Razgovor s ravnateljem CARNeta Zvonimirom Stanićem

Srce i dalje ostaje naš partner

Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNet pokrenula je uslugu CARNet Cruncher kojom se, na vremenski ograničeno razdoblje, CARNetovim punopravnim ustanovama članicama na raspolaganje stavlja superračunalo opremljeno višestrukim procesorima, velikom količinom radne memorije i velikom količinom diskova. O tome smo, ali i o djelatnostiima CARNeta i prekidu suradnje sa Sveučilišnim računskim centrom (Srce), razgovarali s ravnateljom CARNeta Zvonimirom Stanićem.
Info Trend: Je li vaš "prekid suradnje" sa Sveučilišnim računskim centrom (Srce) uzrokovan racionalizacijom hrvatske akademske istraživačke mreže ili je u pitanju nešto drugo?
Stanić: Unatrag nekoliko godina CARNet je u dogovoru s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa strateški odlučio da se većina osnovnih servisa, od kojih su neki ugovorima bili povjereni na ostvarivanje različitim partnerima, vrati u CARNet, te da ih dalje održavaju i razvijaju djelatnici CARNeta. Podsjećam da je CARNet osnovan kako bi se razvila napredna informacijska i komunikacijska infrastruktura za akademsku i istraživačku zajednicu, uključujući brzu i sigurnu mrežu, što je i u misiji naše ustanove. Razvili smo institucionalne, financijske i kadrovske pretpostavke da se ti poslovi ostvaruju u CARNetu, što je glavni razlog što ove godine nismo obnovili ugovor sa Srcem. Nadalje, opseg je poslova koji sada obavljamo bitno veći, naše su članice postale i ustanove i osnovnoga i srednjeg školstva, CARNet mreža se geografski i tehnološki širi, raste i unaprjeđuje, i trenutno je veća nego ikada. Logično je da poslove izgradnje i nadzora naše mreže obavljaju naši djelatnici, a uz to su prisutne i ne male financijske uštede. Srce i dalje ostaje naš partner na ostalim projektima koje radimo, između ostalih, na razvoju paneuropske akademske mreže GÉANT.
IT: U Srcu se i dalje nalazi čvor međunarodne paneuropske mreže GÉANT kojim se CARNet povezuje na tu značajnu infrastrukturu. Kako će se to sada rješavati i koji je značaj GÉANT -a za našu znanost i obrazovanje?

Stanić: PoP (Point of Presence) paneuropske mreže GÉANT nalazi se u Srcu, što je definirano ugovorom između Srca i DANTE-a, i CARNet mreža se na njega spaja. U sklopu samoga FP7 projekta GÉANT3, CARNet je ugovorna strana i nositelj poslova, dok je Srce tzv. „third party“, čiji je angažman na projektu definiran posebnim sporazumom CARNeta i Srca.
Projekt GÉANT2 pokrenut je 1. rujna 2004. godine u sklopu 6. Okvirnog programa (6th Framework Programme - FP6) Europske unije s ciljem unapređenja pan-europske mrežne infrastrukture osiguravanjem multi gigabitnih brzina prijenosa podataka te uvođenjem naprednih mrežnih aplikacija kako u pan-europsku mrežnu okosnicu, tako i preko nacionalnih akademskih i istraživačkih mreža do krajnjih korisnika. To je prvi integrirani FP6 projekt u koji se, preko CARNeta, u punome opsegu uključila i Hrvatska.
Veza CARNeta prema GÉANT-u omogućila je kvalitetnije i intenzivnije uključivanje hrvatskih istraživača u međunarodne istraživačke projekte te povezivanje Hrvatske i hrvatskih znanstvenika u europski istraživački (ERA) i visokoobrazovni (EHEA) prostor. Projektom GÉANT povezane su sve europske akademske i istraživačke mreže, odnosno više od 30 milijuna europskih istraživača. GÉANT2 je najveća hibridna mreža ikad sagrađena za potrebe europske akademske zajednice. GÉANT je posljednja generacija paneuropske komunikacijske infrastrukture za istraživanje i obrazovanje te jedna od najnaprednijih i najpouzdanijih takvih mreža na svijetu.
U travnju ove godine započela je treća generacija toga međunarodnog projekta pod nazivom GÉANT3, čija je realizacija vrijedna 93 milijuna eura, i gdje je CARNet ravnopravni partner s ostalim europskim akademskim i istraživačkim mrežama.

