Pitajte HIDRU/3

Dokumentacija i podaci o političkim strankama u Republici Hrvatskoj

U prethodna dva broja Infotrenda (169, 3/2009 i 170, 4/2009) na stranicama priloga eGovernment eHrvatska pisale smo o Hidrinoj misiji, informacijama koje Hidra nudi te mogućnostima korištenja njezinih informacijskih sredstava. Posebno smo obradile mogućnosti pretraživanja i pronalaženja pravnih propisa Republike Hrvatske, međunarodnih ugovora, kojih je Hrvatska stranka E-katalogom službene dokumentacije Republike Hrvatske na Hidrinim internetskim stranicama (www.hidra.hr) te pretraživanje i pristup službenim informacijama o tijelima javne vlasti Republike Hrvatske, vodeći Vas Hidrinim Adresaro
U ovome broju Infotrenda, s obzirom na njihovu aktualnost vezanu uz održavanje Izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2009. i Izbora općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba 2009., koji će se održati 17. svibnja 2009. godine, upoznat ćemo Vas s mogućnostima korištenja aktualnih podataka o političkim strankama registriranima u Republici Hrvatskoj, koje Hidra prikuplja i obrađuje te daje na korištenje ostvarujući tako svoju misiju osiguravanja dostupnosti službenoj dokumentaciji i informacijama Republike Hrvatske svim korisnicima.

Prikupljanje
Hidrini djelatnici svakodnevno prikupljaju i ažuriraju podatke o političkim strankama, s jedne strane iz službenih izvora, a s druge podatke koje dostavljaju same stranke, koji se mogu nalaziti na njihovim internetskim stranicama. Podaci iz samih stranaka prikupljaju se kako bi se nadopunili šturi službeni podaci dobiveni iz državnih tijela zbog velike zainteresiranosti građana za tu vrstu podataka, kao i zbog iznimne važnosti stranačkoga života za politički život zemlje i njezin razvoj. Stoga, prate se i izbori, kao i zastupljenost stranačkih predstavnika u tijelima javne vlasti.

Službeni su izvori podataka o aktualnim registriranim političkim strankama u Republici Hrvatskoj :
• Središnji državni ured za upravu, u kojem se vodi Registar političkih stranaka i iz kojega dobivamo početni službeni podatak da je nova stranka registrirana ili je postojeća brisana iz Registra
• Hrvatski sabor, podaci koji se odnose na sastav Hrvatskoga sabora
• Državno izborno povjerenstvo, podaci vezani uz sudjelovanje stranaka na izborima.
Kao što smo već naveli, službene podatke nadopunjujemo podacima dobivenima iz samih političkih stranaka, od kojih dobivamo sve ostale podatke i dokumentaciju na osnovi uspostavljene uspješne suradnje.

Dostupnost podataka – što i kako?

Za svaku registriranu stranku dostupni su sljedeći podaci:

• naziv stranke
• status (parlamentarna ili izvanparlamentarna)
• kontaktni podaci
• adresa, telefon, faks, e-mail, poveznica sa službenom internetskom stranicom stranke
• mjesto i vrijeme osnivanja
• broj članova po godinama
• članstvo u Hrvatskome saboru
• povijest i program – sažetak
• ustrojstvo stranke
• članstvo stranke u međunarodnim organizacijama
• funkcije članova u stranci
• dokumenti i publikacije stranke
o statuti, programi, programske deklaracije, stranački časopisi, izborni programi, promotivni materijali i sl. Stranačka je dokumentacija dostupna u tiskanome obliku i/ili u punom tekstu u slučaju postojanja elektroničke verzije dokumenta.

Naglasili bismo da Hidrini podaci o političkim strankama nisu politički obojeni, već su svojevrstan vodič političkim strankama, u kojemu je svaka stranka zastupljena istim nizom podataka i posvećen joj je isti, unaprijed zadani, prostor.

