Funkcija 13 – sve radimo sami!

Možda nismo najbolji...

Našu budućnost na području medicine i zdravstva vidimo upravo u bolničkim informatičkim sustavima. Velika je prednost da imamo vlastito rješenje, kako zbog sigurnosti sustava tako i zbog jednostavnijih odnosa sa zdravstvenom ustanovom jer ona ima posla samo s jednom tvrtkom...
Tvrtka Funkcija 13, sa sjedištem u Vinkovcima, osnovana je 1996. godine. Jedina je tvrtka na ovom području koja se ozbiljno bavi izradom vlastitih programa, održavanjem računalnih mreža, obrazovanjem korisnika, stručnim usavršavanjem djelatnika...

InfoTrend: Kakvim kadrovima raspolažete?
Funkcija 13: Sjedište u Vinkovcima ima desetak obrazovanih stručnjaka koji koriste najnovije alate za izradu aplikacija, što rezultira visokom kvalitetom rješenja i lakoćom korištenja, a u svakom trenutku sposobni smo korisniku pružiti odgovarajuće rješenje ili kvalitetnu alternativu za određeni problem.

IT: Za koja ste se područja specijalizirali?
F 13: Imamo veliko iskustvo u radu i praćenju poslovanja malih, srednjih i velikih poduzeća, raznih ustanova, profitabilnih i neprofitabilnih organizacija, ugostitelja i nekih vidova proizvodnje. No, nakon višegodišnjeg rada, kao naš najjači i najpotpuniji proizvod profilirao se je BIS – bolnički informacijski sustav. Sustav je također implementiran u radu, u dvije opće bonice i četiri doma zdravlja, a u tijeku su pregovori s potencijalnim novim korisnicima.
Dakako da nismo zanemarili ostala područja na kojima imamo oko 200 referenci.

IT: Surađujete li pritom s domaćim i strannim partnerima?
F 13: Tržištu nudimo isključivo vlastita rješenja; nismo u partnerskom ugovoru ni s jednom drugom tvrtkom, što znači da sve radimo sami. Tako je i BIS za bolnice, „projekt od podruma do krova”, isključivo naše rješenje. Nemamo partnere kod kuće niti smo produžena ruka stranih partnera.

IT: Znači li to da ste razvili i svoj specifični pristup korisniku?
F 13: Pri implementaciji u bolnicama, uvijek se susrećete s nekim dijelovima suvremenijih ili starijih informatičkih sustava, kao što su evidencije, matični podaci, stanja i ostalo. Uglavnom su to clipper aplikacije koje nastojimo pretočiti u naše baze podataka. Iako u bolničkim sustavima većina zaposlenika radi na nekom dijelu BIS-a, školovanje je ipak najveći problem jer malo koja bolnica može organizirati učionicu s 20-ak radnih mjesta i 20 računala da možemo napraviti pravi tečaj. To nas, međutim, ne sprečava da radimo sa svakim pojedinim korisnikom, kada i koliko puta je potrebno i moguće. U pravilu, liječnici odlično barataju s novim tehnologijama.
Ukoliko je bolnica organizirana i spremna, i ako informatika ima podršku Uprave, edukacija je kratka i učinkovita. Vukovarska bolnica, primjerice, ima učionicu s 40 mjesta i upravu koja brine za uredno pohađanje nastave.
Naš bolnički informacijski sustav se sastoji od modula koje možemo distribuirati prema potrebi – u dijelovima ili kao integralni sustav gdje obuhvaćamo bolnicu u svim segmentima poslovanja, u svim poslovnim procesima. Kod novog korisnika nastupamo i kao konzultanti, nastojeći mu skrenuti pažnju na moguća poboljšanja njegova poslovanja. Time želimo pomoći i sebi i njima stvarajući suradničku atmosferu u kojoj se lakše prihvaćaju naše preporuke, proizašle iz iskustava prošlih projekata. To nije moguće naplatiti financijski ali se vraća lakšom implementacijom i zadovoljstvom korisnika.

IT: Vaše iskustvo, znači, donosi dodanu vrijednost korisniku?
F 13: Funkcija 13 ostavila je iza sebe razdoblje u kojem su se naprosto ispunjavale želje korisnika, kada se isporučivalo onako kako je naručeno. Faza sazrijevanja tvrtke je prošla i sada nam iskustvo omogućuje da klijentu preporučimo drugačiji pristup i pojasnimo u kojim elementima dosadašnji poslovni proces nije bio sasvim O. K. Takav pristup ishodi boljim rezultatom i zadovoljstvom korisnika.

