Osvrt

Simpozij „Medicinska informatika 2009“

Simpozij Hrvatskog društva za medicinsku informatiku pod nazivom Medicinska informatika 2009. održan je u Osijeku, 8. i 9. svibnja 2009. godine. Simpozij se održava bienalno. Ove je godine održan 9. put, i to u organizaciji Medicinskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Medijski pokrovitelj Simpozija bio je Info Trend.
Simpozij je ujedno bio prilika za obilježavanje 20. obljetnice postojanja Hrvatskoga društva za medicinsku informatiku. Čast otvorenja pripala je prvome predsjedniku i jednom od osnivača društva, počasnom predsjedniku prof. dr. sc. Gjuri Deželiću, koji je prikazao pregled rada društva u dvadeset godina te podsjetio na njegova najznačajnija dostignuća.
Programski dio simpozija obuhvatio je 27 kongresnih priopćenja objedinjenih u službenom zborniku radova „Medicinska informatika 2009.“ i raspodijeljenih u tri tematske skupine: Suvremene tehnologije u medicini i zdravstvu, Edukacija, norme i medicinsko odlučivanje i Informacijski sustavi u zdravstvu. Autori su radove prezentirali tijekom dva dana simpozija u obliku kongresnih priopćenja i rasprave. Sudionici simpozija dolaze iz različitih struka i sredina: informatičari i elektrotehničari koji izrađuju informacijske sustave i programska rješenja u zdravstvu, zdravstveni djelatnici – korisnici sustava te nastavnici iz područja medicinske informatike, a svi sa zajedničkim ciljem: unaprijediti zdravstvenu zaštitu  računalnom tehnologijom. Prikazane su promjene u zdravstvu nastale uslijed informatizacije, istaknute su prednosti i nedostaci informatičkih rješenja u pojedinim sustavima (npr. laboratorijski, radiološki, sustavi za praćenje potrošnje lijekova), navedeni su i novi problemi s kojima se zdravstveni djelatnici i bolesnici susreću nakon informatizacije, a također, pojavile su se nove ideje i rješenja postojećih problema ( npr. prevođenje MeSHa na hrvatski jezik, korištenje društvenih mreža u zdravstvu, uporaba grid tehnologije u zdravstvu). Raznolike ideje i projekti potakle su produktivnu raspravu o strategiji i koracima u procesu planiranja, usustavljivanju i normiranju informatičkih procesa u zdravstvu na razini države, razvoju i usmjeravanju izobrazbe iz medicinske informatike te drugim prikazanim temama.
Pred kraj prvoga dana simpozija održana je svečana promocija sveučilišnoga udžbenika „Medicinska informatika“ urednika prof. dr. sc. Josipe Kern i prof. dr. sc. Mladena Petrovečkog, objavljenoga 2009. godine u izdanju Medicinske naklade. O stvaranju udžbenika i koordiniranju rada četrdeset autora, koliko ih je sudjelovalo u pisanju udžbenika, govorili su urednici prof. Kern i prof. Petrovečki i direktorica Medicinske naklade prof. Anđa Raič, a važnost cjelovitoga udžbenika iz medicinske informatike na hrvatskome jeziku istaknuo je u svojem osvrtu jedan od recenzenata udžbenika, prof. dr. sc. Silvije Vuletić. Medicinska informatika udžbenik je medicinskih fakulteta četiriju sveučilišta – zagrebačkoga, riječkog, osječkog i splitskog, i kao takav, izvor je znanja studentima medicine i srodnih studija, kao i svim drugim zainteresiranim stručnjacima u zdravstvu i u informatici.
Kako je simpozij po prvi put održan u Slavoniji, domaćica simpozija, predsjednica Hrvatskoga društva za medicinsku informatiku i predsjednica Organizacijskoga odbora simpozija, doc. dr. sc. Vesna Ilakovac, predstojnica Katedre za biofiziku, medicinsku statistiku i medicinsku informatiku Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Osijeku sudionike je razveselila izletom u Baranju.

Vanja Pupovac i Lidija Bilić-Zulle