IT: Nedavno ste pokrenuli novu uslugu - CARNet Cruncher. O kakvoj je usluzi riječ?
Stanić: CARNet Cruncher usluga je kojom se, na vremenski ograničeno razdoblje, CARNetovim punopravnim ustanovama članicama na raspolaganje stavlja superračunalo opremljeno višestrukim procesorima, velikom količinom radne memorije i velikom količinom diskova. Radi se o poslužitelju visokih performansi koji pruža rješenja koja uključuju potpunu paletu računanja visoke zahtjevnosti (high-performance computinga) i diskovnoga prostora (storage), što omogućuje korisnicima izbor scale-out i scale-up rješenja, koja će osigurati fleksibilnost te omogućavati korisniku koncentriranje na znanstveni rad umjesto na detalje vezane uz računalne sustave i upravljanje podacima.
Područja su primjene ove usluge računalna biologija, računalna kemija, fizika i srodne znanosti, matematičko modeliranje i statistika, medicinska istraživanja i slikovna dijagnostika, multidisciplinarna istraživanja, meteorološka, klimatska i ekološka predviđanja i sl.
Trenutne performanse računala uključuju 16 Intel Itanium procesora, 256GB radne memorije i brze diskove, a u budućnosti se planira nadogradnja sustava kojom bi se povećao broj procesora. Usluga je bazirana na RedHat 5.3(ia64) SGI ProPack™ linuxu i nije moguće instalirati drugi operacijski sustav. Korisnicima se nudi potpuni nadzor nad računalom, uključujući samostalno dodavanje korisnika i programske podrške, a u skladu s uvjetima korištenja usluge. U iznimnim se situacijama diskovni prostor može povećati, a prema dogovoru između ustanove članice i CARNeta.
Punopravne ustanove članice koje u računalno potpomognute istraživačke svrhe imaju potrebu za ovakvim sustavom pogodni su kandidati za korištenje ove usluge. Korištenje je usluge vremenski ograničeno na razdoblje od dva (2) mjeseca, nakon čega članica nema pravo koristiti ovu uslugu do dvanaest (12) mjeseci, ovisno o dužini korištenja, kao i raspoloživosti same usluge. U vrijeme kada se računalo stavlja na raspolaganje korisniku, on ima pravo koristiti 100% kapaciteta računala. Pristup se usluzi dodjeljuje principom prvenstva prijave.

IT: Koje sve usluge nudi CARNet?
Stanić: CARNet trenutačno korisnicima pruža preko šezdeset usluga i servisa, koje generalno možemo podijeliti u nekoliko skupina. U suradnji s partnerima i samostalno osiguravamo usluge pristupa Internetu kako za ustanove članice, tako i za pojedince, gdje ustanovama članicama nudimo stalnu mrežnu povezanost, a pojedincima omogućujemo spajanje na CARNet mrežu i iz vlastitih domova i spajanje mobilnim tehnologijama. Vrlo smo aktivni na području edukacije, gdje održavamo, razvijamo i osiguravamo brojne usluge od kojih bih istaknuo online tečajeve, e-Learning akademiju, Nacionalni portal za udaljeno učenje „Nikola Tesla“, školsku učilicu, e-knjižnicu, online enciklopediju, pristup stranim bazama podataka i elektroničkim časopisima, Cisco akademiju, našu godišnju korisničku konferenciju itd. Nadalje, korisnicima nudimo i brojne internetske usluge, od kojih bih posebno istaknuo hosting uslugu za srednje i osnovne škole, u sklopu koje se svim školama, njihovim zaposlenicima, nastavnicima i učenicima otvara besplatan elektronički identitet. Elektronički identitet sadržava e-mail adresu te korisničko ime i lozinku za pristup CARNetovim uslugama i servisima. Tu su i CMS za škole, CARNEt Cruncher, voopIX, SmartX, DNS služba i ostale internetske usluge. Posebnu grupu usluga čine naše multimedijalne usluge, gdje smo korisnicima stavili na raspolaganje sobne, uredske i stolne videokonferencije, internetke prijenose (streaming) i MoD (Media on Demand).
Kada govorimo o mreži i Internetu, neizostavna je i sigurnost, pa tako u sklopu CARNeta djeluju i CERT (Computer Emergency REspnse Team) i Abuse služba, a osnovali smo i Nacionalni CERT, sukladno odredbama Zakona o informacijskoj sigurnosti. CARNet filtrira sve sadržaje koje stavljamo na raspolaganje osnovnim i srednjim školama, vršimo provjeru ranjivosti pojedinih sustava (na zahtjev), izdajemo serverske certifikate, sigurnosne savjete i sl.
I na kraju, u CARNetu se nalazi Služba za podršku korisnicima ( Helpdesk), Služba za ustanove članice te Helpdesk za CARNet sistem inženjere.