IT: Vaš je bolnički sustav u praktičnoj uporabi već nekoliko godina. Nadograđujete li njegove funkcije u skladu s promjenama u medicini i zdravstvu?
F 13: Svakako. BIS je modularan, visoko parametriziran sustav. Na primjer, uz standardne module koji obuhvaćaju svaki aspekt života i rada bolnice, tu je i modul koji smo nazvali „web modul”, koji tek sada postaje aktualan u Hrvatskoj, iako je trebao zaživjeti puno prije – modul odnosno server za prebacivanje podataka na web. Dakle, iz postojećih se aplikacija dio sadržaja može objaviti na webu, ovisno o potrebama i željama bolnice. Primjerice, svaka bolnica na svojim web stranicama mora objavljivati liste čekanja prema redoslijedu prijava pacijenata.
Također su tu, uz BIS, i ostali moduli koji zaokružuju poslovanje bolnice u cjelinu: poslovni sustav (knjigovodstvo, financije...); poslovanje bolničke ljekarne, poslovanje bolničkog restorana, sestrinska dokumentacija, HL7 moduli, praćenje nazočnosti na radnom mjestu (popularna šihterica), plaće i kadrovska evidencija...
Cijelo poslovanje donosi niz malih, ali neizmjerno korisnih funkcionalnosti prema korisniku: u BIS-u je DTS grupiranje moguće izravno iz aplikacije; bez pristupa CEZIH-u; što liječnicima pridonosi na brzini rada i praćenju financijskih prihoda odjela. Brzom zamjenom glavnih i sporednih dijagnoza, u okviru dozvoljenih mogućnosti, odmah se pruža na uvid može li liječenje za bolnicu ispasti „financijski isplativije”.
Sestrinska dokumentacija dio je BIS-a, gotovo od samog objavljivanja u glasilu FOCUS 2007. godine. Primjerice, svakodnevna kategorizacija bolesnika donosi podatak o potrebnom broju sestara na odjelu za svaki dan i smjenu.
Zanimljivo je i rješenje unosa prisustva na radu, šihterica. Osoba na odjelu unosi podatke o satima, dežurstvima i ostalim vrstama rada, što se na kraju mjeseca prebacuje u plaće kao temelj za obračun plaća. Takvim rješenjem izbjegava se dvostruko ili čak trostruko prepisivanje podataka, ubrzava proces i smanjuje mogućnost pogreške.

HL7 modul pridonosi otvorenosti sustava prema modulima drugih prozvođača. Danas se to u bolnicama svelo na komunikaciju prema radiološkom i laboratorijskom sustavu, ali s godinama i rastom sustava, taj će modul postajati sve značajniji. F13 je godinama aktivni član udruge HL7 Hrvatska, i zapravo nam je nejasno kako je malo prozvođača medicinskog softvera prepoznalo da u ovoj udruzi i protokolu leži budućnost razvoja BIS-a.
Modul bolničke prehrane, samim uvođenjem bitno smanjuje troškove prehrane, podiže učinkovitost bolničke kuhinje, a posebno zadovljstvo donosi zaposlenicima bolnice, jer restoran i njima nudi dnevni meni (topli obrok), koji mogu izravno naručiti iz BIS-a.
Sveukupno, poslovno-bolnički sustav velik je projekt. Brojne su i značajne veze i interakcija između pojedinih modula. Znanje i iskustvo proizvođača donosi vrijednost bolnici koje se već nakon par tjedana počinje vraćati korisniku kroz zadovoljstvo korisnika, a svakako i racionalizacijom poslovanja.

Elektronska komunikacija, paketni prijenos podataka ovjerenih elektronskim potpisom ide dosta dobro kada je u pitanju HZZO, no s ostalim ustanovama je teže; podatke još uvijek primaju običnom elelektronskom poštom, bez ikakve zaštite.

IT: Gdje, osim u bolnicama, vidite mogućnosti primjene elemenata vašeg BIS-a?
F 13: Osim bolnica, obratili smo se i većim poliklinikama. Kod njih je specifična situacija: neki žele BIS, ali smatraju da ga ne mogu financirati. Možemo im poručiti da nam se obrate po pitanju ponude i prezentacije. Mislim da možemo ponuditi punu funkcionalnst BIS-a po, za njih, prihvatljivoj cijeni.
Domovi zdravlja također su naši potencijalni korisnici.
Ima dosta upita iz domova zdravlja koji imaju jednu ili više stacionarnih djelatnosti. Kod klasičnog doma zdravlja sve ordinacije moraju raditi po sustavu primarne zdravstvene zaštite, ali ako ima stacionarnu djelatnost, ležeće pacijente, za jedan takav odjel moraju kupovati cijeli DTS sustav kao velika bolnica. A često imaju samo jedan odjel, jedno računalo, jednog liječnika. To je, dakako, preskupo za domove zdravlja pa im izlazimo u susret sa svojim rješenjima.
Stoga našu budućnost na području medicine i zdravstva vidimo upravo u bolničkim informatičkim sustavima. Naša je velika prednost da imamo vlastito rješenje, kako zbog sigurnosti sustava tako i zbog jednostavnijih odnosa; zdravstvena ustanova ima posla samo s jednom tvrtkom.
Naš sustav je nužno složen i velik, ali je jednostavan i pristupačan za rad; do krajnosti smo ga prilagodili krajnjem korisniku. Zahvaljujući tome doživjeli smo i veliko priznanje. Na nedavnoj prezentaciji u Pakracu (a nismo bili jedini ponuđači), na kojoj su se okupili svi ljudi na ključnim radnim mjestima na bolnici, ravnatelj bolnice Pakrac je izjavio da je naša aplikacija najpristupačnija od svih koje su predstavljene. Slična je situacija bila i u bolnici u Kninu.