Podaci su o političkim strankama dostupni :

1. u tiskanome izdanju koje izlazi jedanput godišnje pod naslovom Političke stranke u Republici Hrvatskoj
2. u identičnome tiskanome PDF izdanju, koje je moguće preuzeti s Hidrinih internetskih stranica
3. pretraživanjem Hidrinih internetskih stranica posvećenih političkim strankama


Svima kojima su potrebni najnoviji podaci najbolje je, dakako, osloniti se na pretraživanje podataka na Hidrinim internetskim stranicama, gdje se redovito ažuriraju podaci o svim registriranim političkim strankama u Hrvatskoj – trenutno njih 109.

Uz korištenje Hidrinih publikacija i pretraživanje internetskih stranica uvijek možete koristiti i naše izravne informacijske usluge. Odsjek za pružanje korisničkih usluga u kratkome će roku odgovoriti na svako Vaše pitanje vezano uz informacije prikazane u ovome broju Infotrenda ili neke druge službene informacije koje su Vam potrebne.

Osim pregleda podataka o svim registriranim političkim strankama, na Hidrinim se internetskim stranicama nudi još nekoliko mogućnosti pretraživanja:

Slika 1:

Dakle, osim popisom svih registriranih stranaka te izborom pojedine stranke koja nas zanima, do podataka o strankama može se doći birajući popise parlamentarnih, odnosno izvanparlamentarnih stranaka (Slika 1).

  

Izabravši Kronologiju osnivanja na izborniku će nam se otvoriti kronologija osnivanja političkih stranaka od 1989. godine do danas (Slika 2):


Slika 2:
Izabravši pak Članstvo u MO na izborniku će nam se otvoriti podaci o članstvu stranaka u različitim međunarodnim organizacijama (Slika 3):
 

Slika 3:

Rubrika Političke stranke u Saboru nudi pregled, broj i postotak stranačkih zastupnika u Hrvatskome saboru (Slika 4):
 

Slika 4:

Uz sve izbore u Republici Hrvatskoj (uključujući naravno i nastupajuće) objavljuju se i materijali - poveznice (Slika 5) sa službenim dokumentima i informacijama objavljenima na internetskim stranicama tijela javne vlasti Republike Hrvatske, koji su važni za provođenje izbornoga procesa (temeljni propisi, izborna pravila, obvezatne upute Državnoga izbornog povjerenstva, ostali dokumenti i informacije vezane uz izbore):

Slika 5:

Rubrika Linkovi nudi izbor poveznica s internetskim stranicama stranih i domaćih političkih stranaka te tijela vezanih uz njihov rad (Slika 6).

Slika 6:

U sljedećemu ćemo Vam broju Infotrenda približiti zanimljiv i raznolik svijet službenih dokumenata/publikacija tijela javne vlasti Republike Hrvatske (državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i druge osobe na koje su prenesene javne ovlasti) pregledom svega što je dostupno i primjerima koji će Vam olakšati pretraživanje i pronalaženje onih dokumenata/publikacija koji su Vam potrebni.


Pripremile:
Tamara Horvat i Renata Pekorari

Hidra, Zagreb, svibanj 2009.

-----

Kako, gdje i kada do informacije?

Pretraživanjem Hidrinih internetskih stranica, svaki dan od 0-24.
URL: www.hidra.hr .

Pregledavanjem službenih publikacija u zbirkama u Hidrinome prostoru.
Adresa: HIDRA, 10020 Zagreb, Siget 18c.

Postavljanjem upita na Odsjeku za pružanje korisničkih usluga.
Adresa: HIDRA, 10020 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
Telefon: (01) 4855 827
Telefaks: (01) 4855 655
E-mail: ured@hidra.hr
radnim danom od 9.00 do 16.00 sati.

Pregledavanjem Hidrinih publikacija dostupnih u papirnome mediju u Hidri, tijelima javne vlasti te županijskim knjižnicama i u PDF formatu na Hidrinim internetskim stranicama.