IT: Koje biste poslove posebno izdvojili u kontekstu djelatnosti CARNETa na osiguravanju novih tehnologija u znanosti i obrazovanju?
Stanić: CARNet Cruncher definitivno je jedna od takvih usluga. Nadalje, tu je i voopIX, sustav temeljen na VoIP tehnologiji, koji služi razmjeni telefonskoga prometa CARNet mrežom. VoopIX omogućuje međusobno povezivanje udaljenih lokacija ustanova članica u zajedničku telefonsku mrežu i zajedničku numeraciju, mobilnost lokalnih ekstenzija te besplatne razgovore, čime unutar cijeloga sustava ostvarujemo bitne financijske uštede.
Nove tehnologije u znanosti i obrazovanju osiguravamo i online (digitalne) obrazovnim sadržajima (lms, e-knjižnicu, školsku učilicu, pristup online bazama i elektroničkim časopisima, online enciklopediju)te edukacijom koju provodimo o izradi i korištenju online sadržaja.

IT: Je li informatizacija obrazovanja u Hrvatskoj daleko od željene ili ste zadovoljni njezinom sadašnjom razinom?
Stanić: Pred nama je još dosta posla. Razvojem online sadržaja i uključenjem svih škola u CARNet mrežu napravljen je značajan iskorak u informatizaciji obrazovanja, ali potrebno je i infrastrukturno popratiti taj razvoj. Prvenstveno treba izgraditi lokalne mreže unutar škola, osigurati projektore i pametne ploče u kabinetima, potrebno je osigurati više računala za učenike, svakome nastavniku dati na korištenje prijenosno računalo. Treba ustrojiti digitalni imenik, osigurati sistemsku podršku u samim školama, raditi na edukaciji nastavnika i učitelja u korištenju naprednijih tehnologija i korištenju istih u nastavi i sl. Također, treba nastaviti s intenzivnom informatizacijom fakulteta (smart kartice za studente, online upisi na fakutete), a potrebno je i profesore poticati na što veću informatizaciju kolegija.

IT: U kojem smjeru će ići informacijske i komunikacijske tehnologije na globalnoj razini?
Stanić: Informacijske tehnologije zahvaćaju svakim danom sve više područja ljudskoga rada, djelovanja i života. Danas je gotovo nemoguće pronaći jedan dio života u kojemu se to nije dogodilo. U budućnosti će se zasigurno, sve više i više ispreplitati stvarni i virtualni svijet, što će dovesti do ubrzanoga razvoja ICT-a, razvoja umreženih uređaja (sve što se uključuje u struju imat će svoj IP, i biti nadziran i upravljan od strane korisnika). Sve će to zasigurno uvelike povećavati brzine kojima ćemo komunicirati, što će opet dovesti do promjene u filozofiji korištenja računala. Ukratko, čeka nas vrlo, vrlo dinamična, uzbudljiva i zanimljiva budućnost. Barem iz kuta gledanja jednoga informatičara.

