Što zapravo znači „integracija” u integriranom zdravstvenom informacijskom sustavu?

Kvalitetnije stručne i poslovne odluke

IPIS-ZU, integrirani poslovno-informacijski sustav zdravstvenih ustanova, preduvjet je izgradnje vertikalne integracije cjelovitog zdravstvenog sustava.
U današnjoj novoj ekonomiji, zdravstvo se suočava s velikim brojem izazova. Neki od njih su: zakonski propisi, zahtjevi za boljom njegom pacijenata, rastuća konkurencija, povećanje troškova, kao i rastuće potrebe za potpunim i sveobuhvatnim zdravstvenim sustavom. Zdravstvene ustanove suočavaju se sa strukturalnim promjenama, rezultat kojeg su brojni zahtjevi kao i nove mogućnosti za njihovim uspješnim upravljanjem. Ključna komponenta za njihovo ispunjavanje temelji se na upotrebi sveobuhvatnih informacija o poslovanju, uz korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija (ICT-a).

IPIS zdravstvenih ustanova
Integrirani poslovno-informacijski sustav označava potpunu integraciju svih poslovnih procesa i transakcija na način koji osigurava potpunu dosljednost i ažurnost podataka. Na taj način moguće je promatrati tri oblika integracije, i to:
■    Integrirani procesi, podaci i organizacijski elementi
■    Aplikacijska integracija
■    Tehnička integracija
Ovakav način integracije znatno unapređuje kvalitetu donošenja stručnih i poslovnih odluka budući da razni organizacijski elementi osiguravaju da se podaci koriste i distribuiraju prema potrebama pojedinačnih organizacijskih jedinica i razina.
Integraciju poslovno-informacijskih sustava u zdravstvu treba sagledati s aspekta integracije:
1.    Bolničkog sustava sa...
praćenjem elektroničkih kartona bolničkih i ambulantnih pacijenata, podataka o dijagnozi, podataka o prethodnim operativnim zahvatima i upravljanju jedinicama njege, upravljanju podacima o osiguranju i računovodstvu pacijenata.
2.    ...kliničkim sustavom,
integracija specijaliziranih odjela i funkcionalnih područja, počevši od prijave do završne faze liječenja, između svih bolničkih područja.
3.    ...poslovnim i administrativnim procesima,
procesi organizacijskog upravljanja zdravstvenim ustanovama, ljudskim i financijskim resursima, proračunskim i vlastitim sredstvima, nadzorom internih troškova, materijalnim resursima, održavanjem medicinske opreme i objekata.
4.    ...procesima menadžerskog upravljanja zdravstvenim ustanovama,
strateško upravljanje ustanovom, upravljanje svakodnevnim poslovanjem i poslovnim rezultatima.
5.    ...kao i integracije sa svim drugim čimbenicima zdravstvenog sustava,
poput zaposlenika, pacijenata, osiguravajućih društava, dobavljača, proizvođača medicinske opreme, tijela državne i lokalne vlasti.Slika 1: Elementi integriranog poslovno-informacijskog sustava zdravstvenih ustanova

Vertikalna integracija proračunskih tokova ZU
Primjena informacijsko-komunikacijskih tehnologija označava samo mali korak u izgradnji integriranog zdravstveno-informacijskog sustava koji omogućuje:
■    praćenje povijesti bolesti svakog pacijenta tijekom njegova života,
■    elektronički pristup toj povijesti bolesti bilo gdje, bilo kada i
■    pristup svim segmentima zdravstvenog sustava, poput elektroničkog naručivanja pacijenata.
Nasuprot tome, vertikalna integracija proračunskih tokova zdravstvenog sustava prikazana na slici 2, a temeljena na IPIS-ZU, dodatno omogućuje:
■    reorganizaciju i standardizaciju poslovnih procesa svih zdravstvenih ustanova kao i evidenciju i upravljanje matičnim podacima i propisanim izvještajima sukladno preporukama Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (MZSS) i Državne riznice RH
■    jednoobrazno vođenje poslovnih knjiga svih zdravstvenih ustanova, čime se stvaraju preduvjeti za realno praćenje trošenja proračunskog novca i pravovremenog podmirivanja obveza
■    praćenje i upravljanje ljudskim potencijalom cjelokupnog zdravstvenog sustava

Ljerka Luić
Slika 2: Vertikalna integracija proračunskih tokova zdravstvenog sustava

 
mr. sc. Ljerka Luić, direktorica razvoja poslovanja za javni sektor u tvrtki b4b, partneru korporacije SAP AG. Problematikom informatizacije zdravstva aktivno se bavi od 2001. godine, u okviru čega i kao pozvani predavač na kolegiju Telemedicina poslijediplomskog studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.Pripremljeno u suradnji s tvrtkom