Vaš posao

Upravljanje i nadzor rasvjete

Ukoliko se razmišlja o upravljanju rasvjetom i njezinome nadzoru, osnovna je pretpostavka dugoročna analiza sistema. Međutim, razmišlja li se samo kratkoročno, potpun je izostanak elektroničkoga upravljanja rasvjetom i njezinoga nadzora jedino dobro rješenje
Nakon dugogodišnjega sušnog razdoblja u ulaganjima, ovih smo dana  svjedočili pojačanoj izgradnji poslovnih objekata, prvenstveno u Zagrebu kao poslovnome središtu Hrvatske. Nakon vala trgovačkih objekata, na redu su i suvremeni poslovni objekti velikih kvadratura. Niz takvih objekata ovih se dana nalazi što u izgradnji, što u završnim fazama projektiranja. Navedena su ulaganja potaknula cjelokupnu graditeljsku i prateću projektnu struku. Zahvaljujući složenosti objekata, aktualizira se pitanje objedinjavanja elektronički upravljanih sistema u objektu u jedinstven sistem upravljanja i nadzora. Cilj je osigurati jedinstveno središnje računalo na kojemu se, na korisniku blizak način, može nadzirati i upravljati radom svih sistema u objektu. Na globalnoj se razini pojavilo nekoliko osnovnih tehnoloških platformi za objedinjavanje upravljanja zgradom- LONbus, EIB, PROFIbus, CANbus itd.
Na globalnoj razini LON platforma trenutačno dominira s više od 300 dobavljača pojedinačnih sistema uskladivih s LONWorks protokolom. U Europi izuzetno snažno pozicionira i EIB platforma s oko 100 usklađenih dobavljača.

Ekonomska opravdanost upravljanja rasvjetom i njezinoga nadzora

Ukoliko se razmišlja o upravljanju rasvjetom i njezinome nadzoru, osnovna je pretpostavka dugoročna analiza sistema. Ukoliko ulagač razmišlja samo kratkoročno, razmatrajući isključivo ulagački trošak, potpun je izostanak elektroničkoga upravljanja rasvjetom i njezinoga nadzora jedino dobro rješenje. Međutim, ukoliko se promatranje proširi na cjelokupno razdoblje amortizacije jedne tehnološke generacije rasvjete u objektu (tj. razdoblje od 10 do 15 godina) i ukoliko se upotrijebe barem osnove takozvane "cost of ownership" analize, tj. analize ukupnoga troška korištenja sistema, odmah se opravdavaju ulaganja u upravljanje rasvjetom i njezin nadzor.
Osnovna suhoparna računica pokazuje da rasvjeta u prosjeku troši oko 40% ukupne električne energije u standardnome poslovnom prostoru. Sistem elektroničkoga upravljanja rasvjetom u osnovnoj konfiguraciji (reguliran zaposjednutošću prostora i priljevom dnevnoga svjetla) štedi barem 35% energije. Ostvarene uštede u razdoblju od 10 do 15 godina lako opravdavaju visoka dodatna ulaganja u sistem elektroničkoga upravljanja rasvjetom i njezinoga nadzora.

Daljnja, manje suhoparna, računica pokazuje da je trošak osoblja u poslovnome objektu više od pedeset puta skuplji od troška energije u objektu. Nedavno predstavljeno istraživanje Philipsa ("Lighting for Work: Visual and biological effects", W.J.M. van Bommel, G.J. van den Beld) pokazalo je da se odgovarajućom rasvjetom produktivnost osoblja povećava minimalno 8%. Osim toga, ovo je istraživanje pokazalo da, osim razine rasvijetljenosti, na produktivnost utječu kvaliteta i boja svjetlosti te dinamika svjetlosti tijekom dana.
Zbroje li se ova dva učinka, vidljivo je ulaganje u elektroničko upravljanje rasvjetom kao izuzetno isplativo.

Svrha upravljanja rasvjetom

Osnovna se ideja upravljanja rasvjetom može svesti na sljedeća tri motiva.
Imati svjetlo kada, gdje i koliko treba.  Imajući u vidu nova istraživanja psihologije svjetlosti, mogli bismo dodati i četvrti motiv- kakvo svjetlo treba imati, a pri tome prvenstveno mislimo na boju svjetlosti. Dokazano je da svjetlost hladnije temperature poticajno utječe na radnu atmosferu dok svjetlost toplije temperature utječe relaksirajuće. U skladu s time, Philips je razvio više vrsta svjetiljki s neprekidnom regulacijom intenziteta ( od 3% do 100%), ali i boje svjetlosti (od 2700K do 6500K).

Cjelokupni se sistem upravljanja rasvjetom ravna prema obavijestima iz tri osnovna izvora:

-obavijest o dobu dana i potrebnoj razini i kvaliteti svjetlosti predviđenoj za to doba dana iz kontrolora sa satom
- obavijest o dolasku prirodne svjetlosti iz luks senzora
- obavijest o zaposjednutosti prostora iz senzora za pokrete
- obavijest o preferencama osoblja iz prijemnika ručnih daljinskih uređaja za kontrolu