Razgovarao Petar Bukovac


Zvonimir Stanić, ravnatelj CARNeta
Osobni podaci: rođen u Zagrebu, 9. svibnja 1964. godine, oženjen, otac dvoje djece.
Obrazovanje: Usavršavanja na području primjene informatičke i komunikacijske tehnologije.
1988. diplomirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, smjer strojarske konstrukcije.
Profesionalno djelovanje: 2004. ravnatelj Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet,
2000. direktor informatike Hrvatskih željeznica, 1992. projektant u informatici Hrvatskih željeznica, 1989. projektant u Tvornici željezničkih vozila.
Veći projekti: voditelj projekta izgradnje sustava za prodaju usluga u putničkome prijevozu Hrvatskih željeznica sa 138 on-line prodajnih mjesta, voditelj projekta izgradnje optičke osnovice Hrvatskih željeznica, voditelj projekta izgradnje LAN-ova na Hrvatskim željeznicama s više od 1500 aktivnih priključaka, voditelj projekta primjene prvoga Microsoft Windows Data Centra u Hrvatskoj
- voditelj projekta izgradnje sustava za informiranje putnika na kolodvorima Hrvatskih željeznica
- voditelj projekta primjene cjelovite sigurne Microsoft infrastrukture na mreži Hrvatskih željeznica,
- voditelj projekta primjene BMC patrol-a za nadzor mrežnih servisa i središnjih računala Hrvatskih željeznica,
- voditelj projekta analize i modeliranja poslovnih procesa korištenjem ARIS alata na Hrvatskim željeznicama,
- voditelj projekta izgradnje SharePoint portala, kao centralnoga intranet portala Hrvatskih željeznica, voditelj projekta izgradnje testne wireless infrastrukture u vlaku
Članstva: član Hrvatskoga Informatičkog Zbora, član IT commitee pri UIC (Union Internationale des Chemins de Fer), član radne grupe PETER (Panel of Experts for TElecommuncation in Railways) pri UIC Infrastructure department, član radne grupe EURADAT (EUropean RAilway DATa network),
pridruženi član radne grupe EURATEL (EUropean RAilway TELephony network), predavač na više kongresa i konferencija.
Ostalo: sudionik Domovinskog rata 1993.-1994.

-----

Iz povijesti CARNeta

1991.
rujan - pokrenut CARNet kao projekt Ministarstva znanosti i tehnologije RH.
listopad - početak rada Heldeska.

1992.
rujan - uspostavljeni središnji FTP i IRC poslužitelji.
listopad - prvi tečajevi za inženjere računalnih sustava.
17. studenoga - uspostavljena prva hrvatska internetska veza prema svijetu.

1993.
27. veljače - dobivena vršna .hr domena.

1994.
rujan - uspostavljen središnji WWW poslužitelj.
listopad - održani prvi tečajevi o Internetu za korisnike.

1995.
3. listopada - osnovana ustanova CARNet.
20. listopada - prva ATM veza brzine 155 Mbps između Sveučilišnog računskog centra i Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.

1996.
7. lipnja - prve međugradske ATM veze.
7. lipnja - prvi prijenos videosignala putem CARNetove mreže (prijenos Svjetskog festivala animiranog filma Animafest '96. između Zagreba i Rijeke te Zagreba i Osijeka.
19. srpnja - osnovan CCERT (CARNet Computer Emergency Response Team), nacionalno središte za sigurnost računalnih mreža.

1997.
23. siječnja - prvo udaljeno predavanje između Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i Elektrotehničkoga fakulteta Osijeku.
22. svibnja - jezgra mreže u Zagrebu ubrzana na 622 Mbps.
23. - 31. listopada - "3. CEENet radionica mrežnih tehnologija" u Zagrebu.

1998.
15. - 22. listopada - prva u nizu aktivnosti "CARNet tjedan" na ustanovama članicama.

1999.
siječanj - prvi tečaj za buduće CARNetove predavače u okviru programa "Training the Trainers."
28. - 30. rujna - prva CARNetova korisnička konferencija CUC.

2000.
ožujak - uspostavljen CARNetov poslužitelj točnoga vremena (NTP).
8. rujna – uspostavljeno nacionalno središte za razmjenu internetskoga prometa - Croatian Internet eXchange (CIX).
21. studenoga - spajanje na paneuropsku istraživačku mrežu TEN-155 (Trans European Internet Research Network); međunarodna veza s Internetom ubrzana na 34 Mbps.
31. studenog - pokrenuta Cisco akademija mrežnih tehnologija.

