ICT vijesti iz BiH

PRIPREMIO: HARIS HAMIDOVIĆ


Glavni republički tržišni inspektor, Borka Surtov

Obuka za tržišne inspektore
Business Software Alliance (BSA) u BiH u suradnji s Inspektoratom bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske organizirala je obuku za tržišne inspektore na temu zaštite autorskih prava, korištenja i prometa kompjutorskih programa. Kontinuirani rad inspekcija na području zaštite autorskih prava, korištenja i prometa kompjutorskih programa već je dao rezultate ne samo u smislu podizanja svijesti među poslovnim subjektima i građanima u Republici Srpskoj nego i pozitivnu ocjenu za napredak zaštite autorskih prava u posljednjem Izvještaju o napretku EU za BiH.
Borka Surtov, glavni tržišni inspektor RS-a izjavila je: „Republička tržišna inspekcija je za devet mjeseci ove godine obavila 71 kontrolu iz oblasti zaštite intelektualnog vlasništva. U jedanaest slučajeva utvrđene su nepravilnosti i subjektima je izrečeno isto toliko upravnih mjera zbog počinjenih prekršaja. Posjedovanje kompjutorskog programa u komercijalne svrhe u promatranom je razdoblju provjeravano 30 puta i u sedam slučajeva utvrđene su nepravilnosti pa su inspektori djelovali preventivno i korektivno te rješenjem nalagali da se programi uklone.“

Dynamics NAV
BBS d.o.o. Sarajevo u suradnji s uredom Microsofta BiH, u Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla organizirao je prezentaciju softverskog rješenja Microsoft Dynamics NAV te iznio preporuke za ispravnu legalizaciju softvera odnosno licenciranje Microsoft proizvoda. Sudionici skupa imali su priliku čuti sve o spomenutoj programskoj aplikaciji, o iskustvima pri implementaciji u Bosni i Hercegovini te o mogućnostima kako ti alati mogu pozitivno utjecati na poslovanje poduzeća.

Sigurnost i ograničavanje individualnih sloboda
U Banjoj Luci je u organizaciji Internacionalne asocijacije kriminalista 1. i 2. studenoga 2012. godine održana Međunarodna znanstveno-stručna konferencija na temu „Kriminalističko-krivično procesne karakteristike istrage prema zakonu o krivičnom postupku u proteklom desetljeću”.Međunarodna znanstveno-stru-čna konferencija imala je vrlo visoku znanstvenu i stručnu razinu, gdje su sudjelovali brojni akademski stručnjaci iz oblasti kriminoloških, kriminalističkih, pravnih i tehničkih znanstvenih disciplina iz Hrvatske, Srbije, Rumunjske i BiH, koji su kroz prezentaciju radova i tijekom diskusije sagledavali primjenu odredaba Zakona o krivičnom postupku u proteklim godinama, od njegovog donošenja 2003. godine, do danas.
Mr. sc. Haris Hamidović, vje-štak informacijsko-komunikacijske struke ukazao je da se već nekoliko godina u javnosti govori o opasnosti primjene si-gurnosnih mjera s izgovorom da ograničavaju individualne slobode, slobodu kretanja i pravo na privatnost. Rastući osjećaj nesigurnosti u općoj populaciji postupno je povećao javno prihvaćanje videonadzora kao korisnog alata u kontekstu prevencije kriminala i otkrivanja počinitelja kaznenih djela. No, iako korištenje novih videonadzornih tehnologija postaje sve učinkovitije u zaštiti javnog reda i sigurnosti, treba istaknuti i mogućnost kolizije korištenja videonadzora s principima prava pojedinaca na privatnost i zaštitu osobnih podataka. Svatko tko planira instalirati videonadzor mora imati jasnu sliku o tome je li postavljanje tog sustava u skladu sa zakonom. Organizacije moraju voditi računa da potencijalni dokazi koje prikupljaju u formi videozapisa nisu pribavljeni povredama ljudskih prava i sloboda propisanih ustavom i međunarodnim ugovorima koje je Bosna i Hercegovina ratificirala, s obzirom na to da prema Zakonu o krivičnom postupku sud ne može zasnovati svoju odluku na takvoj vrsti dokaza.
U slučajevima kad se digitalni videozapisi pohranjuju zbog mogućeg korištenja u dokazne svrhe, apsolutno je nužno da menadžeri sigurnosti razmotre jesu li njihovi sustavi u skladu sa zahtjevima Zakona o zaštiti osobnih podataka i s najboljim industrijskim praksama informacijske sigurnosti, kako bi potencijalni dokazni videomaterijali bili prihvatljivi na sudu i kako bi se povećala njihova dokazna vrijednost.


