Poseban prilog Infotrenda

Rezultati istraživanja o gospodarskoj krizi

Istraživanje o gospodarskoj krizi proveo je portal MojPosao (www.MojPosao.net) tijekom veljače 2009. Cilj istraživanja bio je saznati je li kriza stigla u tvrtke i u kojoj mjeri, utječe li i na koji način na zaposlenike te koje su posljedice eventualne krize...
 U istraživanju je sudjelovalo preko 1000 ispitanika, od kojih 48% ima 30 ili manje godina, 37% ih ima 31 do 40 godina, a 15% ispitanika ima 41 ili više godina. Od ukupnog broja ispitanika najviše je onih visoke (40%) i srednje stručne spreme (37%), a s udjelom od 19% slijede ispitanici više stručne spreme.

Je li kriza stigla i u Vašu tvrtku?

Više od polovice ispitanika (58%) izjavilo je da je kriza već stigla u njihovu tvrtku, 29% izjavilo je kako se kriza još ne osjeti, ali će se osjetiti, a svega 13% ispitanika smatra kako krize u njihovoj tvrtki neće biti.

U Vašoj tvrtki:Mladi ispitanici (do 30 godina) su optimističniji – njih 16% smatra kako krize neće biti u njihovoj tvrtki, isto smatra 12% ispitanika u dobi od 31 do 40 godina, dok je optimistično tek 5% ispitanika starijih od 40 godina. Krizu najviše osjete ispitanici stariji od 40 godina, od kojih je dvije trećine izjavilo kako se kriza u njihovoj tvrtki već osjeća.
Gledano prema regijama, krizu najviše osjete radnici iz Istre i Kvarnera – njih 63% izjavilo je da je kriza već stigla u njihove tvrtke, a isto je izjavilo 53% ispitanika iz sjeverne Hrvatske. Ispitanici iz sjeverne Hrvatske su ujedno i najoptimističniji: njih četvrtina (24%) smatra da krize neće niti biti.
Kriza se najviše osjeti u proizvodnji i preradi prehrambenih proizvoda, zatim u turizmu i ugostiteljstvu te trgovini, a utjecaj krize je najmanji u državnoj upravi, sudstvu i pravnim poslovima, nevladinim organizacijama te ICT-u (informacijsko-komunikacijska tehnologija).

Kriza se već osjeti – prema djelatnosti poslodavcaPoslodavci se s krizom najčešće bore otpuštanjem radnika i zamrzavanjem plaća. Gotovo polovica ispitanika (47%) izjavila je kako su u njihovoj tvrtki već otpuštali radnike, dok je njih 46% izjavilo kako su im plaće zamrznute. Nadalje, 36% ispitanika izjavilo je kako je u tvrtki u kojoj rade zamrznuto financiranje novih (budućih) projekata, trećina (33%) da su plaće smanjene, dok je 32% ispitanika izvijestilo o rezanjima troškova izobrazbe. U najmanjem postotku radi se o zatvaranju tvrtke (7%) i zamrzavanju budžeta pojedinih odjela (11%), dok je četvrtina ispitanika (24%) navela zamrzavanje zapošljavanja novih ljudi kao mjeru borbe protiv krize.

Promjena posla
Bez obzira na krizu, trećina ispitanika planira u ovoj godini promijeniti posao, 23% ispitanika posao neće mijenjati, dok će 44% ispitanika posao mijenjati samo ako to budu morali.
Čak tri četvrtine ispitanika (prosječno 74%) smatra da poslodavci iskorištavaju krizu kako zaposlenicima ne bi morali dati povišice i kako bi otpustili radnike. Zanimljiva je činjenica da takav stav ima većina zaposlenika, bez obzira na to smatraju li da kriza utječe na njihovu tvrtku ili ne. Gotovo polovica ispitanika (njih 44%), smatra kako su mjere borbe protiv krize u tvrtkama pretjerane, 15% ispitanika smatra kako poslodavci ne iskorištavaju krizu, već da je prevencija nužna, a svega 11% ispitanika smatra kako su mjere borbe protiv krize u tvrtkama već sada nužne.

Trajanje krize
Više od polovice ispitanika (njih 54%) očekuje kako će kriza trajati godinu do dvije dana.
Najpesimističniji ispitanici su oni koji imaju 41 ili više godina – njih čak 45% očekuje da će kriza trajati više od dvije godine, dok ih svega 12% smatra da će kriza ipak završiti ove godine. Prema regijama, najpesimističniji su ispitanici iz Istra i Kvarnera – njih 35% smatra da će kriza potrajati dulje od dvije godine, a isto u najmanjoj mjeri smatraju ispitanici iz sjeverne Hrvatske (25%) te ispitanici iz Zagreba i Zagrebačke županije (također 25%).


Što mislite koliko će kriza potrajati?


 

Utjecaj krize na posao
U tvrtkama u kojima se kriza već osjeti, 42% ispitanika izjavilo je da ima manje posla, 37% da ima jednako posla, dok ih 22% ima više posla u odnosu na prethodno razdoblje. Za razliku od njih, samo 16% ispitanika kod kojih se kriza još ne osjeti ima manje posla, dok je taj postotak svega 2% kod ispitanika koji su izjavili da krize u njihovoj tvrtki neće ni biti.
Smanjenje obima posla najviše je izraženo u tvrtkama kojima je primarna djelatnost poslodavca građevina i arhitektura, zatim trgovina te proizvodnje strojeva i uređaja, a smanjenje obima posla najmanje su primijetili ispitanici iz djelatnosti kulture i medija, proizvodnje i prerade prehrambenih proizvoda, znanosti, obrazovanje i odgoja te državne uprave .
Većina ispitanika (prosječno 74%) nije primijetila promjene u poslovnoj produktivnosti bez obzira na (ne)prisutnost krize. Međutim, od ispitanika čije je tvrtke kriza obuhvatila, njih 31% izvijestilo je o postizanju slabijih rezultata. Među ispitanicima koji smatraju da u njihovoj tvrtki neće biti krize, slabije rezultate postiže svega 2%, dok ih je čak 14% izvijestilo o postizanju boljih poslovnih rezultata.