Info Uvodnik

Optimizam direktora informatike

Istraživanje koje je proveo Intel pokazuje da su europski direktori informatike optimistični glede ulaganja u IT tijekom 2009. godine. Iako su svjesni prevladavajuće gospodarske situacije i činjenice da bi panika njihove poslodavce mogla natjerati na brzopleto srezivanje troškova, sedamdeset posto ispitanika previđa jednaku ili veću potrošnju u ključnim područjima kao što su nabava strojne i programske opreme te inovacijski projekti.
Osobito ohrabruje činjenica da 75 posto direktora informatike očekuje jednaka ili veća ulaganja u inovacijske projekte. To je odraz razumijevanja činjenice da su ulaganja u IT nužna radi poticanja operativne učinkovitosti, povećanja inovativnosti i stjecanja konkurentske prednosti. Osim toga, 54 posto ispitanika osjeća pritisak i opasnost od srezivanja troškova i gubitka kontrole te zbog toga smatra da je sada pravo vrijeme za ulaganje u IT i pripremu za oporavak tržišta.
Šezdeset posto europskih direktora informatike smatra srezivanje troškova za IT radi uštede novca gospodarski lošim potezom. Budući da se velik dio potrošnje za IT odnosi na tekuće troškove, a ne na kapitalne izdatke, smanjenje kapitalnih izdataka može dovesti do povećanja ukupne potrošnje jer će tvrtke biti prisiljene dulje koristiti stariju i manje učinkovitu tehnologiju.  Ta je činjenica vidljiva u prioritetima potrošnje za 2009. godinu, u kojima prva tri mjesta zauzima konsolidacija podatkovnih centara (50%), modernizacija stare opreme (48%) te smanjenje troškova napajanja i hlađenja (47%).
U skladu s time, 66 posto direktora informatike smatra da je sada potrebno dodatno ulagati da bi se ostvarile potrebne srednjoročne uštede. Takav se stav objašnjava manjim tekućim troškovima koje omogućuju modernije tehnologije. 
Ovo je neovisno ispitivanje proveo Coleman Parkes u siječnju 2009. Sudjelovalo je 511 ispitanika koji u svojoj tvrtki obavljaju dužnost višeg donositelja odluka vezanih uz IT – najčešće direktora informatike ili direktora/voditelja IT odjela. Podjednako su zastupljeni ispitanici iz tvrtki s 1000 do 2000 zaposlenika i tvrtki s više od 2000 zaposlenika iz sektora maloprodaje i veleprodaje, financijskih usluga, proizvodne i energetske industrije, komunalnih usluga, telekomunikacija i medija. Broj ispitanika po regijama je sljedeći: Francuska 58, Njemačka 101, Italija 50, Nizozemska 51, Rusija 50, Španjolska 50, Južnoafrička Republika 51 i Velika Britanija 100.