Kako najjednostavnije i najbrže doći do potrebne službene informacije ili dokumenta?

Pitajte HIDRU

HIDRA - Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija je stručna služba Vlade RH koja svim korisnicima osigurava dostupnost javnim službenim informacijama i dokumentaciji RH i pružati pomoć u pretraživanju i pronalaženju službene dokumentacije stranih zemalja i međunarodnih organizacija.
Kako doći do teksta pojedinog propisa ili više njih koji reguliraju određeno područje a ujedno doznati jesu li usklađeni s pravnom stečevinom EU, punog teksta međunarodnog ugovora s početka 20. stoljeća, najrazličitijih statističkih podataka, strategije razvoja pojedinog područja, izvještaja o radu nekog tijela javne vlasti? Kako doznati kolika su sredstva nekom tijelu dodijeljena, koliko i koje sve funkcije obnaša neki dužnosnik, adresu, broj telefona, e-mail adresu nekog tijela, adresu sjedišta političke stranke i niz drugih srodnih informacija? Kako doći do konvencije, rezolucije ili drugog dokumenta neke međunarodne organizacije ili do zakona koji regulira određeno područje neke strane zemlje ili više njih?

Na radnome mjestu ili u privatnom životu nerijetko svakom pojedincu trebaju službeni podaci ili službeni dokumenti. Postoje različiti načini da se do istih dođe, no, svakako je najbolje znati kako najbrže i najjednostavnije to učiniti jer se tako štedi vrijeme, novac, a nerijetko i živci. Naša je preporuka, koju ćemo u ovom i sljedećih nekoliko brojeva Infotrenda temeljito obrazložiti:
PITAJTE HIDRU!

Portal `HIDRA`

HIDRA – Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, osnovana kao stručna služba Vlade Republike Hrvatske informacijski je posrednik/servis s misijom:
• osigurati dostupnost, pod jednakim uvjetima i nepristrano, bes-platno i u otvorenom pristupu, javnim službenim informacijama, publikacijama i dokumentaciji Republike Hrvatske svim korisnicima
• promicati i unaprijediti korištenje javnih službenih informacijskih izvora Republike Hrvatske
• pružati pomoć u pretraživanju i pronalaženju službene dokumentacije stranih zemalja i međunarodnih organizacija

Koje sve informacije HIDRA nudi?


1. Službenu dokumentaciju Republike Hrvatske – javni službeni dokumenti/publikacije čiji su autori i/ili nakladnici tijela javne vlasti Republike Hrvatske:
• pravni propisi Republike Hrvatske: cjeloviti tekstovi pravnih propisa Republike Hrvatske u elektroničkom obliku sa svim izmjenama i dopunama, pri čemu posebno treba naglasiti da zbirka sadrži i elektroničke verzije propisa država prednica nastalih prije 1990. godine, a koji su još uvijek na snazi u Republici Hrvatskoj
• međunarodni ugovori: cjeloviti tekstovi dvostranih i višestranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka u elektroničkom obliku, uključujući i tekstove međunarodnih ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica a kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji odnosno pristupa (akcesije)
• dokumenti/publikacije tijela javne vlasti Republike Hrvatske: planovi i izvještaji o radu, strategije, statistike, karte, strateški planovi, norme, stručne studije, bilteni, časopisi, prijevodi međunarodnih službenih dokumenata te obrasci, registri i baze podataka objavljene na
službenim web sjedištimaTamara Horvat i Renata Pekorari, HIDRA
• radni dokumenti sa sjednica Vlade Republike Hrvatske i Sabora:
nacrti i prijedlozi propisa, izvještaja, planovi i drugi dokumenti koji služe za rasprave na sjednicama

2. Službene informacije Republike Hrvatske
HR VODIČ sadrži osnovne podatke o Republici Hrvatskoj, adresar
tijela javne vlasti Republike Hrvatske s imenikom dužnosnika i visokih
državnih službenika, kazalo institucija kroz strukturu državnog
ustroja s poveznicama na adrese i kataloge publikacija svakog tijela te
datotekom adresa pogodnih za ispis na koverte za pojedine skupine
institucija prema državnom ustroju, imenik tijela javne vlasti od 1991.
godine, kronologiju i sastav Vlade Republike Hrvatske te podatke o
članstvu Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama.

3. Službene informacije stranih zemalja i međunarodnih organizacija
• pomoć u pretraživanju i pronalaženju relevantnih službenih informacija u službenoj dokumentaciji na papirnom mediju ili na službenim internetskim stranicama
• poveznice na odabrane mrežne izvore informacija Europske unije i drugih međunarodnih organizacija
• adresar stranih diplomatskih predstavništava u Republici Hrvatskoj

4. Dokumentaciju i podatke o političkim strankama u Republici Hrvatskoj
Podaci o strankama s poveznicama na internetske stranice stranaka, izborima i članstvu u Hrvatskome saboru te dokumentaciji stranaka (statuti i programi te bibliografije prikupljene dokumentacije i publikacija).

5. Terminološke alate
Pojmovnik EUROVOC multidisciplinarni je pojmovnik sastavljen od 21 područja, 127 potpodručja i ukupno preko 6600 deskriptora sadrži:
• Pojmovnik Eurovoc Europske unije
• Crovoc – deskriptori za obradu sadržaja specifični za službenu dokumentaciju Republike Hrvatske ugrađeni u prijevod izvornog Pojmovnika Eurovoc (hrvatski/engleski)
• nacionalni dodatak (hrvatski/engleski)
• WebAIDE
Četverojezični rječnik prava Europske unije sadržava pravno i
drugo stručno nazivlje obuhvaćeno osnovnim aktima Europske unije
na hrvatskom, engleskom, francuskom i njemačkom jeziku.

6. Norme i preporuke za obradu podataka koje su rezultat Hidrinog rada na uvođenju međunarodno priznatih standarda obrade i izrade vlastitih preporuka drugim tijelima javne vlasti Republike Hrvatske s namjerom uvođenja standardizacije web prostora tijela javne vlasti Republike Hrvatske.

7. Edukaciju i konzultacije iz područja djelatnosti HIDRE, dostupnosti javnih službenih informacijskih izvora te postupaka standardizirane obrade i izrade specijaliziranih normativnih datoteka.

U sljedećih nekoliko brojeva Infotrenda na stranicama e-Governmenta upoznat ćemo Vas detaljno s Hidrinim web stranicama, podacima koje one nude i načinima i mogućnostima pretraživanja. S obzirom na izuzetno zanimanjekorisnika baš za taj segment informacija koje nudimo, započet ćemo s pravnim propisima i međunarodnim ugovorima.

(detaljan opis stanica HIDRE možete pročitati u PDF izdanju Infotrenda)

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili trebate pomoć u pretraživanju i pronalaženju podataka i dokumenata kao i druga pitanja ili informacijske potrebe vezane uz službenu dokumentaciju, slobodno se javite. Hidrini djelatnici odgovorit će na svaki Vaš upit.

Napisale:
Tamara Horvat i Renata Pekorari
Hidra, Zagreb
ožujak 2009.