EUROPSKA KONFERENCIJA O POSLOVNIM PROCESIMA

BPM - Upravljanje poslovnim procesima

Za rast konkurentnosti cjelokupnog hrvatskog gospodarstva važno je jačanje malih i srednjih poduzeća. Bilo je niz razloga zbog čega poduzetnici nisu dosad iskoristili mogućnosti koje nude nove tehnologije, temeljene na uređenim i standardiziranim poslovnim procesima, a što valja promatrati kao imovinu svake kompanije.

PRIPREMIO HRVOJE SAGRAK

PRED PROGRAMSKIM ODBOROM JUBILARNE DESETE EUROPSKE KONFERENCIJE O POSLOVNIM PROCESIMA, BPC 2012, ključno pitanje bilo je gdje je upravljanje poslovnim procesima danas? Jesmo li na početku kraja ili na kraju početka?
Zaključak je bio – ovo potonje.
Stoga smo gradeći koncepciju konferencije odlučili naglasiti važnost upravljanja poslovnim procesima u praksi što je ključna poluga konkurentnosti, imajući u vidu izazovan gospodarski trenutak za cijelu zemlju koji dijele javni sektor i gospodarstvo, a posebno male i srednje tvrtke.
Teme konferencije ponudili smo u programskim cjelinama - glavnu jutarnju s ključnim porukama i izazovima koje su poslijepodne bile odvojeno okrenute javnom sektoru i gospodarstvu, konkretizirane širokim prikazima praktičnih iskustava.


U glavnoj sekciji, uz stručne sugovornike aktivne u ekspertnim EU udruženjima bila su raspravljena ključna pitanja o pravnoj interoperabilnosti i europskim praksama u pogledu e-računa, zatim primjeri upravljanja interoperabilnošću kroz tzv. nacionalne biblioteke UN/CEFACT jezgrenih komponenti. U tom kontekstu može se istaknuti i rasprava na temu kako s ekonomskog aspekta potaknuti projektnu suradnju između javne uprave i gospodarstva korištenjem informacija iz javnog sektora, sukladno EU direktivi Public Sector Information (EU PSI), Panelom „U zrcalu WEF-ovog izvješća o konkurentnosti 2012-2013“ s ekspertnim sudionicima iz EU-a, akademske zajednice, javnog sektora i poslodavaca, uključujući konzultante, željeli smo iskoristiti trenutak za radikalno osvještenje kako nas ispravni koncepti o upravljanju poslovnim procesima mogu potaknuti na promjene i rješenja za izlazak iz krize. Upravo u tome ogleda se odgovornost vlasnika pri vladanju poslovnim procesima – BPM Governance i pripadajućim najboljim praksama uz težnju prema izvrsnosti.

Ispravni koncepti o upravljanju poslovnim procesima mogu potaknuti na promjene i rješenja za izlazak iz krize

Pritom je rast konkurentnosti malih i srednjih poduzeća (MISP) ključan za snaženje konkurentnosti cijelog hrvatskog gospodarstva, ne samo zbog činjenice da taj sektor ima oko 65% od ukupno zaposlenih danas već i zbog potencijala povećanja produktivnosti sutra. Bilo je niz razloga zbog čega mali i srednji poduzetnici nisu dosad iskoristili mogućnosti koje nude nove tehnologije, temeljene na uređenim i standardiziranim poslovnim procesima, koje valja promatrati kao imovinu svake kompanije. Put prema većoj konkurentnosti MISP-a jest da se u okviru vrijednosnog lanca pozicioniraju što više – u smislu isporuke veće dodane vrijednosti.

Da bi se to postiglo, nužno je imati osviješteni koncept upravljanja poslovnim procesima i u tom kontekstu upravljanje znanjem. I to, ne samo pojedinaca nego znanjem poduzeća, digitalizirati ključne procese, crpiti iz njih znanje i tako stvoriti pretpostavke za inovacije. Umreženi MISP-ovi danas mogu implementirati informacijske tehnologije kroz operativne troškove putem računalstva u oblaku, koristeći integrirana rješenja kao servis za upravljanje procesima, radnim tokovima, dokumentacijom i znanjem. Ulaganje u obrazovanje i menadžersko znanje može dati višestruke rezultate imajući na umu i pozitivan domino efekt u okviru umreženog gospodarstva.

Ulaganje u obrazovanje i menadžersko znanje može dati višestruke rezultate, imajući na umu i pozitivan domino efekt u okviru umreženog gospodarstva

Naposljetku, želeći svima omogućiti dostupnost vrijednostima Desete BPC konferencije, na web-stranicama bpc.infodom.hr mogu se naći prezentacije stručnjaka i BPM deklaracija, sažetak i skup vrijednosnih poruka o upravljanju poslovnim procesima i stvaranju veće vrijednosti za poduzeća i pojedince. Tu su i poruke o upravljanju poslovnim procesima koje su proteklih deset godina vrsni sudionici naših deset međunarodnih konferencija upućivali hrvatskoj poslovnoj javnosti.
Hrvatska je u razvoju konkurentnosti još na tranzicijskom stupnju, na prijelazu iz društva pokretanog efikasnošću u ono pokretano inovacijama. Stoga, vrijednosti koje BPC konferencija podržava već puno desetljeće iznaći će nove, aktualne teme i u budućnosti.

U nastavku čitajte kako su predavači osvijetlili pojedine aspekte BPM problematike prezentirane sudionicima konferencije