Multisoft i Smallword tehnologija

Jednostavnost i produktivnost

Smallworld Field Information System (SFIS) omogućava poduzećima da značajno unaprijede efikasnost korištenja svojih prostorno- informacijskih sustava temeljenih na Smallworld tehnologiji. SFIS omogućava djelatnicima ili ekipama prilikom rada na terenu izravni uvid u sve geografske, topološke i atributne podatke objekata za koje su zainteresirani, na primjer stupova, vodova i opreme nisko naponske elektrodistribucijske mreže.
Svi podaci mogu biti ažurirani, usklađeni sa stvarnim stanjem na terenu i, po povratku, vrlo jednostavno sinkronizirani s prostornom bazom podataka poduzeća. Posebno je značajno  da integracijom s GPS-om mogu biti ažurirani ili uneseni novi prostorni podaci bez potrebe za dodatnom mjerničkom opremom i naknadnim unosom u bazu podataka.
Task Management modul ovoga sustava osigurava kvalitetno upravljanje razmjenom podataka između servera i terenskih ekipa i njihovom kontrolom prilikom preuzimanja povratnih informacija s terena.

Dvije bitne komponente sustava su:
Smallworld Field Data Server
Smallworld Field (terenski klijent)

Smallworld Field Data Server

Server podržava procese definiranja profila i izvatka, čime se zadaje koje će informacije  biti dostupne radnicima na terenu.
Definicija profila omogućava niz Field opcija za različite korisnike. Te opcije uključuju:
podatke koje terenski radnik vidi na karti
autorizaciju za pregledavanje i ažuriranje detalja
predefinirane upite dostupne korisniku za pomoć pri lokaciji elemenata.

Definicija izvatka  generira se povezivanjem profila s geografskim područjem. Pokretanje definicije izvatka stvara dio koji sadrži podatke i konfiguracijske datoteke jedinstvene za terenskoga radnika ili grupu radnika.


Smallworld Field

Softver je dizajniran s naglaskom na potrebe terenskoga radnika, što znači povećanu jednostavnost i produktivnost. Standardne funkcije osiguravaju automatski prikaz karte temeljene na GPS poziciji i pružaju jednostavnu navigaciju. Predefinirani upiti pomažu korisnicima brzo lociranje traženih elemenata, a najčešće opcije pogleda karte  mogu se spremiti.
Field dopušta terenskim ekipama da zabilježe posao koji su obavili. Osim toga, mogu se uključiti obavijesti o problemima i nedosljednosti s podacima u bazi ili propusti. Za pomoć pri unosu informacija točke, linije, sastavljene linije, poligona ili teksta, može se koristiti skiciranje ili trenutna GPS pozicija za unos lokacija.
Terenske ekipe često trebaju poslati dodatne informacije u ured, kao što su dodatni dokumenti ili digitalne fotografije. To se može dodati u pojedini element, skicu objekta ili na zadatak.
Osiguran je inteligentan unos podataka i ažuriranja jednostavnim postupcima. Pružena je opcija skiciranja za promjene na terenu. Podržani su i standardni alati za mjerenje i dimenzioniranje na karti, a moguće je napraviti ispis ili iscrtavanje karata u tijeku rada na terenu.
Field može biti prilagođen i proširen kako bi udovoljio individualne zahtjeve korisnika na terenu i njihove radne navike.

Efikasnost i produktivnost

Korisnici postižu poslovnu korist od povećanoga pristupa i korištenja prostornih podataka kroz svoju organizaciju, što posebno pomaže ekipama na terenu. Doseg pristupa takvih podataka pruža prednosti  za poslovanje, kao i za terenske radnike:
prilagodljivošću potrebama korisnika  podešavanjem i oblikovanjem
najnovijim informacijama dostupnim za sve radnike
smanjenjem potrebnoga vremena da bi promjene koje su napravljene na terenu bile vidljive na centralnoj bazi
manjim oslanjanjem na papire
terenskim ekipama koje manje ovise o uredskoj podršci
većom kvalitetom informacija u glavnoj bazi podataka
raspoloživošću specifičnoga oblika rada
I na kraju, ono najznačajnije; povećana produktivnost terenskih radnika vodi do:
manje neobavljenih poslova
niže cijene održavanja i popravka
boljega ispunjavanja ugovora o razini usluga i regulatornih zahtjeva

Ostali MULTISOFT proizvodi:

VodGIS katastar vodova i komunalnih instalacija (voda, plin, komunikacije, elektroenergetika ….)
DeGIS sustav za dokumentiranje, planiranje i upravljane u elektroenergetskim sustavima
ComGIS-PNI sustav za dokumentaciju i planiranje u telekomunikacijskim sustavima.WEB:    www.multisoft.hr
e-mail: multisoft@multisoft.hr