2001.
siječanj - uspostavljen CARNetov edukacijski centar Edupoint.
1. prosinca - spajanje na pan-europsku akademsku i istraživačku mrežu GÉANT.
31. prosinca - uveden jedinstveni pozivni broj CARNetovih modemskih ulaza (CMU) za čitavu Hrvatsku; omogućeno je i spajanje ISDN terminalnim uređajima.

2002.
28. veljače - međunarodna veza s Internetom povećana na 45 Mbps.
1. svibnja - pušten u rad GÉANT PoP (Point of Presence); međunarodna veza s Internetom ubrzana na 155 Mbps.
11. srpnja - međunarodna veza s Internetom ubrzana na 622 Mbps.
21. - 25. rujna - "3. CEENet radionica o upravljanju mrežama" u Zagrebu.

2003.
23. do 24. siječnja – CARNet CERT domaćin TF-CSIRT, osmoga sastanka o sigurnosti na mreži.
3. veljače - puštena u rad nova aplikacija CMUng za autorizaciju korisnika.
21. veljače - predstavljen projekt CARNeta i Nacionalne i sveučilišne knjižnice "Bežični Internet u NSK."
28. veljače - u sklopu akcije 10@HR - Vrijeme je za Internet! pokrenut natječaj za prikupljanje internetskih projekata sa sadržajem od nacionalnog značaja.
19. do 22. svibnja - održana zajednička konferencija CARNeta i europske udruga akademskih i istraživačkih mreža TERENA "User Opportunities/Network Challenges."
23. lipnja - pokrenut zajednički projekt CARNeta i Sveučilišnog računarskog centra "Giga CARNet" koji će omogućiti povezivanje velikim brzinama sa sličnim mrežama u Europi i svijetu spajanjem na GÉANT mrežu.
24. rujna - promovirana četiri CARNetova referalna centra za pružanje podrške sveučilišnim nastavnicima koji žele primjenjivati informacijske tehnologije u nastavi.
18. prosinca - u okviru projekta Giga CARNet uspostavljena infrastruktura potrebna da se zagrebački studentski domovi na okosnicu CARNet mreže spajaju gigabitnom brzinom.

2004.
27. veljača - u okviru projekta Giga CARNet spajanjem na GÉANT mrežu omogućeno dvostruko brže povezivanje CARNeta s akademskim i istraživačkim mrežama u Europi i svijetu (brzinom od 1.2 Gb/s umjesto dosadašnjih 622 Mb/s).
do 1. ožujka - u okviru projekta Giga CARNet uspostavljen niz gigabitnih veza u zagrebačkome dijelu CARNet mreže.
5. ožujka - Cisco akademija pokrenula novi obrazovni program Osnove mrežne sigurnosti (Fundamentals of Network Security).
rujan - u okviru projekta Giga CARNet puštene u rad prve međugradske gigabitne veze između Rijeke, Splita i Zagreba.
18. listopada – pokrenuta E-learning akademije (ELA), organizirani oblik obrazovanja za vođenje, pripremu i održavanje e-obrazovanja trima jednogodišnjim certificiranim obrazovnim programim: E-learning Management, Tutoring i Course Design.
23. studenoga – Edupoint je pokrenuo prve CARNetove online tečajeve za krajnje korisnike: Pretraživanje online baza podataka i Izrada online tečaja pomoću WebCT-a
1. prosinca - na Tehničkome fakultetu Sveučilišta u Rijeci otvoren Edulab.

