Savjetovanje CASE18

Kao i do sada, osamnaesto savjetovanje CASE18 u Opatija 05. – 07. 06. 2006. o razvoju poslovnih i informacijskih sustava organiziraju tradicionalni njegovi organizatori: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, HIZ, HGK i CASE d.o.o. To je susret struke projektanata informacijskih i poslovnih sustava, dizajnera, konzultanata, stručnjaka koji rade na razvoju neovisno o dobavljačima tehnologija, metodologijama i rješenjima. Teme savjetovanja su teorija, praktična znanja, metode, tehnologije, troškovi i organizacijski uvjeti koji su potrebni za uspješnu primjenu unapređenja i promjena u posl
Od informatike očekujemo  postizanje sve boljeg povrata ulaganja i poboljšanje upravljanja troškovima posjedovanja izgrađene informatičke osnovice (TCO). Ulaganja u informatiku postaju sve značajnija. Kreću se oko 2-4% BDP-a pojedine države, što su zaista značajna sredstva. A budu li očekivanja uvijek opravdana? Ne, jer ima prevelik broj neuspješnih projekata, ili razvoj onih uspješnih predugo traje. Dakle, struka je zatajila! Informatičko tržište sve je zrelije i sve se više kreće prema kupnji gotovih rješenja i outsourcinga. U Zapadnoj i Središnjoj Europi vidljiv je trend uvođenja složenih poslovnih rješenja u bankarstvu, proizvodnji (FDI), u malim i srednjim tvrtkama (SME), a naročito za potrebe državne (e-governement servisi) i javne uprave (e-citizen). Nametnula se potreba za poslovnim aplikativnim rješenjima kao što su: integrirani sustavi (ERP), integracija aplikacija (EAI), upravljanje potrebama kupaca – Customer Relationship Management (CRM), upravljanje lancem isporuka – Supply Chain Management (SCM), poslovna inteligencija (BI), upravljanje sadržajem i dokumentacijom, e-trgovina, mobilnost itd. Komunikacije, sigurnost, mreže, plaćanje i druge teme obuhvaćene su drugim savjetovanjima iz tog ciklusa kojeg organiziramo tijekom godine (vidi www.case.hr ).

Savjetovanje se tradicionalno održava u Opatiji, Grand hotelu Adriatic. Predavači su prijavili raznolike teme, na primjer: Metode pregovaranja, Upravljanje zahtjevima, Vođenje projekata,  Modeliranje, Web alati, Razvoj IS-a primijenjen u praksi, Open Source alati, Informatika u obrazovanju, Upravljanje dokumentacijom, Iskustva sa SAP rješenjima, UML, SOA, BI, RUP, RAD, Praksa s bazama podataka i data warehouseima... Na skupu će biti prikazani alati za razvoj al i gotova rješenja: strana (SAP) i domaća. Nastojimo promicati nove općeprihvaćene norme (UML, SQL4...), alate raznih proizvođača (Microsoft, Oracle...) i kroz to povećati učinkovitost razvoja  i korištenja IS-a svih razina i usmjerenja. Posebna tema je obrazovanje na daljinu, e-learning, koje postaje sve popularnije.

Planiramo održati 45 stručnih predavanja, 11 prezentacija, 5 radionica i 13 stručnih   seminara. Nadamo se da će radionice biti praktično isprobavanje i prikaz pojedinih tema te da će svi zainteresirani moći isprobati ono što ih zanima. Radionice kao mjesto praktičnog uvida dobro su posjećene te se kroz sat i pol trajanja može dobiti dobar uvid u praksu i iskustva s temom koju obrađuju.

Seminari sa svojom raznolikošću (12 raznih tema) pokrivaju značajnije aspekte problematike IS-a. Najveće zanimanje je za teme: „Modeliranje poslovnih procesa i strateško planiranje upotrebe  IT tehnologije” i „Vođenje projekata”, što su tradicionalne teme već više godina. No visoko mjesto po zanimanju publike pobuđuje i potpuno novi seminar „Pregovaranje između informatičara i menadžera”.

Nadamo se i živoj raspravi na okruglom stolu oko aktualne teme: „Sudjelujmo u realizaciji programa vlade e-Hrvatska 2007!”, te oko povezivanja HR informatičke industrije i odnosa prema projektima države i lokalnih jedinica. Jedni zastupaju tezu da za velike sustave, zbog velike složenosti, treba ići na gotova rješenja koja je neracionalno graditi sam u svojoj sredini, a drugi zastupaju tezu da imamo potrebna znanja i da nove razvojne tehnologije omogućuju sve brži i lakši vlastiti razvoj IS-a. Ova dvojba nije jednostavno rješiva jer duboko zadire u pitanje budućnosti same struke i opstojanja pojedinaca koji u njoj rade. Zaključci će pokazati na koju stranu naginje stav većine (ali kao što stara mudrost kaže – sve je relativno).

Očekujemo oko 240 učesnika, a više informacija o temama savjetovanja na internetu: www.case.hr/case18