Narcis Behlilović, predsjednik organizacijskog odbora

BIHTEL 2012
U organizaciji Elektroteh-ničkog fakulteta u Sarajevu je održan IX. međunarodni simpozij o telekomunikacijama BIHTEL 2012. Simpozij se održava svake dvije godine i postao je tradicija, a ovogodišnji, kako je naglašeno, ima poseban rejting i pripremljen je na osnovi iskustava stečenih tijekom organizacije nekoliko znanstvenih skupova u 2011. i 2012. godini.
“Konferencija je prilika da razmijenimo iskustva s renomiranim istraživačima i znanstvenicima iz svijeta u domeni telekomunikacija i da vidimo zaostaje li BiH i koliko u odnosu na razvijeni svijet. Ove godine skup je organiziran na vrlo visokoj međunarodnoj razini tako da imamo sudionike iz 19 država sa svih kontinenata. Ovaj skup je dobra prilika i za studente elektrotehnike”, izjavio je dekan Elektrotehničkog fakulteta i predsjednik organizacijskog odbora Narcis Behlilović. Objasnio je da neki gosti iz svijeta nisu mogli doći zbog problema s vizama pa će se s njima komunicirati videolinkom.
Dekan smatra paradoksom da oblast telekomunikacija nema nikakvu podršku državnih institucija kada je riječ o domaćim projektima. “Elektrotehnički fakultet u Sarajevu nema nijedan potpisani projekt za unutrašnje tržište, a ima potpisane projekte sa zemljama EU. Žalosno je i da mladi kadrovi odlaze iz BiH i zapošljavaju se u najprestižnijim kompanijama i ustanovama u inozemstvu”.


Dragan Zlokapa, direktor TeleGroupa Banja Luka

Usluge za građane
TeleGroup, IT kompanija koja posluje na zapadnom Balkanu prvi je put na tržištu bosansko-hercegovačkog entiteta RS predstavila svoje mPayment rješenje koje omogućuje građanima da brzo, lako i pouzdano plaćaju račune mobilnim telefonom. Predstavljene su i cloud usluge namijenjene poduzećima i organizacijama - što podrazumijeva iznajmljivanje opreme, softvera i održavanje cjelokupnog IT sustava čime se poslovnim korisnicima omogućuje da preusmjere kapitalne investicije u operativne troškove. Model poslovanja iz oblaka -’plati koliko koristiš’ postaje dominantan svugdje u svijetu u novonastalim gospodarskim uvjetima pa će sve više biti zastupljen i u BiH.
Kompanija TeleGroup nastavit će pratiti i uvoditi inovativne IT trendove koji mijenjaju navike građana kao krajnjih korisnika izjavio je Dragan Zlokapa, novi direktor TeleGroupa Banja Luka.


Don Grantham

Partner Dan
U Sarajevu je 30. listopada održan Microsoft partner dan koji tradicionalno okuplja Microsoft partnere. Taj je događaj - samo četiri dana nakon svjetske premijere - ujedno poslužio kao odlična platforma za premijerno bosansko-hercegovačko predstavljanje najnovijeg Microsoftovog operativnog sustava i sve što nudi Windows 8. Nakon proglašenja Microsoft partnera godine u BiH i uručenih priznanja kompanijama Sys Company, Combis, QSS, Imtec, Genelec, Don Grantham, predsjednik Microsofta za Srednjoistočnu Europu uručio im je nagrade i prezentirao Windows 8 Vision te tom prilikom naglasio: „... zapamtite, to je samo početak jer sa sustavom Windows 8 namjeravamo na maštovit način preokrenuti svijet.“