2005.
7. ožujka - s nastavom počela dva nova programa E-learning akademije: E-learning Tutoring i E-learning Course Design.
travanj – CARNet omogućio tehničku podršku ostvarivanju videokonferencijske nastava na daljinu iz središnje škole Majstor Radovan u Trogiru za učenike područne škole na Drveniku Velom.
lipanj - započele aktivnosti povezivanja osnovnih i srednjih škola u CARNet mrežu aDSL tehnologijom.
01. srpnja – u sklopu E-learning akademije dodijeljeni certifikati polaznicima I. generacije programa E-learning Management.
kolovoz - CARNet uspostavio telekonferencijsku sobu na Veleučilištu u Kninu.
rujan - početak uspostavljanja sustava Hosting usluge za srednje i osnovne škole (HUSO).
14. listopada – povezivanjem BIHARNET čvorišta u Mostaru i CARNet čvorišta u Zagrebu uspostavljena veza između ovih dviju mreža, temeljem Sporazuma o suradnji na uspostavi povezanosti mreža CARNet i BIHARNET, potpisanoga 4. kolovoza 2005. u Vladi RH.
listopad - u sklopu E-learning akademije počela nastava za polaznike II. generacije programa E-learning Management i E-learning Course Design, prvi put na hrvatskome jeziku.
studeni - CARNet uspješno prošao vanjsko ocjenjivanje i zaslužio certifikat Europske zaklade za upravljanje kvalitetom - EFQM za prvi stupanj izvrsnosti poslovanja - predan izvrsnosti (Committed to Excellence).
prosinac – CARNet predstavio novi programi "Nikola Tesla – Hrvatski sustav za e-učenje" i "Hrvatski školski web prostor."

2006.
veljača – uvedena nova metoda pojedinačnoga pristupa CARNet mreži - bežični pristup mrežnim sredstvima - Mobile CARNet.
veljača – započela akcija spajanja osnovnih i srednjih škola na CARNet mrežu; tijekom 2006. godine spojeno je 1009 škola.
1. ožujka - za niz usluga u CARNet mreži počinje se koristiti novi oblik korisničke oznake sukladan AAI@EduHr standardu.
3. ožujka – dodijeljeni certifikati polaznicima II. generacije programa E-learning Tutoring i E-learning Course Design CARNetove E-learning akademije.
lipanj - CARNetov edukacijski centar Edupoint proširio je svoj program s 2 online udžbenika i 9 online tečajeva.
30. lipnja - dodijeljeni certifikati polaznicima III. generacije programa E-learning Management, Tutoring i Course Design CARNetove E-learning akademije, prvima koji su navedene programe pratili na hrvatskome jeziku.
rujan - početak korištenja sustava Hosting usluge za srednje i osnovne škole (HUSO).

2007.
19. veljače - pokrenuta nova usluga pristupa Internetu XCARNet, koja omogućuje pojedinačni širokopojasni pristup CARNet mreži putem infrastrukture kabelske televizije.
1. ožujak – pokrenut CARNetov Portal za škole namijenjen nastavnicima, učenicima, njihovim roditeljima i školama.
30. svibnja - četrnaest komercijalnih i nekomercijalnih davatelja internetskih usluga u Republici Hrvatskoj potpisalo "Memorandum o uspostavi zajedničke Radne skupine Abuse službi hrvatskih davatelja Internet usluga."
27. lipnja – CARNet mreža povećala kapacitet IP veze na pan-europsku mrežu GÉANT2 s 2.5Gbit/s na 10 Gbit/s te po prvi put uvela mogućnost međunarodnih gigabitnih veza za potrebe točka-točka (point-to-point) servisa.
29. lipnja - završila četvrta generacija obrazovnih programa E-learning Management, E-learning Tutoring i E-learning Course Design CARNetove E-learning akademije, koja je program odslušala na hrvatskome jeziku.
rujan – uspostavljen MOD2 portal.
studeni - pokrenuta nova usluga pristupa Internetu za krajnje korisnike CARNeta - MetroCARNet, koja omogućuje pristup Internetu putem ADSL tehnologije.
prosinac – realiziran projekt e-Otoci, kojim je širokopojasnom mrežom dvadeset škola na otocima oko Zadra, Šibenika i Dubrovnika povezano s matičnim školama na kopnu, čime je omogućena isporuka e-sadržaja, a djeca su na udaljenim područjima dobila pristup najboljem obrazovanju i najnovijoj tehnologiji (pristup širokopojasnom Internetu i CARNetovom sustavu videokonferencija).
siječanj – prosinac – nastavlja se akcija spajanja osnovnih i srednjih škola na CARNet mrežu: tijekom 2007. godine je spojeno 205 novih lokacija članica na CARNet mrežu.