----------


Moduli i rješenja bolničkog nformatičkog sustava tvrtke Funkcija 13

1.    Modul za praćenje rada ambulanti (praćenje pacijenata)
2.    Modul za praćenje rada odjela (ležeći pacijenti)
3.    Fakturiranje iz ambulanti i odjela (naplata, financijsko knjigovodstvo)
4.    HL7 (modul koji omogućuje razmjenu podataka u zdravstvu)
5.    DTS gruper kroz BIS (novo)
6.    Web modul Modul prehrane
7.    Lista čekanja (novo)
8.    Lista naručivanja
9.    Ostali moduli/podmoduli

Općenito o informacijskom sustavu BIS
-    sustav razvijen pod operativnim sustavom MS Windows
-    početak razvoja 2001. godina; potpuno razvijen do kraja 2004.
-    od 2004. redovito praćenje propisa zakonodavca
-    implementacijom sustava BIS obuhvaća se prijenos podataka iz postojećih (zatečenih) sustava u bolnicama, tako da je smanjeno vrijeme prilagodbe na sustav
-    kratko vrijeme implementacije – implementacija sustava BIS prosječno s prijenosom podataka, obukom osoblja za rad i uhodavanjem traje najviše 3 mjeseca
    Prilagodba sustava u svakoj bolnici prema postojećim izvještajima na koje je uprava navikla
    Sustav BIS zahtijeva samo jedno serversko računalo, za računala po ordinacijama i odjelima dovoljna su u pravilu postojeća Windows računala   
    Velika dostupnost i neprekinutost rada (stabilnost)
    Rješenja i mehanizmi koji smanjuju mogućnost obrade pacijenata, bez evidentiranja usluge, što dovodi do značajnog porasta iznosa i broja faktura
    procjena je da se fakturiranje ovakvim načinom poboljšava 15%
    Modularnost izvedbe za specifičnosti svakog odjela i ordinacije
    Veliko smanjenje troškova za nabavu obrazaca – većina obrazaca i tiskanica je preddefinirana u sustavu
    Prilagođen protokolu HL7 – skalabilnost i modularnost prema ostalim medicinskim aplikacijama u bolnicama, prvenstveno prema laboratorijskom i radiološkom podmodulu. Standardizacija skraćuje vijeme implementacije.
    Dostava računa i izvještaja nadležnim institucijama u elektroničkom obliku
    Petogodišnje iskustvo u razvoju medicinskih aplikacija u Hrvatskoj


----------

Reference
Na području medicine i zdravstva imamo dvije, uvjetno rečeno, „velike” reference. To su
Opća bolnica Vinkovci s oko 700 zaposlenih i oko 300 ležajeva te opća bolnica Vukovar, u kojima naš bolnički sustav radi na zadovoljstvo korisnika, a u tijeku su pregovori s još nekim bolnicama. Izvrsno surađujemo s domovima zdravlja u Županji, Đakovu, Vinkovcima i Vukovaru u kojima rade naše aplikacije. 

Na područjima izvan medicine i zdravstva imamo preko 200 referenci, od škola i općina do poslovnih sustava za velike vinkovačke tvrtke i njihove poslovnice izvan Županije.

----------

Korisnici o nama: Vesna Bosanac, ravnateljica, Opća bolnica Vukovar

Bolnički informatički sustav danas je nužnost u organizaciji rada i ispostavi računa za izvršene usluge.

Nakon prezentacije nekoliko programa, odlučili smo se za tvrtku Funkcija 13 iz Vinkovaca, s obzirom da smo s njom već imali pozitivna iskustva, kao i reference Opće bolnice Vinkovci. Zadovoljni smo izborom dobavljača kao i edukacijom zaposlenika u Općoj bolnici Vukovar.

Kako se OB Vukovar upravo obnavlja, potrebna je stalna prilagodba i dogradnja informatičkog sustava. BIS je značajno pomogao u odvijanju bolničkih procesa, s obzirom da su umrežena sva radilišta.

Napominjemo da ćemo i ubuduće nastaviti suradnju s tvrtkom Funkcija 13, a pogotovo nakon završetka obnove bolnice, kada će biti nužno proširenje mrežnog sustava i implementacija novih projekata.
R a v n a t e l j i c a
Mr. sc. Vesna Bosanac, dr. med.
specijalist pedijatar