Upravljanje rasvjetom i fleksibilnost prostora

U razvijenim je zapadnoeuropskim državama zadnjih godina zabilježen podatak da djelatnik u prosjeku mijenja radno mjesto svaku 1.5 godinu, što znači da se može dogoditi da se rasvjetna instalacija mora preraspodijeliti i do deset puta tijekom svojega radnog vijeka. Ovaj trend kod nas može biti ponešto usporen, ali se nikako ne može pretpostaviti da će nas zaobići. Izuzimanje elektroničkoga upravljanja i raspodjeljivanja dovodi do deset skupih instalacijskih zahvata na sistemu. Uz elektroničko se raspodjeljivanje isto  postiže uz nekoliko sati rada na središnjemu računalu bez ijednoga instalacijskog zahvata. Cjelokupna se instalacija nalazi u spuštenomu stropu, a ne i u pregradnim zidovima, te se cjelokupna lokalna komunikacija i upravljanje odvija bežičnim senzorima ugrađenima u spuštenom stropu.
Dokazano  je da svjetlost hladnije temperature poticajno utječe na radnu atmosferu dok svjetlost toplije temperature utječe relaksirajuće.
Objedinjavanje sistema rasvjete u sistem upravljanja zgradom.
Jedan je od primjera cjelokupno objedinjenoga sistema upravljanja rasvjetom i njezinoga nadzora Philipsov sistem Helio. Kao platforma za integraciju izabrana je trenutačno vodeća LON platforma. Osnovna je jedinica lokalnoga upravljanja i inteligencije LON usklađen Helio kontrolor. Kontrolor je izravno vezan uz LON bus, a integrira se u središnji upravljački softver kao objekt nadzora i upravljanja preko LNS plug-in softverskog modula. Osoba zadužena za nadzor i upravljanje zgradom nije izložena nizu odvojenih računala i odvojenih softverskih paketa s raznolikim korisničkim sučeljima tijekom svojega rada.
Rasvjeta se pojavljuje kao jedan od dijelova nadzora i upravljanja na zajedničkome računalu i zajedničkome nadzornoupravljačkom softveru s jedinstvenim korisničkim sučeljem. Kontrolor istovremeno služi kao jedinica za prijenos senzornih podataka o prisutnosti osoblja, stanju dolaska dnevne svjetlosti te lokalnim uređajima za kontrolu upravljanja sistemom rasvjete, kao i jedinica za izvršenje središnjih uređaja za kontrolu nad lokalnim reguliranim rasvjetnim grupama. Istovremeno, kontrolor raspolaže vlastitim mikrokontrolorom i memorijom, koji mu omogućuju odgovarajući opseg samostalnoga upravljanja prostorom koji pokriva.
Kao sistemi koji su na lokalnoj razini najizravnije povezani s rasvjetom pojavljuju se:

- sistemi zamračivanja
- projekcijski sistemi
- sistemi kontrole pristupa
- klimatizacijski sistemi

S obzirom na to da ovi sistemi na lokalnoj razini često traže iste ulazne signale (prisutnost osoblja, stanje svjetla, ručne uređaje za kontrolu), moguće je koristiti zajedničke senzorne izvore, stoga je opravdano vezivanje senzora svjetlosti ili prisutnosti izravno na LON bus, raspodjela signala svim navedenim sistemima te objedinjavanje daljinskih upravljača različitih sistema na lokalnoj razini. Helio sistem podržava navedene integracije na lokalnoj razini multifunkcionalnim senzorima i daljinskim upravljačima.
 
Ušteda

Sistem elektroničkoga upravljanja rasvjete u osnovnoj raspodjeli štedi barem 35% energije. Ostvarene uštede u razdoblju od 10 do 15 godina opravdavaju visoka dodatna ulaganja  u sistem elektroničkog upravljanja rasvjetom i njezinoga nadzora.
Dok je na strani sučelja sistema rasvjete sa sistemom integriranoga upravljanja zgradom  opravdano vezivanje na snažan globalni building menangment protokol, poput LON busa koji omogućuje umrežavanje više tisuća lokalno kontroliranih cjelina, na strani sučelja k lokalnim upravljačkim i izvršnim elementima (regulirane prigušnice, dimmeri i sl.) opravdano je vezivanje na popularni DALI (Digital Addressable Lighting Interface) protokol za male lokalne mreže rasvjetnih uređaja (do 64 sastavnice na sabirnici). S tom pobudom nastao je Helio LON-DALI kontrolor, istovremeno vezan na LON sabirnicu upravljanja zgradom i na DALI sabirnicu upravljanja lokalnim rasvjetnim elementima. Štoviše, ovaj kontrolor omogućuje kvalitetnu dvosmjernu izmjenu informacija ovih dviju mreža. LON sabirnicom adresiraju se redovi rasvjete dok se pojedinačne svjetiljke adresiraju DALI sabirnicom. Rezultat je potpuno prilagodljiv sistem rasvjete u oba smjera.

Tehnička mjerodavnost

Naravno da ovi tehnološki trendovi zahtijevaju više od svih sudionika u procesu gradnje. Zahtijeva se viša tehnička mjerodavnost od faze projektiranja objekta, preko faze gradnje i nadzora, pa sve do puštanja u rad i redovitoga korištenja sustava. Potrebni su  kvalitetni projektni timovi, koji mogu projektirati i nadzirati gradnju objedinjenoga sistema upravljanja zgradom. Potreban je sistem integratora, koji odgovarajući sistem mogu izgraditi i pustiti u pogon, kao i kvalitetno osoblje koje može koristiti sistem koji može biti u organizacijskoj strukturi korisnika zgrade, kao  i u strukturi specijaliziranih tvrtki koje bi pružale usluge nadzora i upravljanja tehničkim sistemima složenih poslovnih objekata. Imajući u vidu tradicionalnu kvalitetu hrvatskih visokih učilišta i inženjerskog kadra, smatramo da  Hrvatska može ovaj proces vrlo brzo usvojiti i stati uz bok razvijenim europskim državama u ovome dijelu graditeljskih tehnologija.Izvor: Philips Lighting Hrvatska