Ljekarništvo i informatizacija

Poštujemo specifičnosti

O ulozi informatike u jednom specifičnom području medicine – farmaceutici, razgovaramo s Darkom Pavletićem, direktorom tvrtke Jadran informatika koja ima veliko iskustvo upravo na tom području.
InfoTrend: Jadran Informatika bilježi punih petnaest godina aktivnog djelovanja. Osim informatičkog poslovnog sustava primjenjivog u mnogim djelatnostima, odabrali ste i jedno vrlo specifično područje – farmaceutiku. Kada i zašto ste se odlučili na to usmjerenje po kome se Jadran Informatika danas ističe na našem informatičkom tržištu?

Darko Pavletić: Prije osnivanja i pokretanja rada tvrtke Jadran informatika 1994. godine, radio sam kao voditelj odjela informatike u zdravstvenoj ustanovi Ljekarna Jadran. Kako je u to vrijeme krenula privatizacija ljekarništva krenuo sam samostalno, uz ostale kolege iz odjela. Tako sam zapravo i nastavio s djelovanjem na području farmaceutike.

IT: Koje su specifičnosti suvremenog ljekarničkog poslovanja zbog kojih informatizacija postaje neophodna?

Pavletić: Suvremeno ljekarničko poslovanje je vrlo složeno jer uz standardnu nabavu i prodaju obuhvaća i izdavanje te obradu recepata, izdavanje pomagala na doznaku, praćenje proizvodnje tj. izradu i izdavanje magistralnih preparata, centralno naručivanje te fakturiranje prema HZZO-u, a sve poduprto kvalitetnim i temeljitim izvještajima i analizama poslovanja.

IT: Zašto za ljekarne nisu primjenjivi standardni poslovni ili medicinski softveri?

Pavletić:
Nisu primjenjivi zbog specifičnosti u poslovanju ljekarni i to u dijelu recepata, doznaka, magistralne recepture te fakturiranja prema HZZO-u, što automatski zadire u sve dijelove poslovanja, i to ulaza, izlaza i praćenja poslovanja.

IT: Jadran Informatika je jedan veliki segment svog razvoja posvetila izgradnji farmaceutskog integriranog poslovnog sustava. Koja je znanja trebalo usvojiti za stvaranje uspješnog proizvoda?

Pavletić:
Uz dobro poznavanje informatike i trgovine, trebalo nam je puno znanja iz farmaceutske struke, računovodstva, poslovanja HZZO-a, te praćenje velikog broja zakonskih propisa koji reguliraju poslovanje ljekarne, tako da smo prilikom razvoja IS-a za ljekarne  koristili usluge vanjskih stručnjaka da bismo mogli stvoriti što kvalitetniji sustav.

IT: Jadran Informatika upravo navršava petnaest godina postojanja i rada, razdoblje u kome je uspjela zadobiti i zadržati povjerenje ljekarničke struke. Čemu to može zahvaliti?

Pavletić: Mislim da je tu najvažniji pristup korisnicima. Trudimo se da budemo različiti od naše konkurencije, i to na više načina: stvaramo partnerski odnos s našim korisnicima, uvažavamo specifičnosti svakog pojedinog korisnika, želimo da naši korisnici aktivno sudjeluju u unapređenju IS-a, imaju našu podršku preko interneta i telefona, a i kroz dežurni telefon, a sve s ciljem da naš softver bude dobar alat korisnicima za uspješno vođenje ljekarne.

IT: Kakvi su problemi ljekarništva – s obzirom na potrebu čestih i brzih prilagodbi novim odlukama i propisima te komunikacijom sa zdravstvenim ustanovama – koje mora rješavati informatički sustav?

Pavletić: Najveće probleme nam zadaju vrlo kratki rokovi za primjenu novih zakonskih propisa, ali smatram da nam tu može puno pomoći Ljekarnička komora i to tako da predstavnici informatičkih kuća koje rade softver za ljekarne sudjeluju u dogovaranju s HZZO-om i Ministarstvom zdravstva u područjima gdje se traži podrška informatike.

IT: Postoje li razlike u potrebama zdravstvenih ustanova s više ljekarničkih jedinica i samostalnih, pojedinačnih ljekarni?

Pavletić: Razlike u potrebama zdravstvenih ustanova prvenstveno se očituju u obavljanju određenih poslova preko centrale, npr. centralno naručivanje, centralna politika cijena, automatski prijenos podataka o prometu u centralu, centralno praćenje poslovanja po jedinici i na razini ustanove, tako da ravnatelj može u svakom trenutku nadzirati i upravljati zdravstvenom ustanovom.

IT: Kako će se ljekarništvo razvijati u kontekstu informatizacije? Kako se Jadran Informatika priprema da bi ga mogla pratiti odnosno poticati?

Pavletić: Uz poboljšanje postojećih funkcionalnosti ljekarničkog informatičkog  sustava, očekujem da će se u budućnosti još više koristiti nove tehnologije u unapređenju ljekarništva; prvenstveno mislim na „pametnu zdravstvenu iskaznicu”, elektronski recept, elektronski račun, interakcije lijekova i ostalo. Da bi Jadran informatika mogla odgovoriti i u budućnosti na sve izazove koji stoje pred nama, moramo ulagati u nova znanja i tehnologije, školovati naše djelatnike i poboljšavati usluge našim korisnicima.


Želimo da i korisnici sudjeluju u unapređenju informatičkog sustava

Darko Pavletić oec, vlasnik je i direktor Jadran-informatike d.o.o. Rijeka. Nakon završenog fakulteta u Rijeci zapošljava se kao pripravnik u Zdravstvenoj ustanovi Ljekarni Jadran. Po završetku pripravničkog staža obavlja poslove  voditelja odjela informatike ZU Ljekarne Jadran gdje sudjeluje u informatizaciji prvih ljekarni u Hrvatskoj. Početkom 1994. godine osniva vlastitu tvrtku Jadran-informatiku d.o.o. Rijeka gdje i danas radi.