Payment). Podaci prikazani na slici 1 objavljeni su 2008., a odnose se na stanje u Europi 2007. godine.
Vidljivo je da u primjeni eRačuna u Europi prednjače skandinavske zemlje + Estonija i Švicarska, dok veće EU zemlje kao što su Njemačka, Francuska, Engleska i Italija imaju niži prodor eRačuna u oba segmenta i to od najmanje 1% do najviše 12%. U cjelini se može reći da je uporaba eRačuna u EU još uvijek u začetku, a u ostatku Europe eRačuna praktički još niti nema.

(cijeli članak možete pročitati u PDF izdanju)

Ranko Smokvina, Info ExpertAutor Ranko Smokvina se već gotovo dvadeset godina u svojoj tvrtki infoExpert bavi konzultantskim poslom na području elektroničke razmjene podataka i ePoslovanja.
Projektirao je i obavio nadzor nad uvođenjem nekoliko složenih sustava elektroničke razmjene podataka na području pomorskog prometa, logistike i poslovanja morskih luka.
Sudjelovao je u više projekata koje je financirala Svjetska banka, a od 2004. stalno je zaposlen kao STC savjetnik Svjetske banke na području nadzora eProjekata.
Autor je većeg broj stručnih radova s područja ePoslovanja, računalne sigurnosti i normizacije, objavljenih i prezentiranih na različitim konferencijama u zemlji i svijetu. Sudjelovao je u pripremanju i izradi Strategije razvitka elektroničkog poslovanja u RH, član je Povjerenstva za eRačun i voditelj projekta eRačun unutar tog povjerenstva. Godine 2008. izabran je na funkciju hrvatskog CIM-a (Country Information Manager) na CEN/ISSS-ovom e-Invoicing gatewayu www.einvoice-gateway.net.